Ontbijtsessies ‘Energietransitie, de technologie voorbij’

Ontbijtsessies Energietransitie

Na onze succesvolle reeks ontbijtsessies rond het thema ‘Nieuwe Technologie, Nieuwe Energie’ organiseren we in 2019/2020 een nieuwe reeks ontbijtsessies. Ditmaal met het accent op de sociale en maatschappelijke aspecten van de energietransitie. Want nu het Klimaatakkoord is gepresenteerd, is de belangrijkste vraag ‘Hoe gaan we het met elkaar waarmaken?’ 

Schrijf je hier in →

In deze reeks ontbijtsessies kijken we vanuit een breder maatschappelijk perspectief naar de energietransitie. Daarbij gaat het om vragen als: ‘Hoe kan de energietransitie drager zijn van (gewenste) sociaal-maatschappelijke veranderingen?’ en ‘Wat is de invloed van de transitie op maatschappelijke vraagstukken als betaalbaarheid, gedragsverandering en stadsvernieuwing?’

Een inspirerende start van de dag

De opzet van de ontbijtsessies is ongewijzigd. Bij een goed ontbijt maakt u kennis met andere betrokken deelnemers uit de energiewereld: van vertegenwoordigers van energiebedrijven tot beleidsmakers uit overheid en politiek. Experts delen hun kennis en inzichten over hoe maatschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden. Sprekers uit de praktijk vertellen over initiatieven die dit ondersteunen. Deelnemers bespreken met elkaar wat de impact is op de energietransitie.

Onbijtsessies ‘Energietransitie, de technologie voorbij’

Noteer de volgende ontbijtsessies alvast in uw agenda. Het netwerkontbijt start om 8:00, de sessie duurt tot 10.00 uur.

 • Dinsdag 8 oktober 2019: Betaalrisico of energiearmoede?
  Wat is de invloed van de energietransitie op de betaalbaarheid voor huishoudens en hoe houden we het betaalbaar voor iedereen?
 • Dinsdag 26 november 2019: Sociale innovatie
  Hoe kunnen we met sociale innovaties de burger bij de energietransitie betrekken?
 • Dinsdag 21 januari 2020: RES en aardgasvrij wonen
  De thuissituatie wordt aargasvrij. Wat komt daarbij kijken voor consumenten en hoe kunnen gemeenten hun strategie daarop aanpassen?
 • Dinsdag 10 maart 2020: Energielandschappen van de toekomst
  Hoe passen we duurzame energie optimaal in onze leefomgeving in en vermijden we ‘landschapspijn’?
 • Dinsdag 19 mei 2020: Gedragsverandering zonder pijn?
  Het Klimaatakkoord zet in op het verleiden tot duurzamer gedrag. Is dit mogelijk; een transitie zonder pijn?

Locatie: CIRCL Amsterdam

Circl nieuwe locatie Ontbijtsessies

De nieuwe reeks ontbijtsessies vindt plaats op een andere locatie, namelijk hotspot CIRCL op de Zuidas van Amsterdam. CIRCL is circulair en duurzaam, wat het een treffende locatie maakt voor onze ontbijtsessies over de Energietransitie. Daarnaast is het zeer goed bereikbaar met zowel openbaar als eigen vervoer. Het trein- en tramstation Amsterdam Zuid en de parkeerplaatsen Q-Park Mahler en Q-Park Symphony liggen op 3 minuten wandelen.

Schrijf je hier in:

  Vink aan welke sessies u wilt bijwonen.

Cees Huisman start als Programmamanager Data & Digitalisering bij Energie-Nederland

19 september 2019
Cees Huisman is medio september aan de slag gegaan als Programmamanager Data & Digitalisering bij Energie-Nederland. In deze rol zal hij met de leden mede vorm gaan geven aan het beleid voor ‘de energieleverancier van de toekomst’, waarin data en
Lees verder
presentatie Klimaatakkoord

Energie-Nederland bevestigt deelname Klimaatakkoord

5 augustus 2019
“Als motor en hofleverancier van de energietransitie zijn wij klaar voor een hogere versnelling naar het doel van 49 procent CO2-reductie in 2030”, zo schrijft Energie-Nederland in de brief waarmee zij deelname aan het Klimaatakkoord formeel bevestigt. Met de brief
Lees verder
Interview minister Eric Wiebes over Klimaatakkoord

Energie-Nederland interviewt minister Wiebes: “Het eerst over de finish met de zwaarste rugzak”

18 juli 2019
Naast complimenten voor het goede werk en een terugblik, geeft minister Wiebes in dit interview zijn visie op vervolgstappen na het Klimaatakkoord.
Lees verder
Reactie ACM-rapport Vangnetregeling

Reactie ACM-rapport Vangnetregeling

18 juli 2019
Energie-Nederland blijft van mening dat de Vangnetregulering Energie kan worden afgeschaft, omdat deze niet past bij een volwassen, dynamische markt.
Lees verder

Inzet energieleveranciers voor energiebesparing consument heeft positief effect

12 juli 2019
De inzet van energieleveranciers om consumenten aan te sporen tot energiebesparend gedrag werpt vruchten af. Gerichte informatie en aanbiedingen van de leverancier droegen bij aan een forse groei van het aantal applicaties waarmee consumenten inzicht krijgen in hun verbruik. Eind
Lees verder
Oplossingen brief netcapaciteit niet de juiste

Energie-Nederland, NWEA en Holland Solar willen alternatieve oplossing voor problemen op het net

2 juli 2019
NWEA, Holland Solar hebben kennisgenomen van de brief Gevolgen van het gebrek aan netcapaciteit voor duurzame elektriciteitsprojecten. Energie-Nederland, NWEA en Holland Solar zijn van mening dat de door de minister geschetste oplossingen niet de juiste zijn.
Lees verder

De opmars van waterstof

1 juli 2019
De aandacht voor waterstof is aan een opmars bezig. Opslag van waterstof kan een belangrijke toepassing vormen met het oog op variabele beschikbaarheid van zon- en windenergie. Vooral bij industriële processen kan waterstof zorgen voor vermindering van de CO2-uitstoot die anders niet
Lees verder
Kabinetsvoorstellen klimaat

Kabinetsvoorstellen klimaat goede basis voor integrale aanpak energietransitie

28 juni 2019
De sterke kabinetsvoorstellen zijn cruciaal om de ambities en forse opgave voor de energiesector waar te kunnen maken en de energietransitie haalbaar en betaalbaar te houden.
Lees verder
Energie Balancerings Verordening

Inbreng Eurelectric op implementatie Energie Balancerings Verordening

28 juni 2019
Energie-Nederland steunt de inbreng van Eurelectric op een tweetal consultaties over de implementatie van de Energie Balancerings Richtlijn.
Lees verder

Vragen bij verslag wetsvoorstel minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking

25 juni 2019
Energie-Nederland maakte zich hard voor de waarborging van leveringszekerheid en heeft vragen ingediend bij het verslag aan de Tweede Kamer.
Lees verder
Consumentenbescherming

Reactie Energie-Nederland op motie ‘consumentenbescherming’

24 juni 2019
Volgens Energie-Nederland is nauwelijks sprake van gedupeerde consumenten door onvoldoende bescherming op de Nederlandse energiemarkt.
Lees verder
Ontwerp NOVI versterkt Klimaatakkoord

Ontwerp Nationale Omgevingsvisie (NOVI) versterkt uitvoering Klimaatakkoord

21 juni 2019
Energie-Nederland is blij met de richting en ruimte voor inpassing van duurzame energie in de Ontwerp Nationale Omgevingsvisie (NOVI).
Lees verder