Energiedag: Hoe maken we het groener?

Energiedag: Hoe maken we het groener

Energie-Nederland organiseert op 20 september de tweede Energiedag! Tijdens deze jaarlijkse dag, speciaal voor onze leden, trekken we met elkaar Nederland in. Vorig jaar bezochten we de Friese wateren. Dit jaar trekken we Noord-Brabant in. Een regio waarin hard wordt gewerkt aan een 100% energieneutrale woon- en werkomgeving in 2050.

De Energiedag gaat uiteraard over energie. Ons thema dit jaar is ‘Hoe maken we het groener?’ We staan voor de grote opgave om de gebouwde omgeving en de industrie te verduurzamen. Voor onze sector biedt dit zowel kansen als uitdagingen. Gelukkig staan we hier niet alleen voor. Voor de gebouwde omgeving vormen de woningcorporaties de startmotor en hebben installatiebedrijven een sleutelrol. En voor de industrie staat of valt de verduurzaming met het beleid van de bedrijven zelf.

Tijdens de Energiedag gaan we in gesprek met al deze partijen over hun inzet, plannen en de hobbels die zij tegenkomen. We kijken welke stappen er nu al worden gezet en laten ons inspireren door mooie voorbeelden uit de praktijk. In de ochtend zijn we te gast bij installatiebedrijf Kemkens (een van de servicepartners van Essent) en spreken we met Woningcorporatie Brabant Wonen. In de middag ontvangt Heineken ons op de brouwerij in Den Bosch, waar onder andere biogas uit afvalwater van de rioolwaterzuivering gebruikt wordt voor het verwarmen van water voor het brouw- en verpakkingsproces. Zij laten ons graag zien hoe zij op weg zijn om het ‘groenste’ biertje van de wereld te brouwen.

Natuurlijk is er ook weer volop ruimte om bij te praten en elkaar beter te leren kennen.


Voorlopig programma van de Energiedag:

09.00 uur    Ontvangst deelnemers in Oss
09.30 uur    Verduurzaming van de gebouwde omgeving
Hoe maken we het groener in huis? Presentatie Essent en Kemkens
Uitdagingen woningcorporaties bij het verduurzamen van hun vastgoed Presentatie Brabant Wonen
Bezoek aan Kemkens Academy
12.00 uur    Lunch
13.00 uur    Verduurzaming van de industrie
Ambitie: Verduurzaming van de productieketen Presentatie duurzaamheidstrategie Heineken
Van strategie naar uitvoering Presentatie duurzame initiatieven in brouwerij Den Bosch 
Dialoog o.a. over balanceren, kracht van het net en samenwerking Discussie tussen Heineken en deelnemers
16.00 uur    Bekijk het eens anders (in Den Bosch)!
17.00 uur    Borrel en diner
19.00 uur    Einde programma

Ontdek Brabant samen met ons!

Is uw organisatie lid van Energie-Nederland en wilt u deelnemen aan de Energiedag? Meld u dan hier aan.

Energie-Nederland positief kritisch over besluit voor openstellen vluchtstrook

23 januari 2020
Energie-Nederland onderschrijft de richting in het voorstel van de minister van EZK voor het openstellen van de vluchtstrook op het hoogspanningsnet; de zogeheten AMvB n-1. Het is in het belang van energietransitie om netbeheerders de mogelijkheid te geven meer duurzaam productievermogen aan te sluiten. De aanpak helpt de netbeheerders, maar mag niet leiden tot een permanente onbalans in de belangen tussen netbeheerders en aangeslotenen.
Lees verder

Feiten en cijfers over de energietransitie

13 januari 2020
Hoe staat Nederland ervoor in de energietransitie? Die vraag kan op vele verschillende manieren worden beantwoord. Afhankelijk van onder meer de doelstelling die als maatstaf wordt genomen. Zo is er het aandeel duurzaam geproduceerde energie – in 2019 gestegen van 7,4 naar 8,6%, daar waar dit eind 2020 14% moet zijn om aan de EU-doelstelling te voldoen.
Lees verder

Europese Green Deal is goed nieuws voor Nederlandse energietransitie

11 december 2019
De Green Deal die Eurocommissaris Frans Timmermans vandaag presenteerde betekent een serieuze versterking van het klimaatbeleid van de Europese Unie haar klimaatambities. “Dat is goed nieuws voor het waarmaken van de Nederlandse klimaatambities, zoals overeengekomen in het Klimaatakkoord”, zegt Medy
Lees verder

Workshop Renewable Heating and Cooling from the Dutch perspective

6 december 2019
Op 3 december hield Energie-Nederland met Euroheat & Power een zeer geslaagde workshop over hernieuwbare warmte en koeling. Er waren ruim 50 beleidsmakers, marktpartijen en publieke partijen uit diverse EU-lidstaten aanwezig. Ze gingen in gesprek met zes mensen die werken
Lees verder

Podcast ‘Blik op Energie’ over de verduurzaming thuis

6 december 2019
‘Blik op Energie’ is de nieuwe podcast van Essent met actuele en maatschappelijke onderwerpen in de veranderende wereld van energie. Hoe gaan we Nederland enthousiast krijgen om te verduurzamen? We staan aan de vooravond van een energietransitie die noodzakelijk is
Lees verder

Reactie Energie-Nederland op afbouw salderingsregeling

29 november 2019
Energie-Nederland onderschrijft de noodzaak voor een houdbare, betaalbare en toekomstbestendige nieuwe regeling. Maar de nu gekozen variant kent nogal wat nadelen, onder andere voor de consument. Daarom heeft Energie-Nederland in de internetconsultatie haar zorgen geuit. De sector heeft bij het
Lees verder

Leidraad voor transparante en toekomstbestendige organisatie van warmtenetten

29 november 2019
Voor de warmtetransitie in de gebouwde omgeving zijn er verschillende mogelijk­heden als alternatief voor aardgas. Die opties zijn nu elektrisch verwarmen, met bijvoorbeeld een (hybride) warmtepomp, verwarmen met duurzaam gas of verwarmen met aansluiting op een collectief warmtenet. Gemeenten hebben de
Lees verder

Handreiking participatie in duurzame energieprojecten gepubliceerd

28 november 2019
Door de energietransitie zal het Nederlandse landschap er de komende jaren anders uit gaan zien. Met de komst van lokale, schone energiebronnen als zon en wind wordt onze Nederlandse energievoorziening steeds zichtbaarder, ook in de fysieke omgeving. Draagvlak en acceptatie
Lees verder

Sociale innovaties silver bullet energietransitie?

28 november 2019
Heb je al eens gehoord van ‘peak-shaven met je buren’, van ‘mobiliteitsgeluk’, een ‘leefstraat’ of van een ‘buurtbatterij’? Ja? Mooi! Grote kans dat je dan al bekend bent met concrete voorbeelden van sociale innovaties. Nee? Hieronder een korte wrap-up van
Lees verder

Energie-Nederland deelt conclusie ACM over flexibilisering nettarieven

25 november 2019
De ACM heeft onderzoek laten doen naar de mogelijkheden van flexibilisering van nettarieven. ACM concludeert dat daar nu nog een aantal flinke nadelen aan kleven en dat de inkoop van flexibiliteit vooralsnog een betere oplossing is. Energie-Nederland is het eens
Lees verder
Oplossingen brief netcapaciteit niet de juiste

Transportschaarste op het net: verklaringen, kansen en verbeterpunten

25 november 2019
Op donderdag 28 november organiseert de Tweede Kamer een Rondetafelgesprek over de ontstane transportschaarste op het elektriciteitsnet. In een gezamenlijk position paper wijzen NWEA, Holland Solar en Energie-Nederland op verschillende oplossingen die marktpartijen voor de ontstane problemen kunnen aandragen. Dit
Lees verder

Eerste Techathon zorgt voor goede plannen en energie

22 november 2019
Een geslaagd initiatief van Techniek Nederland: op 21 november organiseerden zij de eerste Techathon. Een kruisbestuiving tussen bedrijven en studenten mbo en hbo, die in teams in één dag een plan uitwerken. In dit geval een plan voor het aardgasvrij
Lees verder