Een bewogen jaar achter de rug, een bewogen jaar ‘to come’

Niemand zal 2020 ooit vergeten. Het Corona-jaar. Waar een aantal sectoren zeer zwaar te lijden hebben onder de maatregelen van het kabinet, springt de Energiesector er redelijk uit. Manmoedig heeft iedereen de ‘vergadering in spijkerbroek’ achter het computerscherm structureel doorgevoerd in zijn of haar leven, met of zonder pakketdiensten aan de deur, blaffende honden, door het beeld lopende kinderen en partners.

Met bewondering kijk ik naar de veerkracht die iedereen de afgelopen maanden heeft getoond. Alle events werden online, alle belangrijke overleggen gingen gewoon door en qua besluitvorming met eenzelfde gemak. We zijn trots dat we het thema Laagdrempelige Transitie in de Gebouwde Omgeving in het voorjaar hebben kunnen lanceren en dat er veel draagvlak is ontstaan voor die nieuwe manier van kijken. We zijn volop in gesprek over de nieuwe Warmte- en Energiewet. Kortom, we zijn in staat om voortgang te boeken, hoe dan ook.

Ja, we missen elkaar best wel. Juist voor de enorme opgave waarvoor we staan in de Energietransitie, is het cruciaal dat we elkaar ‘live’ zien en spreken. Juist voor de gesprekken daarbuiten. De inspirerende momenten met andere spelers in het energie-domein. Andersdenkenden, die je scherpen in je blik vooruit. Gelovigen, pragmatici, pro-actievelingen, critici. Allemaal zijn we nodig om van de energietransitie een succes te maken. Mensen die maken dat je er geloof in houdt en elke dag weer blij bent dat je met dit thema aan de slag bent.

Een vaccin is ‘binnen bereik’, om die beruchte ‘PBL-formule’ ook voor het behalen van de doelen uit het Energieakkoord te gebruiken. Maar zelfs als we weer een gewone samenleving zijn, is er een bewogen jaar ‘to come’: verkiezingsjaar!

Waar we vier jaar geleden per sector ons boodschappenlijstje indiende bij (nieuwe) Tweede Kamer en de informateurs, kunnen we ons dat voor de komende jaren niet meer veroorloven. Het inzicht groeit dat er over de sectoren heen een grote onderlinge afhankelijkheid is om een succes van de energietransitie te maken. De Industrie kan alleen vooruit als de netbeheerders en wij als energiesector tijdig de leidingen/kabels aanleggen respectievelijk groene stroom/moleculen kunnen leveren. OV en auto’s kunnen elektrificeren als tijdig alle voorzieningen daarvoor op orde zijn. In de Gebouwde Omgeving is denken vanuit dat wat kostenefficiënt en technisch mogelijk is, niet genoeg. De mensen die daar wonen, vinden er ook wat van.

We kunnen per sector aardig vertellen wat het komende kabinet zou moeten doen. Maar de echte opgave is om alle puzzelstukken en stukjes precies goed en op het juist moment in elkaar te zetten. Dat geldt voor ons als energiebedrijven, samen met alle sectoren en ook voor het kabinet met diversiteit aan perspectieven vanuit de verschillende ministeries. En dat in een tijdspanne van 30 jaar met grote onzekerheden en grote verwachtingen qua innovaties die nog komen gaan. Ook 2021 wordt weer een bewogen jaar, hopelijk 1 waar we volgend jaar Kerst met trots op terugkijken!

Medy van der Laan
Voorzitter Energie-Nederland

Scope van nieuwe Europese netcode over vraagrespons moet worden verduidelijkt

15 augustus 2022
Energie-Nederland heeft een reactie gestuurd op de consultatie door ACER over concept kaderrichtsnoeren voor vraagrespons. Deze richtsnoeren zijn de opmaat voor een nieuwe Europese netcode. Vraagrespons wordt steeds belangrijker in de transitie naar een klimaatneutrale elektriciteitsvoorziening. Toch is onduidelijk wat
Lees verder

Goede werking termijnmarkt is een belangrijk criterium bij herziening biedzones

1 augustus 2022
Verbetering in de allocatie van grenscapaciteit is mogelijk Energie-Nederland heeft een zienswijze ingediend op een consultatie van ACER over de ontwikkeling van de termijnmarkten op de groothandelsmarkt voor elektriciteit. Energie-Nederland is blij dat ACER aandacht vraagt voor de werking van
Lees verder

Energie-Nederland moedigt maatregelen om gasconsumptie te verminderen aan en benadrukt de urgentie

20 juli 2022
De Europese Commissie publiceerde eerder vandaag nieuwe maatregelen om het gasverbruik te verminderen. Het is cruciaal dat Europa zich voorbereidt op het scenario dat Rusland de gastoevoer verder of geheel stopzet. Daadkrachtig en transparant handelen is belangrijk, zeker in een
Lees verder
Energie-Nederland

Reactie Energie-Nederland op Kamerbrief over Wcw 15 juli 2022

18 juli 2022
Goed dat wetsvoorstel Wet collectieve warmtevoorziening dit najaar naar Raad van State gaat Energie-Nederland is blij dat minister Jetten op 15 juli jl. in de kamerbrief over de Wet collectieve warmtevoorziening (Wcw) aangeeft dat hij het wetsvoorstel dit najaar aan
Lees verder

Review van Europese biedzones gestart

5 juli 2022
Vandaag heeft de kick-off plaatsgevonden van de “Bidding Zone Consultative Group”. Dat is de groep die ENTSO-E moet ondersteunen bij het uitvoeren van een analyse naar de biedzoneconfiguratie in Europa. Naar verwachting maakt ACER op 20 juli bekend welke configuraties
Lees verder
Energie-Nederland

Vanaf vandaag is de btw op de levering van energie verlaagd naar 9%

1 juli 2022
Vanaf 1 juli wordt het btw-tarief voor de levering van elektriciteit, gas en warmte verlaagd van 21% naar 9%. De verlaging is bedoeld om de gevolgen van de stijgende energieprijzen en aanhoudende inflatie voor de consument enigszins te dempen. Het
Lees verder

Europese review van de “Electricity Grid Connection Codes” gestart: Energie-Nederland pleit voor afbakening op technische aansluitvoorwaarden

28 juni 2022
Na herziening van de CACM Code (Capacity Allocation & Congestion Management Code), worden nu de twee Connection Codes aangepakt voor een mogelijke herziening. Het gaat om de Requirements for Generators Code en de Demand Connection Code. ACER heeft een policy
Lees verder

Onderzoek NEa bevestigt: in Nederland gebruikte biomassa voldoet aan de duurzaamheidseisen

27 juni 2022
De NEa (Nederlandse Emissieautoriteit) heeft op 21 juni 2022 haar onderzoek (zie pdf-bestanden onderaan bericht) gepubliceerd naar aanleiding van het SOMO-rapport uit juli 2021. Het SOMO-rapport was opgesteld in opdracht van Greenpeace en maakte melding van mogelijke misstanden in het
Lees verder

Florence Forum vraagt terecht aandacht voor grensoverdrijdende handel in de intradaymarkt

15 juni 2022
Het Florence Forum is de plaats waar de regels voor de EU elektriciteitsmarkt worden besproken door de EU Commissie met alle relevante stakeholders. Energie-Nederland is via Eurelectric bij het forum betrokken. Vorige week vond op 9 en 10 mei het
Lees verder

Nederland ondertekent verklaring voor meer windparken op zee

19 mei 2022
Gisteren hebben Nederland, Denemarken, Duitsland en België tijdens de North Sea Summit in Esjberg, Denemarken een verklaring ondertekend voor de uitbereiding van offshore wind in de Noordzee. De landen hebben afgesproken om voor 2050 windparken met een totaal vermogen van
Lees verder

Europese Commissie komt met plannen om de Europese energievoorziening toekomstbestendig te maken

19 mei 2022
De Europese Commissie wil zo snel mogelijk de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen uit Rusland terugdringen. Dit heeft de Commissie gisteren bekend gemaakt middels de presentatie van het REPowerEU plan. Zij wil de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen terugdringen door een versnelling
Lees verder
Energie-Nederland

Zienswijze Energie-Nederland op wetswijziging Wet Homologatie Onderhands Akkoord

19 mei 2022
Close-out netting wordt veel toegepast in de energiehandel. Close-out netting betekent dat als een marktpartij te maken heeft met een tegenpartij die betrokken raakt in een faillissementsprocedure, die marktpartij dan alle uitstaande transacties met de tegenpartij kan beëindigen, de waardes
Lees verder