Informatiebijeenkomst AVG

Nieuwe privacy wetgeving: Bent u al klaar voor de AVG?

 

Workshopcyclus AVG voor energieleveranciers
30 november, 7 & 14 december 2017 | 13.30 – 17.00 uur | Utrecht

Voor diegenen die op zoek zijn  naar diepgaandere kennis over de AVG organiseren wij 3 workshops waarin alle vereisten van de AVG uitgebreid behandeld worden. U kunt zich inschrijven voor de complete cyclus of kiezen om slechts 1 of 2 workshops te volgen.

 

Workshop 1: Transparantie, informeren en toestemming | 30 november 2017

Onder de AVG krijgen personen meer en verbeterde privacy-rechten. In deze workshop leert u wat exact de rechten van betrokkenen zijn en hoe u deze in de praktijk naleeft. Denk daarbij aan bestaande rechten zoals het recht op inzage en het recht op correctie en verwijdering. Nieuw is o.a. het recht op dataportabiliteit. Bij dit recht moet u ervoor zorgen dat betrokkenen hun gegevens makkelijk kunnen verkrijgen en vervolgens kunnen doorgeven aan een andere organisatie als ze dat willen. Ook kunnen mensen bij de AP klachten indienen over de manier waarop u met hun gegevens omgaat. De AP is verplicht deze klachten te behandelen.

Uw gegevensverwerking kan gebaseerd zijn op toestemming van de betrokkenen. De AVG stelt strengere eisen aan toestemming dan de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens. Evalueer daarom de manier waarop u toestemming vraagt, krijgt en registreert. Pas deze wijze indien nodig aan. Nieuw is dat u moet kunnen aantonen dat u geldige toestemming van mensen heeft gekregen om hun persoonsgegevens te verwerken en dat het voor mensen net zo makkelijk moet zijn om hun toestemming in te trekken als om die te geven.

De workshop gaat in op de volgende vragen:

Wat zien de nieuwe privacyrechten eruit?
Waarom is het recht op inzage zo belangrijk?
Moet ik straks echt gegevens van een persoon uit al mijn verschillende systemen verwijderen?
Dataportabiliteit: is dat ook op mijn organisatie van toepassing?
Hoe leg ik toestemmingen vast in mijn systemen en welke informatie is dan minimaal vereist?
En hoe zit het met toestemmingen uit het verleden?
Workshop 2: Meldplicht datalekken en verwerkers | 7 december 2017

De Meldplicht Datalekken is in Nederland al van kracht sinds 1 januari 2016. Toch is deze niet bij iedere organisatie goed geïmplementeerd. De meldplicht datalekken blijft onder de AVG grotendeels hetzelfde. De AVG stelt wel strengere eisen aan uw eigen registratie van de datalekken die zich in uw organisatie hebben voorgedaan.

Heeft u uw gegevensverwerking uitbesteed aan een bewerker (in de AVG ‘verwerker’ genoemd)? Dan moet beoordeeld worden of de overeengekomen maatregelen in bestaande contracten met uw bewerkers nog steeds toereikend zijn en voldoen aan de vereisten in de AVG en eventueel tijdig noodzakelijke wijzigingen worden aangebracht.

De workshop gaat in op de volgende vragen:

Hoe implementeer ik de verplichtingen uit de meldplicht zo effectief mogelijk?
Wanneer moet je wel en niet melden?
Hoe sluiten verwerkersovereenkomsten aan op mijn interne procedures?
Wat moet er allemaal in een verwerkersovereenkomst staan?
Kan ik ook gewoon met een standaard verwerkersovereenkomst af?
Mag ik de verwerkersovereenkomst van een leverancier accepteren?
Wie is er aansprakelijk?
Workshop 3: Bewustwording, governance en accountability | 14 december 2017

Deze workshop gaat in op de praktijk van het documenteren en administreren van uw privacyprocessen. Accountability en governance zijn twee kernbegrippen uit de AVG. Uw organisatie moet verantwoordelijkheid nemen voor het verwerken van persoonsgegevens en het borgen van privacy. Dit doet u door privacy binnen de organisatie te beleggen (governance) en door rekenschap af te leggen van de keuzes die de organisatie op dat gebied maakt (accountability). Organisaties moeten als het ware een  privacy-administratie inrichten, vergelijkbaar met een financiële administratie. Er moet een overzicht komen van welke data, via welke bronnen, in welke systemen worden verzameld, wie hierbij kan, en hoe de beveiliging is ingericht. Daarnaast moet u aangeven welke organisaties in uw opdracht data verwerken, denk bijvoorbeeld aan een administratiekantoor of een online bureau. Deze documentatieplicht blijkt in de praktijk een van de moeilijkste vereisten om in te vullen.

De workshop gaat in op de volgende vragen:

Hoe documenteert en administreert u uw privacyproces in uw organisatie? Wanneer is het voldoende?
Wat is uiteindelijk het doel van het verwerkingenregister?
Heeft uw organisatie een Functionaris Gegevensbescherming nodig?
Wat is het verschil tussen een FG, een DPO en een privacy officer?
Hoe implementeer ik een effectieve compliance structuur in mijn organisatie?
Welke manieren zijn er om bewustzijn te creëren?
Deelnemen?

Schrijf u nu in met ons aanmeldformulier. Per workshop vragen wij een deelnameprijs van € 75,-. Bij deelname aan de complete cyclus bedraagt de deelnameprijs € 200,-.

Per workshop bieden wij u de mogelijkheid om gebruik te maken van een een half uur persoonlijk advies over de implementatie van AVG binnen uw eigen organisatie. Dit advies wordt op een tijdstip dat u uitkomt telefonisch verzorgd door DMCC. Indien u de volledige cyclus volgt ontvangt u 3 in totaal 1,5 uur persoonlijk advies.

 

Goede werking termijnmarkt is een belangrijk criterium bij herziening biedzones

1 augustus 2022
Verbetering in de allocatie van grenscapaciteit is mogelijk Energie-Nederland heeft een zienswijze ingediend op een consultatie van ACER over de ontwikkeling van de termijnmarkten op de groothandelsmarkt voor elektriciteit. Energie-Nederland is blij dat ACER aandacht vraagt voor de werking van
Lees verder

Energie-Nederland moedigt maatregelen om gasconsumptie te verminderen aan en benadrukt de urgentie

20 juli 2022
De Europese Commissie publiceerde eerder vandaag nieuwe maatregelen om het gasverbruik te verminderen. Het is cruciaal dat Europa zich voorbereidt op het scenario dat Rusland de gastoevoer verder of geheel stopzet. Daadkrachtig en transparant handelen is belangrijk, zeker in een
Lees verder
Energie-Nederland

Reactie Energie-Nederland op Kamerbrief over Wcw 15 juli 2022

18 juli 2022
Goed dat wetsvoorstel Wet collectieve warmtevoorziening dit najaar naar Raad van State gaat Energie-Nederland is blij dat minister Jetten op 15 juli jl. in de kamerbrief over de Wet collectieve warmtevoorziening (Wcw) aangeeft dat hij het wetsvoorstel dit najaar aan
Lees verder

Review van Europese biedzones gestart

5 juli 2022
Vandaag heeft de kick-off plaatsgevonden van de “Bidding Zone Consultative Group”. Dat is de groep die ENTSO-E moet ondersteunen bij het uitvoeren van een analyse naar de biedzoneconfiguratie in Europa. Naar verwachting maakt ACER op 20 juli bekend welke configuraties
Lees verder
Energie-Nederland

Vanaf vandaag is de btw op de levering van energie verlaagd naar 9%

1 juli 2022
Vanaf 1 juli wordt het btw-tarief voor de levering van elektriciteit, gas en warmte verlaagd van 21% naar 9%. De verlaging is bedoeld om de gevolgen van de stijgende energieprijzen en aanhoudende inflatie voor de consument enigszins te dempen. Het
Lees verder

Europese review van de “Electricity Grid Connection Codes” gestart: Energie-Nederland pleit voor afbakening op technische aansluitvoorwaarden

28 juni 2022
Na herziening van de CACM Code (Capacity Allocation & Congestion Management Code), worden nu de twee Connection Codes aangepakt voor een mogelijke herziening. Het gaat om de Requirements for Generators Code en de Demand Connection Code. ACER heeft een policy
Lees verder

Onderzoek NEa bevestigt: in Nederland gebruikte biomassa voldoet aan de duurzaamheidseisen

27 juni 2022
De NEa (Nederlandse Emissieautoriteit) heeft op 21 juni 2022 haar onderzoek (zie pdf-bestanden onderaan bericht) gepubliceerd naar aanleiding van het SOMO-rapport uit juli 2021. Het SOMO-rapport was opgesteld in opdracht van Greenpeace en maakte melding van mogelijke misstanden in het
Lees verder

Versnelling wind op zee alleen mogelijk met nieuwe marktregels

16 juni 2022
Vorige week heeft het kabinet nieuwe tenders op de Noordzee aangekondigd om de ontwikkeling van wind op zee te versnellen. Daarbij heeft zij ook diverse gebieden aangewezen die verder van de kust liggen. Windparken op zee worden tot nu toe aangesloten
Lees verder

Florence Forum vraagt terecht aandacht voor grensoverdrijdende handel in de intradaymarkt

15 juni 2022
Het Florence Forum is de plaats waar de regels voor de EU elektriciteitsmarkt worden besproken door de EU Commissie met alle relevante stakeholders. Energie-Nederland is via Eurelectric bij het forum betrokken. Vorige week vond op 9 en 10 mei het
Lees verder

Nederland ondertekent verklaring voor meer windparken op zee

19 mei 2022
Gisteren hebben Nederland, Denemarken, Duitsland en België tijdens de North Sea Summit in Esjberg, Denemarken een verklaring ondertekend voor de uitbereiding van offshore wind in de Noordzee. De landen hebben afgesproken om voor 2050 windparken met een totaal vermogen van
Lees verder

Europese Commissie komt met plannen om de Europese energievoorziening toekomstbestendig te maken

19 mei 2022
De Europese Commissie wil zo snel mogelijk de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen uit Rusland terugdringen. Dit heeft de Commissie gisteren bekend gemaakt middels de presentatie van het REPowerEU plan. Zij wil de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen terugdringen door een versnelling
Lees verder
Energie-Nederland

Zienswijze Energie-Nederland op wetswijziging Wet Homologatie Onderhands Akkoord

19 mei 2022
Close-out netting wordt veel toegepast in de energiehandel. Close-out netting betekent dat als een marktpartij te maken heeft met een tegenpartij die betrokken raakt in een faillissementsprocedure, die marktpartij dan alle uitstaande transacties met de tegenpartij kan beëindigen, de waardes
Lees verder