Programmamanager | Themagroep Gas

Maroeska Boots

Ik werk 1 dag in de week voor Energie-Nederland om de coördinatie te doen voor de themagroep gas. Het is mijn taak om de relevante dossiers bij de Autoriteit Consument en Markt te beheren namens onze leden. Van huis uit ben ik consultant en econoom. Ik weet veel over de energie- en gasmarkt en ik weet wat onze leden drijft. Een belangrijk punt van discussie binnen de themagroep is de toekomst van aardgas in de energietransitie. In die discussie willen we een rol van betekenis spelen en antwoorden geven op de belangrijkste vragen. Hoe gaan wij ons als branche aanpassen? Wat is het bestaansrecht van gas? Kunnen we de bestaande gasleidingen ook op een andere manier benutten? Kan biogas een grotere rol gaan spelen? De antwoorden vinden op deze vragen is de opgaaf waar ik de leden graag bij ondersteun, door consequenties te bespreken en overzicht te bieden. In mijn werk ben ik veel met besparing en duurzaamheid bezig. Maar dat blijft dan toch op een wat abstract niveau. Ik miste de link met de wereld om mij heen. In mijn woonplaats in de Achterhoek is een tijd geleden het Energieloket gestart. Ik heb mij daar aangemeld als energiecoach. Ik kom dan op vrijwillige basis bij de mensen thuis en geef ze inzicht in hun verbruik. Dat is erg leuk om te doen!