Energiedag: Hoe maken we het groener?

Energiedag: Hoe maken we het groener

Energie-Nederland organiseert op 20 september de tweede Energiedag! Tijdens deze jaarlijkse dag, speciaal voor onze leden, trekken we met elkaar Nederland in. Vorig jaar bezochten we de Friese wateren. Dit jaar trekken we Noord-Brabant in. Een regio waarin hard wordt gewerkt aan een 100% energieneutrale woon- en werkomgeving in 2050.

De Energiedag gaat uiteraard over energie. Ons thema dit jaar is ‘Hoe maken we het groener?’ We staan voor de grote opgave om de gebouwde omgeving en de industrie te verduurzamen. Voor onze sector biedt dit zowel kansen als uitdagingen. Gelukkig staan we hier niet alleen voor. Voor de gebouwde omgeving vormen de woningcorporaties de startmotor en hebben installatiebedrijven een sleutelrol. En voor de industrie staat of valt de verduurzaming met het beleid van de bedrijven zelf.

Tijdens de Energiedag gaan we in gesprek met al deze partijen over hun inzet, plannen en de hobbels die zij tegenkomen. We kijken welke stappen er nu al worden gezet en laten ons inspireren door mooie voorbeelden uit de praktijk. In de ochtend zijn we te gast bij installatiebedrijf Kemkens (een van de servicepartners van Essent) en spreken we met Woningcorporatie Brabant Wonen. In de middag ontvangt Heineken ons op de brouwerij in Den Bosch, waar onder andere biogas uit afvalwater van de rioolwaterzuivering gebruikt wordt voor het verwarmen van water voor het brouw- en verpakkingsproces. Zij laten ons graag zien hoe zij op weg zijn om het ‘groenste’ biertje van de wereld te brouwen.

Natuurlijk is er ook weer volop ruimte om bij te praten en elkaar beter te leren kennen.


Voorlopig programma van de Energiedag:

09.00 uur    Ontvangst deelnemers in Oss
09.30 uur    Verduurzaming van de gebouwde omgeving
Hoe maken we het groener in huis? Presentatie Essent en Kemkens
Uitdagingen woningcorporaties bij het verduurzamen van hun vastgoed Presentatie Brabant Wonen
Bezoek aan Kemkens Academy
12.00 uur    Lunch
13.00 uur    Verduurzaming van de industrie
Ambitie: Verduurzaming van de productieketen Presentatie duurzaamheidstrategie Heineken
Van strategie naar uitvoering Presentatie duurzame initiatieven in brouwerij Den Bosch 
Dialoog o.a. over balanceren, kracht van het net en samenwerking Discussie tussen Heineken en deelnemers
16.00 uur    Bekijk het eens anders (in Den Bosch)!
17.00 uur    Borrel en diner
19.00 uur    Einde programma

Ontdek Brabant samen met ons!

Is uw organisatie lid van Energie-Nederland en wilt u deelnemen aan de Energiedag? Meld u dan hier aan.

Energie-Nederland moedigt maatregelen om gasconsumptie te verminderen aan en benadrukt de urgentie

20 juli 2022
De Europese Commissie publiceerde eerder vandaag nieuwe maatregelen om het gasverbruik te verminderen. Het is cruciaal dat Europa zich voorbereidt op het scenario dat Rusland de gastoevoer verder of geheel stopzet. Daadkrachtig en transparant handelen is belangrijk, zeker in een
Lees verder
Energie-Nederland

Reactie Energie-Nederland op Kamerbrief over Wcw 15 juli 2022

18 juli 2022
Goed dat wetsvoorstel Wet collectieve warmtevoorziening dit najaar naar Raad van State gaat Energie-Nederland is blij dat minister Jetten op 15 juli jl. in de kamerbrief over de Wet collectieve warmtevoorziening (Wcw) aangeeft dat hij het wetsvoorstel dit najaar aan
Lees verder

Review van Europese biedzones gestart

5 juli 2022
Vandaag heeft de kick-off plaatsgevonden van de “Bidding Zone Consultative Group”. Dat is de groep die ENTSO-E moet ondersteunen bij het uitvoeren van een analyse naar de biedzoneconfiguratie in Europa. Naar verwachting maakt ACER op 20 juli bekend welke configuraties
Lees verder
Energie-Nederland

Vanaf vandaag is de btw op de levering van energie verlaagd naar 9%

1 juli 2022
Vanaf 1 juli wordt het btw-tarief voor de levering van elektriciteit, gas en warmte verlaagd van 21% naar 9%. De verlaging is bedoeld om de gevolgen van de stijgende energieprijzen en aanhoudende inflatie voor de consument enigszins te dempen. Het
Lees verder

Europese review van de “Electricity Grid Connection Codes” gestart: Energie-Nederland pleit voor afbakening op technische aansluitvoorwaarden

28 juni 2022
Na herziening van de CACM Code (Capacity Allocation & Congestion Management Code), worden nu de twee Connection Codes aangepakt voor een mogelijke herziening. Het gaat om de Requirements for Generators Code en de Demand Connection Code. ACER heeft een policy
Lees verder

Onderzoek NEa bevestigt: in Nederland gebruikte biomassa voldoet aan de duurzaamheidseisen

27 juni 2022
De NEa (Nederlandse Emissieautoriteit) heeft op 21 juni 2022 haar onderzoek (zie pdf-bestanden onderaan bericht) gepubliceerd naar aanleiding van het SOMO-rapport uit juli 2021. Het SOMO-rapport was opgesteld in opdracht van Greenpeace en maakte melding van mogelijke misstanden in het
Lees verder

Versnelling wind op zee alleen mogelijk met nieuwe marktregels

16 juni 2022
Vorige week heeft het kabinet nieuwe tenders op de Noordzee aangekondigd om de ontwikkeling van wind op zee te versnellen. Daarbij heeft zij ook diverse gebieden aangewezen die verder van de kust liggen. Windparken op zee worden tot nu toe aangesloten
Lees verder

Florence Forum vraagt terecht aandacht voor grensoverdrijdende handel in de intradaymarkt

15 juni 2022
Het Florence Forum is de plaats waar de regels voor de EU elektriciteitsmarkt worden besproken door de EU Commissie met alle relevante stakeholders. Energie-Nederland is via Eurelectric bij het forum betrokken. Vorige week vond op 9 en 10 mei het
Lees verder

Nederland ondertekent verklaring voor meer windparken op zee

19 mei 2022
Gisteren hebben Nederland, Denemarken, Duitsland en België tijdens de North Sea Summit in Esjberg, Denemarken een verklaring ondertekend voor de uitbereiding van offshore wind in de Noordzee. De landen hebben afgesproken om voor 2050 windparken met een totaal vermogen van
Lees verder

Europese Commissie komt met plannen om de Europese energievoorziening toekomstbestendig te maken

19 mei 2022
De Europese Commissie wil zo snel mogelijk de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen uit Rusland terugdringen. Dit heeft de Commissie gisteren bekend gemaakt middels de presentatie van het REPowerEU plan. Zij wil de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen terugdringen door een versnelling
Lees verder
Energie-Nederland

Zienswijze Energie-Nederland op wetswijziging Wet Homologatie Onderhands Akkoord

19 mei 2022
Close-out netting wordt veel toegepast in de energiehandel. Close-out netting betekent dat als een marktpartij te maken heeft met een tegenpartij die betrokken raakt in een faillissementsprocedure, die marktpartij dan alle uitstaande transacties met de tegenpartij kan beëindigen, de waardes
Lees verder

Biomassa ingezet in elektriciteitscentrales voldeed in 2021 aan afspraken uit Convenant Duurzaamheid Biomassa

18 mei 2022
In 2015 is het Convenant Duurzaamheid Biomassa – dat gaat over de inzet van duurzame biomassa in elektriciteitscentrales – afgesloten door vijf milieuorganisaties (Greenpeace, Milieudefensie, Natuur & Milieu, de Natuur & Milieufederaties, WNF) en de energiesector (Energie-Nederland, Onyx Power, RWE,
Lees verder