AVG & Themagroepen

Op 25 mei 2018 is de AVG in werking getreden. De AVG heeft ook impact op hoe wij met elkaar samenwerken binnen de vereniging, meer specifiek binnen onze overleggroepen.

U bent betrokken bij een of meerdere van deze overleggroepen, waarbij de e-mailadressen met elkaar worden gedeeld. Wij informeren u daarom over de verwerking van persoonsgegevens, waarbij we er u op willen wijzendat u bezwaar bij ons kunt maken tegen het delen van uw e-mailadres vanwege redenen verband houdende met uw specifieke situatie. In dat geval zullen wij beoordelen of wij op grond van de AVG af moeten zien van het delen van uw e-mailadres.

Een van de belangrijkste doelen van onze vereniging is het namens de sector innemen van standpunten ten aanzien van nieuwe wetgeving of ten aanzien van andere ontwikkelingen die de sector raken. Deze standpunten bepalen wij in overleg met onze leden binnen de verschillende overleggroepen. Dit vindt plaats tijdens vergaderingen maar ook veel via e-mail. Onze programmamanagers sturen met enige regelmaat e-mails naar alle deelnemers in de overleggroep. Om het mogelijk te maken op deze e-mails te reageren en een discussie met elkaar te voeren ontsluiten wij daarbij de e-mailadressen van alle deelnemers in de overleggroep. Gezien onze doelstelling hebben wij daartoe een gerechtvaardigd belang, waarbij de inbreuk op de privacy rechten van de deelnemers van de themagroepen beperkt is.

Wij beschouwen de gezamenlijke gedachtevorming als een groot goed van onze vereniging en willen daarom graag op dezelfde manier blijven werken. Uitsluitend binnen de beslotenheid van de overleggroepen zullen wij e-mails versturen waarin de e-mailadressen van alle deelnemers binnen de overleggroep zichtbaar zijn.