Energiedag: Hoe maken we het groener?

Energiedag: Hoe maken we het groener

Energie-Nederland organiseert op 20 september de tweede Energiedag! Tijdens deze jaarlijkse dag, speciaal voor onze leden, trekken we met elkaar Nederland in. Vorig jaar bezochten we de Friese wateren. Dit jaar trekken we Noord-Brabant in. Een regio waarin hard wordt gewerkt aan een 100% energieneutrale woon- en werkomgeving in 2050.

De Energiedag gaat uiteraard over energie. Ons thema dit jaar is ‘Hoe maken we het groener?’ We staan voor de grote opgave om de gebouwde omgeving en de industrie te verduurzamen. Voor onze sector biedt dit zowel kansen als uitdagingen. Gelukkig staan we hier niet alleen voor. Voor de gebouwde omgeving vormen de woningcorporaties de startmotor en hebben installatiebedrijven een sleutelrol. En voor de industrie staat of valt de verduurzaming met het beleid van de bedrijven zelf.

Tijdens de Energiedag gaan we in gesprek met al deze partijen over hun inzet, plannen en de hobbels die zij tegenkomen. We kijken welke stappen er nu al worden gezet en laten ons inspireren door mooie voorbeelden uit de praktijk. In de ochtend zijn we te gast bij installatiebedrijf Kemkens (een van de servicepartners van Essent) en spreken we met Woningcorporatie Brabant Wonen. In de middag ontvangt Heineken ons op de brouwerij in Den Bosch, waar onder andere biogas uit afvalwater van de rioolwaterzuivering gebruikt wordt voor het verwarmen van water voor het brouw- en verpakkingsproces. Zij laten ons graag zien hoe zij op weg zijn om het ‘groenste’ biertje van de wereld te brouwen.

Natuurlijk is er ook weer volop ruimte om bij te praten en elkaar beter te leren kennen.


Voorlopig programma van de Energiedag:

09.00 uur    Ontvangst deelnemers in Oss
09.30 uur    Verduurzaming van de gebouwde omgeving
Hoe maken we het groener in huis? Presentatie Essent en Kemkens
Uitdagingen woningcorporaties bij het verduurzamen van hun vastgoed Presentatie Brabant Wonen
Bezoek aan Kemkens Academy
12.00 uur    Lunch
13.00 uur    Verduurzaming van de industrie
Ambitie: Verduurzaming van de productieketen Presentatie duurzaamheidstrategie Heineken
Van strategie naar uitvoering Presentatie duurzame initiatieven in brouwerij Den Bosch 
Dialoog o.a. over balanceren, kracht van het net en samenwerking Discussie tussen Heineken en deelnemers
16.00 uur    Bekijk het eens anders (in Den Bosch)!
17.00 uur    Borrel en diner
19.00 uur    Einde programma

Ontdek Brabant samen met ons!

Is uw organisatie lid van Energie-Nederland en wilt u deelnemen aan de Energiedag? Meld u dan hier aan.

Inbreng Energie-Nederland hoorzitting en debat Tweede Kamer prijsplafond

10 november 2022
Vandaag vindt er een hoorzitting plaats in de Tweede Kamer over het door minister Jetten voorgestelde prijsplafond. De CEO’s van Essent, Greenchoice en Eneco nemen hieraan deel. Aansluitend zal er een commissiedebat in de Tweede Kamer zijn over het prijsplafond.
Lees verder

Blijf inzetten op uitrol congestiemanagement en invoeren verzwaren-tenzij tenders

9 november 2022
Energie-Nederland vindt dat vol moet worden ingezet op de uitrol van congestiemanagement. Daarnaast kunnen netbeheerders “verzwaren-tenzij tenders” opzetten waarbij de netbeheerder flexibele capaciteit kan inkopen. Ook cruciaal is dat ACM kijkt naar een herziening van de transporttariefstructuur. Met name het
Lees verder

Reactie Energie-Nederland op de vijf belangrijkste maatregelen die de Europese Commissie voorstelt voor het herinrichten van de gasmarkt

8 november 2022
De Europese Commissie heeft op 18 oktober een reeks maatregelen aangekondigd, waarmee zij de hoge gasprijzen wil aanpakken en leveringszekerheid wil waarborgen. In het artikel “Reactie op voorstel Europese Commissie om in te grijpen in de gasmarkt”, worden de maatregelen
Lees verder

Energie-Nederland verwelkomt hulp aan klanten via prijsplafond

7 november 2022
Minister Jetten heeft vandaag de Tweede Kamer geïnformeerd over onder andere het tijdelijke prijsplafond. Energie-Nederland is tevreden dat het kabinet (in de brief EZK-prijsplafond) de keuze heeft gemaakt voor een prijsplafond als compensatiemaatregel voor de hoge energierekening van huishoudens en
Lees verder

Dag van het Klimaatakkoord & aanbieding routekaart waterstof

3 november 2022
Vandaag tijdens de Dag van het Klimaatakkoord is de Routekaart Waterstof aan minister Jetten overhandigd. De Routekaart Waterstof is een initiatief van het Nationaal Waterstof Programma (NWP). In deze Routekaart roepen de deelnemers, een samenwerking tussen de overheid en een
Lees verder

KEV 2022; Een klein stapje de goede kant op, maar snel aanvullend beleid nodig om klimaatdoelen te behalen

3 november 2022
Op 1 november is de Klimaat-en Energieverkenning 2022 gepubliceerd. De conclusie is dat we maar met kleine stappen de goede kant op gaan; er is dan ook snel extra kabinetsbeleid nodig om de reductiedoelen te behalen. De broeikasgasuitstoot in Nederland
Lees verder

Energie-Nederland betreurt de uitspraak over Porthos

2 november 2022
Energie-Nederland betreurt de uitspraak over Porthos, hierdoor gaat kostbare tijd verloren en wordt de energietransitie vertraagd. Projecten om CO2 te besparen, denk aan de bouw van windmolenparken, moeten snel doorgang kunnen vinden om de ambitieuze doelstellingen van 55% CO2 reductie
Lees verder

Energie-Nederland ondertekent intentieverklaring “Samen schuldregelingen redden” 

31 oktober 2022
Door de hogere energieprijzen hebben meer huishoudens moeite om hun energierekening te betalen. Bij deze groeiende groep zijn op dit moment niet altijd middelen of regelingen beschikbaar om te voorkomen dat nieuwe achterstanden ontstaan. Energie-Nederland ziet het als haar verantwoordelijkheid
Lees verder

Energie-Nederland is positief dat klanten minder snel kunnen worden afgesloten deze winter

25 oktober 2022
Vandaag heeft minister Jetten van Klimaat en Energie een tijdelijke aanscherping van de Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit, gas en warmte bekendgemaakt. Hierdoor kunnen huishoudens en andere kleinverbruikers minder snel afgesloten worden, als zij hun energierekening niet meer kunnen
Lees verder

Verplicht publiek eigendom warmtenetten vertraagt warmtetransitie

20 oktober 2022
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wil de warmte-infrastructuur verplicht in publiek eigendom brengen in de Wet collectieve warmtevoorziening (Wcw). Naar verwachting wordt hierover morgen in de ministerraad besloten. Energie-Nederland vindt dit schadelijk, want het leidt tot vertraging van
Lees verder

Reactie op voorstel Europese Commissie om in te grijpen in de gasmarkt

20 oktober 2022
De Europese Commissie heeft op 18 oktober een reeks maatregelen aangekondigd, waarmee zij de hoge gasprijzen wil aanpakken en leveringszekerheid wil waarborgen. Het voorstel bestaat onder andere uit het plan dat de EU-lidstaten gezamenlijk gas inkopen via een nieuw Europees
Lees verder

Energie-Nederland verwelkomt definitief prijsplafond

4 oktober 2022
Vandaag heeft het kabinet bekendgemaakt hoe het prijsplafond voor een basisverbruik per 1 januari 2023 ingevuld gaat worden. Energie-Nederland is blij met dit besluit; het is hard nodig om huishoudens en andere kleinverbruikers te beschermen tegen de hoge energieprijzen. “We
Lees verder