MAAK VAN NEDERLAND EEN DIGITALE KOPLOPER! ENERGIE-NEDERLAND TEKENT MANIFEST DIGITALISERING

energie_nederland_manifest_digitalisering

Op 17 november 2016 ondertekende Energie-Nederland samen met ruim 25 andere toporganisaties uit het bedrijfsleven het manifest ‘Samen naar een duurzame digitale samenleving’. In dit manifest benadrukken de ondertekenaars het belang van investeringen in beleid, middelen en governance om van Nederland een koploper in digitalisering te maken. We kunnen het ons als land niet permitteren om op dit gebied kansen te laten liggen.

Als Nederland  de komende tien jaar serieus digitaal leiderschap neemt, ontstaan er mogelijkheden voor groei, neemt de werkgelegenheid toe en verbetert de samenleving als geheel. De ondertekenaars van het manifest benadrukken dat de overheid de mogelijkheid heeft om ruimte te creëren voor investering in digitale kennis en ontwikkeling en roepen het komende kabinet op die ruimte te benutten. Alleen met publiek-private samenwerking kan Nederland zijn digitale toekomst naar zijn hand zetten.

Volgens het manifest zijn vijf punten minimaal nodig om tot een duurzame digitale samenleving te komen:

  • Investeer in de basis: opleidingen en kennisontwikkeling
  • Pluk de maatschappelijke baten: 5 kansrijke domeinen – waaronder energie – én de overheid versneld digitaliseren
  • Vergroot ons verdienvermogen verder: voorlopers een extra zet geven
  • Heb aandacht voor zorgen, oog voor kansen: werkgelegenheid, cyberweerbaarheid, privacy
  • Creëer verbinding en leiderschap: ‘ministerieel digitaal topteam’

Download het manifest Samen naar een duurzame samenleving


U gebruikt een verouderde browser van Internet Explorer die niet meer wordt ondersteund. Voor optimale prestaties raden wij u aan om een nieuwere browser te downloaden. Hiervoor verwijzen wij u door naar:

browsehappy.com sluiten