Energieagenda maakt urgentie voor klimaatwet helder

Binnenhof Palace, Dutch Parlament in the Hague, Netherlands

Binnenhof Palace, Dutch Parlament in the Hague, Netherlands

Energie-Nederland is blij met de Energieagenda van minister Kamp. Het nieuwe kabinet moet volgend jaar doorpakken en regelen dat dit beleid voor de lange termijn gezekerd is. Een kaderstellende Klimaatwet is hiervoor noodzakelijk.

De koers die de Energieagenda uitzet naar een CO2-arme energievoorziening in 2050 sluit goed aan bij het Kompas voor de energiemarkt van de toekomst die Energie-Nederland in mei heeft uitgebracht. Het kabinet legt met deze agenda een belangrijke basis neer voor een langjarig energiebeleid dat kan zorgen voor een gezond investeringsklimaat voor de energietransitie. Het is cruciaal dat het volgende kabinet deze lijn consistent voortzet en verder invult.

De Energieagenda zet sturen op CO2-reductie centraal met de inzet van Nederland  op een verdere versterking van het Europese emissiehandelssysteem (ETS). Die focus onderschrijven we. Daarbij is het wel nodig dat er snel duidelijkheid komt over de CO2-doelen voor de transitie. De klimaatafspraken uit Parijs vragen om een forse aanscherping. Energie-Nederland pleit voor een versnelling van de CO2-reductie in de EU naar 50% in 2030. Hier is meer inzet van Nederland op nodig.

Energie-Nederland vindt het een goede en verstandige keuze om voor duurzame energie de SDE+ te continueren. Dat geldt ook voor het voorstel om de aanpak voor wind op zee voort te zetten. Die keuzes dragen bij aan de gewenste investeringszekerheid voor de markt. De aanpak met de SDE+ heeft zich de afgelopen jaren bewezen voor duurzame energie. Daarom kan verbreding van de SDE-aanpak naar besparen en andere sectoren nuttig zijn. Het is dan wel van belang dat hier extra middelen voor beschikbaar komen.

Met de komst van meer duurzame energie en decentrale opwekking wordt het belang van flexibiliteitsdiensten steeds groter. Energie-Nederland is blij met de nadrukkelijke keuze in de Energieagenda om de ontwikkeling van deze diensten aan de markt te laten. We verwelkomen daarom ook de plannen om belemmeringen weg te nemen zodat deze markt zich volop kan ontwikkelen.

De Energieagenda beschrijft de eerste stappen op weg naar verduurzaming van onze gebouwde omgeving. We ondersteunen de geschetste richting en aanpak. Duidelijk is dat hier een grote opgave ligt, die een forse inspanning vraagt van iedereen: burgers, overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

In de Energieagenda wordt gesproken over wettelijke borging van de transitie als beleidsoptie. Voor langjarige zekerheid over het klimaat- en energiebeleid vindt Energie-Nederland  het wenselijk dat het volgende kabinet komt met een Klimaatwet die zorgt voor consistentie over kabinetten heen. Binnen de kaders van zo’n Klimaatwet kunnen alle spelers in de transitie aan de slag en verdere afspraken maken over de uitvoering. Energie-Nederland is blij met de nadruk die de Energieagenda legt op het belang van samenwerking tussen de overheid en de maatschappij. De succesvolle uitvoering van het Energieakkoord heeft het belang hiervan de laatste jaren al laten zien. Energie-Nederland staat klaar om dit samen met de overheid, andere marktpartijen en maatschappelijke organisaties op te pakken.


U gebruikt een verouderde browser van Internet Explorer die niet meer wordt ondersteund. Voor optimale prestaties raden wij u aan om een nieuwere browser te downloaden. Hiervoor verwijzen wij u door naar:

browsehappy.com sluiten