Kansen voor duurzame alternatieven

Hoe kan het belastingstelsel de energietransitie ondersteunen? Energie-Nederland heeft samen met de NVDE bij de Tweede Kamer aandacht gevraagd voor de kansen om duurzame alternatieven concurrerend te maken. Wij pleiten er onder andere voor om: Energiebelasting op gas te verhogen en op…

Lees meer

ACM tevreden over energierekening

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft vastgesteld dat alle energiebedrijven voldoen aan het uitgangspunt dat consumenten makkelijk hun nota kunnen controleren. Zo moeten de kostenposten die op de rekening staan eenvoudig terug te vinden zijn kunnen in hun contract…

Lees meer

Energy meets technology

Met de energietransitie staat de energiesector niet alleen. Techniek gaat helpen om het energiesysteem duurzaam te maken en betaalbaar en betrouwbaar te houden. Vandaag kwamen de twee werelden samen tijdens het evenement Energy meets technology. Energie-Nederland en FME creëerden een…

Lees meer

Interview Ed Nijpels, voorzitter Borgingscommissie Energieakkoord: “Verandering komt er toch, dan kun je maar beter meepraten‘’

De energiebranche is volop in transitie. Elke maand spreken we prominenten uit het energieveld over hun visie op de sector en de energietransitie. Dit keer praten we met Ed Nijpels over het coördineren van het nieuwe klimaatakkoord. Als voorzitter van…

Lees meer

Energie-Nederland: versnel de elektrificatie met windenergie 

  Om de opwek van de bestaande vraag naar elektriciteit te verduurzamen, is voor 2030 al voorzien in 11,5 Gigawatt ‘’wind op zee’’. Daarnaast kan wind op zee een belangrijke rol spelen bij het beperken van de industriële CO2-uitstoot. Het…

Lees meer

Breed pleidooi voor uitfaseren mono-CV-ketel

Energie-Nederland pleit voor uitfaseren mono-CV-ketel Energie-Nederland pleit samen met andere branche- en mileuorganisaties voor het invoeren van een rendementseis voor verwarmingsinstallaties. Het invoeren van een rendementseis per 2021 geeft een versnelling van CO2-reductie in de gebouwde omgeving, biedt burgers de…

Lees meer

Energie-Nederland ondertekent Green Deal Participatie van de omgeving bij duurzame energieprojecten

Donderdag 22 maart ondertekenden 27 partijen de Green Deal ‘Participatie van de omgeving bij duurzame energieprojecten’. De Natuur en Milieufederaties en Natuur en Milieu namen hiertoe het initiatief, omdat zij van mening zijn dat als ‘aan de voorkant’ van projecten…

Lees meer

Digitalisering zet betrouwbaarheid stroomvoorziening onder druk

De voortschrijdende digitalisering van de stroomvoorziening maakt haar kwetsbaar. Het kabinet moet daarom investeren in kennis om samen met de elektriciteitssector deze kwetsbaarheid scherp in beeld te krijgen en weg te nemen. Dit concludeert de Raad voor de leefomgeving en…

Lees meer

Interview Rob Jetten, D66 Tweede Kamerlid: “De energiebranche staat te popelen”

De energiebranche is volop in transitie. Er zijn grote maatschappelijke vraagstukken waar we mee worden geconfronteerd, maar ook veranderende technologie en klantvragen doen een beroep op de wendbaarheid van de branche. Elke maand spreken we prominenten uit het energieveld over…

Lees meer

Interview Ruud Koornstra, Nationale Energiecommissaris: “We krijgen een leukere wereld door de energietransitie”

De energiebranche is volop in transitie. Er zijn grote maatschappelijke vraagstukken waar we mee worden geconfronteerd, maar ook veranderende technologie en klantvragen doen een beroep op de wendbaarheid van de branche. Elke maand spreken we prominenten uit het energieveld over…

Lees meer

Interview Sjef Peeraer, CEO van Nuts Groep: “NLE en Budget Energie passen als puzzelstukken in elkaar!”

De energiebranche is volop in transitie. Er zijn grote maatschappelijke vraagstukken waar we mee worden geconfronteerd, maar ook veranderende technologie en klantvragen doen een beroep op de wendbaarheid van de branche. Elke maand spreken we prominenten uit het energieveld over…

Lees meer

Vooruitblik: 2018 wordt een dynamisch jaar!

Nu we allemaal weer zijn teruggekeerd van onze kerstvakantie, is het tijd voor een vooruitblik op 2018. Wat staat ons allemaal te wachten? Het wordt in ieder geval een dynamisch jaar. Om te beginnen natuurlijk het uitdenken (en uiteindelijk ook…

Lees meer

Wet VET op de Kameragenda

Energie-Nederland heeft haar visie op wet VET en rolafbakening neergelegd in een infographic. Aanleiding is dat in januari de Tweede Kamer de wet Voortgang Energietransitie (VET) behandelt. Energie-Nederland steunt dit wetsvoorstel. Medy van der Laan: “De omschakeling naar een duurzaam…

Lees meer

Column: Minister Wiebes kiest voor realistisch verhaal

Tijdens de Tweede Kamer behandeling van de begroting van het ministerie van EZK was minister Wiebes flink op dreef. Wat ik verfrissend vind, is dat hij er geen doekjes om windt, en het ‘eerlijke verhaal’ van de energietransitie vertelt. Dat…

Lees meer

Interview met Medy van der Laan | Gaat Kabinet Rutte 3 zorgen voor een langjarig stabiel investeringsklimaat?

    Regeerakkoord, positief of teleurgesteld? Ik ben een positief mens dus ik heb de neiging om vooral naar de kansen te kijken die dit regeerakkoord biedt. Het is zondermeer een heel ambitieus regeerakkoord als het gaat om energie en…

Lees meer

Elektrificatie vraagt om planmatige aanpak

In de afgelopen maanden hebben ministeries en maatschappelijke partijen binnen diverse transitiepaden gesproken over de mogelijkheden voor toekomstig klimaat- en energiebeleid. Wat opvalt in alle transitiepaden is dat elektrificatie hèt instrument is om tot verduurzaming te komen. Dit speelt bij mobiliteit,…

Lees meer

Positon papers | Duurzame mobiliteit

Duurzame mobiliteit gaat over de grote veranderingen voor iedereen die zich verplaatst of goederen vervoert. Vervoer met personenauto’s staat op dit moment nog voor ongeveer de helft van de CO2 emissies. Hier ligt een grote kans voor ‘klimaatwinst’. Door – in stappen op weg naar 2050 – minder…

Lees meer

Regeerakkoord: “Terecht ambitieus, maar voldoende boter bij de vis?”

 Energie Nederland is positief over de ambities in het nieuwe regeerakkoord. Medy van der Laan: “Het is in lijn met de door ons gewenste 50% reductie in 2030 en ook een Klimaatwet met een langjarig stabiel investeringsklimaat stond op ons…

Lees meer

OTE presenteert Rapport Marktdesign Elektriciteitsvoorziening

De Overlegtafel Energievoorziening (OTE) heeft het rapport ‘Marktdesign Elektriciteitsvoorziening; Toetsing van marktontwerpen en stimuleringsmaatregelen voor de Nederlandse elektriciteitsmarkt op weg naar een duurzame toekomst’ gepresenteerd. Het rapport bevat de resultaten van een gedegen en breed gedragen beschrijving van de complexiteiten…

Lees meer

Versnelling energietransitie vraagt om moderner toezicht op netbeheerders

  In de regulering van netbeheerders speelt de energietransitie nog geen rol. Dat blijkt uit een rapport dat door onderzoeksbureau Ecorys is opgesteld in opdracht van een aantal energiebedrijven. In het onderzoek van Ecorys lieten Nuon, Essent, Eneco, Fastned, ENGIE…

Lees meer

Clean Energy Package heeft grote impact op Nederlandse energie-markt

Binnen het Europees parlement en de diverse lidstaten wordt momenteel druk onderhandeld over de inhoud van het Clean Energy Package. Energie-Nederland heeft de Tweede Kamer aandacht gevraagd voor vijf onderwerpen die van grote betekenis zijn voor de Nederlandse energiemarkt: Koppeling…

Lees meer

Extra investeringen in zorgvuldig beheer energiegegevens consument

Netbeheerders en energieleveranciers investeren in extra maatregelen voor een goed beheer en een zorgvuldige uitwisseling van energiegegevens van consumenten*. Consumenten moeten bijvoorbeeld expliciet toestemming geven aan een energieleverancier als deze hun gegevens wil inzien om bijvoorbeeld een aanbod op maat…

Lees meer

Substantiële groep huiseigenaren wil hulp bij besparen

Uit een onderzoek van Motivaction, dat in opdracht van Energie-Nederland is uitgevoerd, blijkt dat een substantiële groep huiseigenaren hulp wil bij het besparen van energie. Een meerderheid van hen is ook bereid om te investeren in de isolatie van het huis. Energie-Nederland vindt…

Lees meer

Column: Een zichzelf vervullende prof-ETS-ie….?

Een CO2-arme, betrouwbare energieproductie is geen droom en geen profetie. En al helemaal geen profetie die vanzelf in vervulling zal gaan. We moeten daarom alle kansen grijpen voor een verdere versterking van het ETS. Hoe dan? Een aantal maanden geleden…

Lees meer

Maandelijks overzicht kan huishoudens 45 euro besparing opleveren

Leveranciers bieden hun klanten vanaf 2018 maandelijks inzicht in hun energieverbruik. Uit internationaal onderzoek blijkt dat hiermee gemiddeld 3% op het energieverbruik in Nederland kan worden bespaard. Dit levert een voordeel op van gemiddeld 45 euro per jaar. Het gaat…

Lees meer

Column: Nieuwe ronde, nieuwe kansen voor het klimaat

Column formatie 2017 – Medy van der Laan Helaas mocht het niet zo zijn, een coalitie tussen VVD, CDA D66 en Groen Links. Ik vond het een teleurstellend bericht. Vooral omdat we vol ongeduld wachten op een duidelijke keuze voor…

Lees meer

Evert den Boer (CEO Greenchoice) versterkt bestuur Energie-Nederland

Per 20 april is Evert den Boer, CEO van energieleverancier Greenchoice, lid van het bestuur van Energie-Nederland. Hij neemt het stokje over van Harald Swinkels, CEO van NLE die de functie zes jaar vervulde. Medy van der Laan, voorzitter van…

Lees meer

Zeven versnellers voor het Regeerakkoord

Energie-Nederland ziet zeven ‘transitieversnellers’ om de afspraken uit het Verdrag van Parijs na te leven. Een brief met voorstellen voor concrete maatregelen werd vandaag aangeboden aan Informateur Schippers en de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en Groenlinks. Het gaat om…

Lees meer

Column: De Energielandkaart van Nederland

De energietransitie wordt een van de kernpunten van de kabinetsformatie als we het nieuws mogen geloven. Dat betekent vervolgens niet dat de energietransitie alleen een Haagse aangelegenheid is. Letterlijk alles en iedereen is nodig om de nationale klimaat- en energiedoelen…

Lees meer

Markt en overheid verkennen kansen op Energie-Nederland/IPO-congres

‘De overheid moet dienen en duwen, verleiden en normen stellen.’ Aldus Medy van der Laan op het door Energie-Nederland en IPO georganiseerde congres over de regionalisering van de energietransitie. Dit congres vond plaats op 4 april bij Eneco in Rotterdam. Na 6 korte pitches…

Lees meer

Toekomst warmte borgen in regeerakkoord

‘’De warmtetransitie vraagt een grote inspanning van overheden, bedrijven en particulieren’’ aldus Medy van der Laan, voorzitter van Energie Nederland vanochtend op Radio 1 in programma De Ochtend. ‘’Het moet voor particulieren makkelijker zijn om voordelen te behalen als je duurzame…

Lees meer

Kaders voor integratie Europese elektriciteitsmarkt vastgesteld

Op 16 maart hebben de Europese lidstaten met overweldigende meerderheid ingestemd met nieuwe wetgeving voor de integratie en harmonisatie van de balanceringsmarkten. Energie-Nederland heeft zich – samen met ACM, VEMW, TenneT en EZ – vanaf het begin van het proces…

Lees meer

Forse daling tarieven landelijk netbeheer gas

De transporttarieven van Gasunie Transport Services (GTS) voor 2017 dalen met gemiddeld 26% ten opzichte van 2016. Dat blijkt uit het voorstel dat GTS op 20 maart 2017 heeft ingediend bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Het voorstel moet nog worden goedgekeurd door…

Lees meer

Klant centraal met nieuwe algemene voorwaarden in begrijpelijke taal

De energieleveranciers, verenigd in Energie-Nederland, hebben de Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers naar eenvoudig Nederlands ‘vertaald’. Algemene Voorwaarden zijn van oudsher vooral een juridisch document, en gaan vaak gepaard met moeilijke woorden en zinnen. Energieleveranciers vinden het echter…

Lees meer

Column: Energietransitie komt op de onderhandelingstafel!

Column verkiezingen 2017 – Medy van der Laan Het werd laat gisterenavond, maar de contouren waren om 21.00 uur al duidelijk: VVD is veruit de grootste en het wordt minimaal een vier-partijen kabinet. Naast VVD-CDA-D66, valt er nog te kiezen…

Lees meer

Energietransitie vereist internationale elektriciteitsmarkt

                  Het internationaal integreren van de elektriciteitsmarkt is het beste recept voor het zo laag mogelijk houden van de kosten van de energietransitie. Dat concludeert Machiel Mulder, hoogleraar Regulering van Energiemarkten aan…

Lees meer

Energie-Nederland partner van Green Deal aardgasvrije wijken

                    Vandaag ondertekende minister Kamp van Economische Zaken samen met 30 gemeenten, 5 netbeheerders en de 12 provinciën een Green Deal die gemeenten in staat stelt om woningen op een andere…

Lees meer

Financiering is cruciaal voor succesvolle energiebesparing industrie

Op 23 februari jl. kwamen op initiatief van Energie Nederland en FME ruim 30 experts bij elkaar om te bespreken hoe barrières uit de weg kunnen worden geruimd die energiebesparingsprojecten bij (energie-intensieve) bedrijven hinderen. De experts kwamen uit de technologische…

Lees meer

Tarieven landelijk gastransport omlaag, Energie-Nederland tekent marktgedragen afspraak

Energie-Nederland heeft actief bijgedragen aan een marktgedragen afspraak met het doel de tarieven van Gasunie Transport Services (GTS), de beheerder van het landelijk transportnet van gas, te verlagen en de investeringszekerheid voor leden te vergroten. ACM heeft bepaald dat de…

Lees meer

Inbreng Energie-Nederland over verdere integratie Frequency Containment Reserve

Energie-Nederland heeft inbreng geleverd op een ENTSO-E consultatie van de TSO’s van Duitsland, Frankrijk, Benelux, Oostenrijk, Zwitserland en Denemarken over de verdere integratie van de markt voor Frequency Containment Reserve (voorheen primaire reserve). Nederland heeft al ervaring met een gezamenlijke…

Lees meer

Energie-Nederland roept op tot ferme stappen ETS

Energie-Nederland heeft Nederlandse Europarlementariërs gevraagd om te kiezen voor forse verbeteringen van het Europese Emmissiehandelsysteem ETS. Deze week staat het Commissievoorstel voor herziening van de ETS-richtlijn op de plenaire agenda van het Europees Parlement. De milieucommissie van het EP heeft…

Lees meer

Tweede Kamer heeft nú de kans energietransitie te versnellen

Vandaag dinsdag 7 februari vergadert de Tweede Kamer over het toekomstige Energiebeleid. Een coalitie bestaande uit Energie-Nederland, VEMW, VOEG, FME, UNETO-VNI en LTO Glaskracht roept de Tweede Kamer op om de behandeling van de Wet Voortgang Energietransitie nog vóór het…

Lees meer

Strategie Summit Energie & Utilities: van problemen naar kansen

Directeur Janine Verweij zal namens Energie-Nederland spreken op de Strategie Summit Energie & Utilities. Tijdens deze exclusieve, kleinschalige bijeenkomst staat kennis delen, kennis vergaren, inspiratie en netwerken centraal. Ongeveer 70 bestuurders en stakeholders uit de energie & utilities sector maar…

Lees meer

Energie-nederland presenteert innovaties aan Kamercommissie

Morgen (17 januari) spreekt de Vast Commissie van Economische zaken in een Ronde-tafelgesprek met vertegenwoordigers uit de energiemarkt over de Energietransitie. Medy van der Laan, voorzitter van Energie-Nederland, presenteert daarbij een overzicht van energieke innovaties waaruit blijkt dat de energiemarkt…

Lees meer

Besparingsmarkt krijgt extra impuls

Energie-Nederland heeft samen met NVDE, Netbeheer Nederland, EZ en BZK afspraken gemaakt om een extra impuls te geven aan het realiseren van energiebesparing in de gebouwde omgeving. Met deze afspraken willen deze partijen de markt voor besparing op gang brengen…

Lees meer

Coalitie voor snelle behandeling wetsvoorstel voortgang energietransitie

Energie-Nederland, FME, UNETO-VNI, VEMW, VOEG en LTO Glaskracht hebben in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer het belang onderstreept van een spoedige behandeling van de Wet Voortgang Energietransitie die door Minister Kamp aan de Tweede Kamer is aangeboden. Deze wet biedt…

Lees meer

Nieuwe doorbraak wind op zee

Minister Kamp heeft de winnaar bekend gemaakt van de tweede tender voor wind op zee. Het consortium van Eneco, Diamond, Shell en Van Oord mag dit tweede park voor de kust van Zeeland gaan bouwen. Dit consortium won de aanbesteding…

Lees meer

Energieagenda maakt urgentie voor klimaatwet helder

Energie-Nederland is blij met de Energieagenda van minister Kamp. Het nieuwe kabinet moet volgend jaar doorpakken en regelen dat dit beleid voor de lange termijn gezekerd is. Een kaderstellende Klimaatwet is hiervoor noodzakelijk. De koers die de Energieagenda uitzet naar een CO2-arme…

Lees meer

Markt ontwikkelt volop besparingsdiensten voor slimme meter

Energieleveranciers ontwikkelen volop producten en diensten op het gebied van bewustwording en besparing, real time inzicht en het optimaal afstemmen van vraag en aanbod op basis van de slimme meter. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft de bijdrage van…

Lees meer

MAAK VAN NEDERLAND EEN DIGITALE KOPLOPER! ENERGIE-NEDERLAND TEKENT MANIFEST DIGITALISERING

Op 17 november 2016 ondertekende Energie-Nederland samen met ruim 25 andere toporganisaties uit het bedrijfsleven het manifest ‘Samen naar een duurzame digitale samenleving’. In dit manifest benadrukken de ondertekenaars het belang van investeringen in beleid, middelen en governance om van…

Lees meer


U gebruikt een verouderde browser van Internet Explorer die niet meer wordt ondersteund. Voor optimale prestaties raden wij u aan om een nieuwere browser te downloaden. Hiervoor verwijzen wij u door naar:

browsehappy.com sluiten