CO2-minimumprijs volop in discussie

 

Op dit moment is Energie-Nederland in gesprek over de invoering van een CO2-minimumprijs voor elektriciteitsopwekking. We hebben een info-graphic gemaakt (zie hieronder) om toe te lichten waarom  een nationale CO2-minimumprijs een gevaar vormt voor een ongestoorde elektriciteitsvoorziening.

Conventionele gascentrales zijn voorlopig nodig voor een stabiele stroomvoorziening

In 2030 komt 75% van onze elektriciteit uit een duurzame bron, zoals wind of zon. Tegen die tijd is het gebruik van kolen verboden. Als de wind niet waait en de zon niet schijnt zijn gascentrales nodig om Nederland op die momenten van stroom te voorzien.

Verduurzaming is een succes maar zet gascentrales onder druk

Doordat In 2030 75% van onze elektriciteit uit een duurzame bron komt, zullen gascentrales steeds minder draaiuren maken.  Deze ontwikkeling vraagt ons alert te zijn. Als centrales te weinig draaiuren maken kunnen eigenaren besluiten om ze stil te leggen (in de ‘motteballen’ te doen).

Nationale CO2-minimumprijs levert reēel risico op voor de leveringszekerheid

Nederland maakt onderdeel uit van een Europese stroommarkt waarin ook het Europese systeem voor emissrechten (het ETS) van toepassing is. Als Nederland een minimumprijs invoert, en deze hoger is dan de Europese prijs voor CO2, dan hebben Nederlandse gascentrales hogere kosten dan buitenlandse concurrenten. Dat concurrentienadeel zal er voor zorgen dat Nederlandse gascentrales stil komen te staan en productie naar het buitenland verschuift.

Gebeurt dit af en toe, dan is dat economisch vervelend voor Nederlandse producenten, maar maatschappelijk nog geen probleem. Als het concurrentienadeel echter lange tijd aanhoudt en er geen vooruitzicht op verbetering is, dan komt sluipend de leveringszekerheid onder druk te staan. Eigenaren zullen namelijk hun gascentrales sluiten, wanneer ze niet langer een minimaal aantal uren per jaar rendabel kunnen draaien. Omdat de financiële positie van gascentrales al onder druk staat is een klein prijsverschil tussen Nederland en onze buurlanden voldoende om een sluitingsgolf te veroorzaken. Nederland raakt dan niet alleen de gascentrales kwijt, maar óók het regelbaar vermogen dat nodig is om in windstille en zonarme tijden te zorgen voor een ongestoorde stabiele elektriciteitsvoorziening

Een hoge prijs zonder nut en noodzaak

Het invoeren van een minimum CO2-prijs alleen in Nederland levert geen bijdrage aan een beter klimaat. De uitstoot die in Nederland wordt bespaard verschuift naar buitenlandse centrales met vaak een hogere CO2-uitstoot. Bovendien levert de sector, als gevolg van het verbod op het gebruik van kolen en de groei van hernieuwbare energie,  de door het kabinet gevraagde 20 Mt CO2 reductie.

drieluik.06

U gebruikt een verouderde browser van Internet Explorer die niet meer wordt ondersteund. Voor optimale prestaties raden wij u aan om een nieuwere browser te downloaden. Hiervoor verwijzen wij u door naar:

browsehappy.com sluiten