Een bewogen jaar achter de rug, een bewogen jaar ‘to come’

Niemand zal 2020 ooit vergeten. Het Corona-jaar. Waar een aantal sectoren zeer zwaar te lijden hebben onder de maatregelen van het kabinet, springt de Energiesector er redelijk uit. Manmoedig heeft iedereen de ‘vergadering in spijkerbroek’ achter het computerscherm structureel doorgevoerd in zijn of haar leven, met of zonder pakketdiensten aan de deur, blaffende honden, door het beeld lopende kinderen en partners.

Met bewondering kijk ik naar de veerkracht die iedereen de afgelopen maanden heeft getoond. Alle events werden online, alle belangrijke overleggen gingen gewoon door en qua besluitvorming met eenzelfde gemak. We zijn trots dat we het thema Laagdrempelige Transitie in de Gebouwde Omgeving in het voorjaar hebben kunnen lanceren en dat er veel draagvlak is ontstaan voor die nieuwe manier van kijken. We zijn volop in gesprek over de nieuwe Warmte- en Energiewet. Kortom, we zijn in staat om voortgang te boeken, hoe dan ook.

Ja, we missen elkaar best wel. Juist voor de enorme opgave waarvoor we staan in de Energietransitie, is het cruciaal dat we elkaar ‘live’ zien en spreken. Juist voor de gesprekken daarbuiten. De inspirerende momenten met andere spelers in het energie-domein. Andersdenkenden, die je scherpen in je blik vooruit. Gelovigen, pragmatici, pro-actievelingen, critici. Allemaal zijn we nodig om van de energietransitie een succes te maken. Mensen die maken dat je er geloof in houdt en elke dag weer blij bent dat je met dit thema aan de slag bent.

Een vaccin is ‘binnen bereik’, om die beruchte ‘PBL-formule’ ook voor het behalen van de doelen uit het Energieakkoord te gebruiken. Maar zelfs als we weer een gewone samenleving zijn, is er een bewogen jaar ‘to come’: verkiezingsjaar!

Waar we vier jaar geleden per sector ons boodschappenlijstje indiende bij (nieuwe) Tweede Kamer en de informateurs, kunnen we ons dat voor de komende jaren niet meer veroorloven. Het inzicht groeit dat er over de sectoren heen een grote onderlinge afhankelijkheid is om een succes van de energietransitie te maken. De Industrie kan alleen vooruit als de netbeheerders en wij als energiesector tijdig de leidingen/kabels aanleggen respectievelijk groene stroom/moleculen kunnen leveren. OV en auto’s kunnen elektrificeren als tijdig alle voorzieningen daarvoor op orde zijn. In de Gebouwde Omgeving is denken vanuit dat wat kostenefficiënt en technisch mogelijk is, niet genoeg. De mensen die daar wonen, vinden er ook wat van.

We kunnen per sector aardig vertellen wat het komende kabinet zou moeten doen. Maar de echte opgave is om alle puzzelstukken en stukjes precies goed en op het juist moment in elkaar te zetten. Dat geldt voor ons als energiebedrijven, samen met alle sectoren en ook voor het kabinet met diversiteit aan perspectieven vanuit de verschillende ministeries. En dat in een tijdspanne van 30 jaar met grote onzekerheden en grote verwachtingen qua innovaties die nog komen gaan. Ook 2021 wordt weer een bewogen jaar, hopelijk 1 waar we volgend jaar Kerst met trots op terugkijken!

Medy van der Laan
Voorzitter Energie-Nederland

Energie-Nederland steunt verbetering en actualisering van energieregelgeving

12 februari 2021
Samenvatting reactie Energie-Nederland op E-wet: Energie-Nederland steunt verbetering en actualisering van energieregelgeving Energie-Nederland juicht het toe dat de Elektriciteits- en Gaswet worden samengevoegd, gemoderniseerd en aangepast aan de Richtlijnen en Verordeningen van het EU Clean Energy Package. Met het wetsvoorstel
Lees verder

In gesprek met ACM over de aangescherpte Gedragscode Consument en Energieleverancier

12 januari 2021
De energiesector wil de kwaliteit van de verschillende wervingskanalen en de tevredenheid van consumenten bij een overstap van leverancier verhogen. Een van de initiatieven die zij genomen heeft is de aanscherping van de Gedragscode Consument en Energieleverancier, waarin de gedragsregels voor de werving van consumenten voor energiecontracten staan. Per 1 januari is de aangescherpte gedragscode van kracht. Naar aanleiding daarvan ging Energie-Nederland in gesprek met Lars van de Braak, Teammanager Directie Consumenten bij de ACM, over de visie van de ACM op werving en de waarde van de gedragscode.
Lees verder

Biomassa in de gebouwde omgeving inderdaad noodzakelijk om de klimaatdoelen te halen

18 december 2020
Reactie op PBL-rapport over de gebouwde omgeving ‘Advies uitfasering houtige biogrondstoffen voor warmtetoepassingen’, 18-12-2020 Uit onafhankelijk onderzoek van PBL blijkt dat het gebruik en de stimu­lering van duurzame biomassa in de gebouwde omgeving de komende jaren noodzakelijk is. PBL geeft
Lees verder

3 vragen aan Zenzi Pluut, partner bij TwynstraGudde, over de OTE

9 december 2020
30 November kwam de Overlegtafel Energievoorziening voor de laatste keer samen. Na 6 jaar stopt de OTE, een informeel overlegorgaan waarin verschillende partijen ‘met de benen op tafel’ vooruitkijken naar de energievoorziening van de toekomst. Energie-Nederland stelde 3 vragen aan de onafhankelijk voorzitter van de OTE Zenzi Pluut (TwynstraGudde) over de waarde die het platform had.
Lees verder

Kernenergie: onrendabele business case of ‘must have’ om de klimaatdoelen te halen?

8 december 2020
Het zal niemand ontgaan zijn dat de laatste maanden de discussie over het gebruik van en de noodzaak voor kernenergie in onze toekomstige energievoorziening behoorlijk is opgelaaid. Energie-Nederland bracht voor- en tegenstanders bij elkaar om het gesprek met elkaar aan te gaan en ze te voeden met cijfers tijdens onze Ontbijtsessie van 8 december. Drie sprekers belichtten beide kanten van het verhaal.
Lees verder

Kernenergie meenemen in afweging toekomstige betaalbaarheid energiemix

1 december 2020
Kernenergie staat weer nadrukkelijk op de kaart. De Tweede Kamer wil weten onder welke voorwaarden marktpartijen bereid zijn te investeren in kerncentrales en welke ondersteuning van de overheid daarvoor nodig is. Op 2 december houdt zij daarom een rondetafelgesprek over de rol van kernenergie in de energiemix van de toekomst.
Lees verder

De koperen plaat is heel veel waard

23 november 2020
Dat elektriciteit een onmisbare basisbehoefte is in de maatschappij, blijkt altijd weer uit de paniek bij de uitval ervan.Een sterk net heeft dus grote maatschappelijke baten. Daarom is misschien wel het grootste probleem in de huidige discussie rondom transportproblemen in het net is dat we deze maatschappelijke baten uit het oog verliezen en het alleen maar hebben over de kosten van het net. Maar de koperen plaat heeft wel heel veel waarde!
Lees verder

3 Vragen aan Marthijn Junggeburth, duurzaamheidsmanager bij Bavaria

10 november 2020
Gaat ijzerpoeder de industrie helpen verder te verduurzamen? Bavaria ziet er kansen in en start deze maand een experiment om ijzerpoeder in te zetten in hun brouwproces. Energie-Nederland stelde duurzaamheidsmanager Marthijn Junggeburth 3 vragen.
Lees verder

Noodzakelijke duidelijkheid voor de markt in Wiebes’ reactie op initiatiefnota Sienot

5 november 2020
Energie-Nederland is blij met de duidelijkheid die minister Wiebes geeft in reactie op de initiatiefnota “De ruggengraat voor goedkope en schone stroom, het elektriciteitsnet van de toekomst”. Zo bevestigt hij het principe dat het niet uit moet maken waar je fysiek aansluit en hoe je een aansluiting gebruikt. Dat vindt Energie-Nederland belangrijk omdat daardoor iedereen gelijke toegang tot het elektriciteitssysteem krijgt.
Lees verder

Ontbijtsessie Het huis als bron van energie: Gedragsverandering altijd nodig bij verminderen energiebehoefte

27 oktober 2020
Op 27 oktober startte een nieuwe reeks ontbijtsessies van Energie-Nederland. Tijdens de eerste sessie stond onze persoonlijke leefomgeving centraal. Drie sprekers namen deelnemers mee in hun toekomstbeelden en overtuigden kijkers dat het huis van de toekomst een slim huis is!
Lees verder

3 Vragen aan Annemieke Roobeek, commissaris Eneco

13 oktober 2020
Annemieke Roobeek, hoogleraar Strategie en Transformatiemanagement aan Nyenrode, is per 1 oktober benoemd als lid van de Raad van Commissarissen van Eneco. Energie-Nederland stelde haar in dat kader 3 vragen over haar motivatie, persoonlijke droom en kijk op het slagen van de energietransitie.
Lees verder

Medy van der Laan te gast bij Dutch Green Building Week

9 oktober 2020
Medy van der Laan was op 23 september te gast in de Green Talk ter gelegenheid van de 10e editie van de Dutch Green Building Week. Met presentator Twan Huys en DGBC-directeur Annemarie van Doorn ging zij in gesprek over hoe Nederland zijn rol als gidsland kan terugpakken op duurzaam bouwen en ontwikkelen.
Lees verder