Energieagenda maakt urgentie voor klimaatwet helder

Binnenhof Palace, Dutch Parlament in the Hague, Netherlands

Binnenhof Palace, Dutch Parlament in the Hague, Netherlands

Energie-Nederland is blij met de Energieagenda van minister Kamp. Het nieuwe kabinet moet volgend jaar doorpakken en regelen dat dit beleid voor de lange termijn gezekerd is. Een kaderstellende Klimaatwet is hiervoor noodzakelijk.

De koers die de Energieagenda uitzet naar een CO2-arme energievoorziening in 2050 sluit goed aan bij het Kompas voor de energiemarkt van de toekomst die Energie-Nederland in mei heeft uitgebracht. Het kabinet legt met deze agenda een belangrijke basis neer voor een langjarig energiebeleid dat kan zorgen voor een gezond investeringsklimaat voor de energietransitie. Het is cruciaal dat het volgende kabinet deze lijn consistent voortzet en verder invult.

De Energieagenda zet sturen op CO2-reductie centraal met de inzet van Nederland  op een verdere versterking van het Europese emissiehandelssysteem (ETS). Die focus onderschrijven we. Daarbij is het wel nodig dat er snel duidelijkheid komt over de CO2-doelen voor de transitie. De klimaatafspraken uit Parijs vragen om een forse aanscherping. Energie-Nederland pleit voor een versnelling van de CO2-reductie in de EU naar 50% in 2030. Hier is meer inzet van Nederland op nodig.

Energie-Nederland vindt het een goede en verstandige keuze om voor duurzame energie de SDE+ te continueren. Dat geldt ook voor het voorstel om de aanpak voor wind op zee voort te zetten. Die keuzes dragen bij aan de gewenste investeringszekerheid voor de markt. De aanpak met de SDE+ heeft zich de afgelopen jaren bewezen voor duurzame energie. Daarom kan verbreding van de SDE-aanpak naar besparen en andere sectoren nuttig zijn. Het is dan wel van belang dat hier extra middelen voor beschikbaar komen.

Met de komst van meer duurzame energie en decentrale opwekking wordt het belang van flexibiliteitsdiensten steeds groter. Energie-Nederland is blij met de nadrukkelijke keuze in de Energieagenda om de ontwikkeling van deze diensten aan de markt te laten. We verwelkomen daarom ook de plannen om belemmeringen weg te nemen zodat deze markt zich volop kan ontwikkelen.

De Energieagenda beschrijft de eerste stappen op weg naar verduurzaming van onze gebouwde omgeving. We ondersteunen de geschetste richting en aanpak. Duidelijk is dat hier een grote opgave ligt, die een forse inspanning vraagt van iedereen: burgers, overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

In de Energieagenda wordt gesproken over wettelijke borging van de transitie als beleidsoptie. Voor langjarige zekerheid over het klimaat- en energiebeleid vindt Energie-Nederland  het wenselijk dat het volgende kabinet komt met een Klimaatwet die zorgt voor consistentie over kabinetten heen. Binnen de kaders van zo’n Klimaatwet kunnen alle spelers in de transitie aan de slag en verdere afspraken maken over de uitvoering. Energie-Nederland is blij met de nadruk die de Energieagenda legt op het belang van samenwerking tussen de overheid en de maatschappij. De succesvolle uitvoering van het Energieakkoord heeft het belang hiervan de laatste jaren al laten zien. Energie-Nederland staat klaar om dit samen met de overheid, andere marktpartijen en maatschappelijke organisaties op te pakken.

Transitie krijgt nieuwe energie met de inzet van jong talent

3 juni 2021
De energietransitie draait om de toekomst! Veel van de huidige energieprofessionals zullen de afronding van de transitie echter niet gaan meemaken in hun werkende leven. De toekomstige generatie op de arbeidsmarkt wel. In Nederland zijn diverse initiatieven gestart om die nieuwe groep van jong talent in de energietransitie in te zetten. Energie-Nederland sprak met 2 initiatiefnemers, Albert Bloem van Talent voor Transitie en Jacob Froling van het Nationaal Energietraneeship.
Lees verder

Medy van der Laan te gast bij Leaders in Wonen.

19 mei 2021
Begin deze maand was Medy van der Laan te gast bij Leaders in Wonen. Deze podcast serie gaat over leiders in de woningmarkt. Medy ging met Leaders in Wonen in gesprek over de vraagstukken rondom verduurzaming die spelen binnen de
Lees verder

Rubriek verkiezingen: 4 vragen over energie aan politieke partijen. Deze keer aan… Henri Bontenbal (CDA)

11 maart 2021
De Tweede Kamer verkiezingen komen steeds dichterbij. Een belangrijk moment voor de energietransitie. Het nieuwe kabinet zal namelijk voor de komende jaren de koers gaan bepalen voor de verdere verduurzaming van het energiesysteem. Belangrijk om goed geïnformeerd naar de stembus
Lees verder

Rubriek verkiezingen: 4 vragen over energie aan politieke partijen. Deze keer aan… Joris Thijssen (PvdA)

9 maart 2021
De Tweede Kamer verkiezingen komen steeds dichterbij. Een belangrijk moment voor de energietransitie. Het nieuwe kabinet zal namelijk voor de komende jaren de koers gaan bepalen voor de verdere verduurzaming van het energiesysteem. Belangrijk om goed geïnformeerd naar de stembus
Lees verder

Rubriek verkiezingen: 4 vragen over energie aan politieke partijen. Deze keer aan… Mark Harbers (VVD)

4 maart 2021
De Tweede Kamer verkiezingen komen steeds dichterbij. Een belangrijk moment voor de energietransitie. Het nieuwe kabinet zal namelijk voor de komende jaren de koers gaan bepalen voor de verdere verduurzaming van het energiesysteem. Belangrijk om goed geïnformeerd naar de stembus
Lees verder

5 Vragen aan Niels Redeker over ‘Bestemming Parijs, wegwijzer voor klimaatkeuzes’

17 februari 2021
Een nieuw kabinet moet besluiten nemen hoe Nederland het door de EU aangescherpte klimaatdoel, van 49 naar 55 procent CO2 reductie in 2030 gaat bereiken. In het rapport ‘Bestemming Parijs: wegwijzer voor klimaatkeuzes’ presenteert een ambtelijke studiegroep de mogelijkheden om de klimaatdoelen te halen. Energie-Nederland ging in gesprek met Niels Redeker, plaatsvervangend directeur Klimaat bij het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat over de inhoud van het rapport.
Lees verder

Hoe gaat de EU zich voorbereiden op het verhoogde 55%-reductiedoel? En welke impact heeft dit op Nederlandse bedrijven?

12 januari 2021
Op 11 december 2020 zijn de regeringsleiders van de 27 EU-Lidstaten akkoord gegaan met het verhogen van het EU broeikasgasemissie-reductiedoel voor 2030 van 40% naar ten minste 55% ten opzichte van 1990. De nieuwe doelstelling is inmiddels ingediend bij de UNFCCC als nieuwe bijdrage van de EU aan de uitvoering van het Parijsakkoord. Hoe nu verder?
Lees verder

In gesprek met ACM over de aangescherpte Gedragscode Consument en Energieleverancier

12 januari 2021
De energiesector wil de kwaliteit van de verschillende wervingskanalen en de tevredenheid van consumenten bij een overstap van leverancier verhogen. Een van de initiatieven die zij genomen heeft is de aanscherping van de Gedragscode Consument en Energieleverancier, waarin de gedragsregels voor de werving van consumenten voor energiecontracten staan. Per 1 januari is de aangescherpte gedragscode van kracht. Naar aanleiding daarvan ging Energie-Nederland in gesprek met Lars van de Braak, Teammanager Directie Consumenten bij de ACM, over de visie van de ACM op werving en de waarde van de gedragscode.
Lees verder

Kernenergie meenemen in afweging toekomstige betaalbaarheid energiemix

1 december 2020
Kernenergie staat weer nadrukkelijk op de kaart. De Tweede Kamer wil weten onder welke voorwaarden marktpartijen bereid zijn te investeren in kerncentrales en welke ondersteuning van de overheid daarvoor nodig is. Op 2 december houdt zij daarom een rondetafelgesprek over de rol van kernenergie in de energiemix van de toekomst.
Lees verder

De koperen plaat is heel veel waard

23 november 2020
Dat elektriciteit een onmisbare basisbehoefte is in de maatschappij, blijkt altijd weer uit de paniek bij de uitval ervan.Een sterk net heeft dus grote maatschappelijke baten. Daarom is misschien wel het grootste probleem in de huidige discussie rondom transportproblemen in het net is dat we deze maatschappelijke baten uit het oog verliezen en het alleen maar hebben over de kosten van het net. Maar de koperen plaat heeft wel heel veel waarde!
Lees verder

3 Vragen aan Marthijn Junggeburth, duurzaamheidsmanager bij Bavaria

10 november 2020
Gaat ijzerpoeder de industrie helpen verder te verduurzamen? Bavaria ziet er kansen in en start deze maand een experiment om ijzerpoeder in te zetten in hun brouwproces. Energie-Nederland stelde duurzaamheidsmanager Marthijn Junggeburth 3 vragen.
Lees verder