Energie-Nederland: versnel de elektrificatie met windenergie 

 

Om de opwek van de bestaande vraag naar elektriciteit te verduurzamen, is voor 2030 al voorzien in 11,5 Gigawatt ‘Wind op zee’. Daarnaast kan wind op zee een belangrijke rol spelen bij het beperken van de industriële CO2-uitstoot.

Alternatief voor fossiel

Het gebruik van duurzame stroom is een belangrijk alternatief voor fossiele brandstoffen. Juist wind op zee is geschikt: windparken genereren veel stroom en verduurzaamde industrie heeft veel stroom nodig.

Stroomprijs bij elektrificatie

Een vlotte uitrol van windparken is geen gegeven. De stroomprijs bepaalt of projecten rendabel zijn. Voor de industrie geldt dat elektrificatie een serieuze optie is, mits voordeliger dan andere oplossingen. Echter, daar waar een hoge stroomprijs goed is voor de businesscase van wind, is een hoge stroomprijs niet aantrekkelijk voor elektrificatie. Dit is dus een split-incentive. Er dreigt een situatie te ontstaan waarbij samenwerkende partijen in een keten op elkaar gaan wachten.

Ketenfinanciering

De oplossing is ketenfinanciering. Medy van der Laan was als key-notespeaker aanwezig op het Nationaal Windenergie Event 2018. Zij riep op om ‘ketenfinanciering mogelijk te maken. De elektrificatie van de industrie kan door windenergie versnellen.’ Daarmee kan gedurende een project – niet al vastgeklikt aan de voorkant – de subsidie worden ingezet waar op dat moment de hoogste risico’s worden gedragen in de keten.

SDE+

Energie-Nederland start het overleg met o.a. de industrie over deze financieringsmogelijkheid in het kader van het Klimaatakkoord. Dit wordt ook onder de aandacht gebracht bij EZK in het kader van de verbreding van de SDE+.


U gebruikt een verouderde browser van Internet Explorer die niet meer wordt ondersteund. Voor optimale prestaties raden wij u aan om een nieuwere browser te downloaden. Hiervoor verwijzen wij u door naar:

browsehappy.com sluiten