Energie-Nederland ondertekent: Green Deal Participatie van de omgeving bij duurzame energieprojecten

De Green Deal Participatie van de omgeving bij duurzame energieprojecten werd op donderdag 22 maart door 27 partijen ondertekend. De Natuur en Milieufederaties en Natuur en Milieu namen hiertoe het initiatief. Zij zijn van mening dat de omgeving ‘aan de voorkant’ van projecten betrokken moet worden. De kans van slagen vergroot voor projecten voor windenergie, grootschalige zon, of andere vormen van duurzame energie.

Wanneer betrek je wie?

Het gaat erom inwoners van een gebied, en andere belanghebbenden te betrekken bij de plannen. Op het juiste moment, op de juiste manier. Het bespreken en naar lokaal niveau vertalen van de uitdaging waar we voor staan, is daarbij belangrijk. En ook de lusten- en lastenverdeling (wie profiteert er van de opbrengsten?), definitieve locatiekeuze en de uiteindelijke inrichting van een gebied zijn onderwerp van gesprek.

Publiek, privaat en maatschappelijk

De 27 partijen zijn branche- en koepelorganisaties vanuit zowel de publieke, als de private sector. Ook maatschappelijke organisaties ondertekenen. Dit toont aan dat al deze partijen het belang van goede participatie bij het inpassen van duurzame energieprojecten onderschrijven.

Ondertekening Green Deal

Partijen hebben geconstateerd dat ideeën over participatie bij duurzame energieprojecten, net als de energietransitie, volop in ontwikkeling zijn. Partijen geven met de ondertekening van deze Green Deal aan, hun kennis en ervaringen bij lopende en nieuwe duurzame energieprojecten in te zetten, om te werken aan verdere ontwikkeling, vormgeving en verbetering.

De partijen gaan de komende twee jaar in drie stappen gezamenlijk aan de gang met:

  • inbrengen en delen van eigen ervaringen en kennis over participatie bij de inpassing van duurzame energieprojecten. Hierbij is aandacht voor het verschil in perspectief tussen burgers, marktpartijen, maatschappelijke organisaties en overheden;
  • het opdoen van inzichten en ideeën voor de wijze waarop participatieprocessen verder kunnen worden ontwikkeld en verbeterd;
  • het delen en uitdragen van deze nieuwe inzichten en ideeën met eigen achterbannen en geïnteresseerden daarbuiten

Energie-Nederland neemt samen met haar leden graag de uitdaging aan om zo goed mogelijk invulling te geven aan deze Green Deal.


U gebruikt een verouderde browser van Internet Explorer die niet meer wordt ondersteund. Voor optimale prestaties raden wij u aan om een nieuwere browser te downloaden. Hiervoor verwijzen wij u door naar:

browsehappy.com sluiten