Markt en overheid verkennen kansen op Energie-Nederland/IPO-congres

‘De overheid moet dienen en duwen, verleiden en normen stellen,’ aldus Medy van der Laan. Energie-Nederland en IPO organiseerden het congres over de regionalisering van de energietransitie. Dit vond plaats op 4 april bij Eneco in Rotterdam.

Denk&doe

Na 6 korte pitches vanuit diverse perspectieven, van Rijk tot gemeente, netbeheerder en markt, spraken decentrale bestuurders energiebedrijven in verschillende denk&doe sessies over de uitdagingen van de energietransitie. Samen bedachten ze praktische oplossingen.

Veel aandacht was er voor de vraag hoe de burger kan worden meegenomen in de warmtetransitie. De overheid heeft een regisserende en kaderstellende rol en kan met normen en prikkels sturen. Met behulp van producten, diensten en innovatie kunnen marktbedrijven de energietransitie versnellen en de consument ontzorgen.

De markt van elektrische auto’s

Een aantal aansprekende projecten, waaronder de warmterotonde, de aanpak van de gemeente Hilversum en de aanbesteding van laadpalen werden samen doorgelicht. Anne-Marie Spierings, gedeputeerde van de Provincie Noord-Brabant: ‘Als overheid heb je een belangrijke rol. Je kunt massa creëren en eisen stellen. De aanbesteding van de laadpalen laat tegelijkertijd zien dat marktpartijen veel potentie zien in de markt van elektrische auto’s en de diensten eromheen.’

Wie betaalt wat?

Voor het solidariteitsvraagstuk was ook aandacht. Bij het kiezen van warmteoplossingen of andere vraagstukken in de energietransitie moet gekeken worden welke burger wat betaalt. Dit vergt ook toepassing van een helder afwegingskader, zodat voor de burger duidelijk is dat gekozen wordt voor de meest betaalbare toepassing.

Op naar het vervolg

Provincies, gemeenten en waterschappen hebben eerder het bod gedaan om de gezamenlijke jaarinvestering van 28 miljard in te zetten voor de energietransitie. Volgens Han Weber, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland is het nu nodig dat het Rijk regie neemt: ‘een Nationaal Programma Energietransitie is cruciaal op de route naar een CO2-neutrale samenleving’. Dit kreeg veel bijval. Energie-Nederland en IPO gaan snel aan de slag met een mooi vervolg op dit congres.

Bekijk ook onze congresvideo en hoor wat volgens markt en overheden nodig is!

Fotografie: Nicole Romijn

 


U gebruikt een verouderde browser van Internet Explorer die niet meer wordt ondersteund. Voor optimale prestaties raden wij u aan om een nieuwere browser te downloaden. Hiervoor verwijzen wij u door naar:

browsehappy.com sluiten