Ontbijtsessies ‘Energietransitie, de technologie voorbij’ – 10 maart: Energielandschappen van de toekomst

Na onze succesvolle reeks ontbijtsessies rond het thema ‘Nieuwe Technologie, Nieuwe Energie’ organiseren we in 2019/2020 een nieuwe reeks ontbijtsessies. Ditmaal met het accent op de sociale en maatschappelijke aspecten van de energietransitie. Want nu het Klimaatakkoord is gepresenteerd, is de belangrijkste vraag ‘Hoe gaan we het met elkaar waarmaken?’ 

Schrijf je hier in →

In deze reeks ontbijtsessies kijken we vanuit een breder maatschappelijk perspectief naar de energietransitie. Daarbij gaat het om vragen als: ‘Hoe kan de energietransitie drager zijn van (gewenste) sociaal-maatschappelijke veranderingen?’ en ‘Wat is de invloed van de transitie op maatschappelijke vraagstukken als betaalbaarheid, gedragsverandering en stadsvernieuwing?’

 

Een inspirerende start van de dag

De opzet van de ontbijtsessies is ongewijzigd. Bij een goed ontbijt maakt u kennis met andere betrokken deelnemers uit de energiewereld: van vertegenwoordigers van energiebedrijven tot beleidsmakers uit overheid en politiek. Experts delen hun kennis en inzichten over hoe maatschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden. Sprekers uit de praktijk vertellen over initiatieven die dit ondersteunen. Deelnemers bespreken met elkaar wat de impact is op de energietransitie.

 

Onbijtsessies ‘Energietransitie, de technologie voorbij’

Noteer de volgende ontbijtsessies alvast in uw agenda. Het netwerkontbijt start om 8:00, de sessie duurt tot 10.00 uur.

 • Dinsdag 8 oktober 2019: Betaalrisico of energiearmoede?
  Wat is de invloed van de energietransitie op de betaalbaarheid voor huishoudens en hoe houden we het betaalbaar voor iedereen?
 • Dinsdag 26 november 2019: Sociale innovatie
  Hoe kunnen we met sociale innovaties de burger bij de energietransitie betrekken?
 • Dinsdag 21 januari 2020: RES en aardgasvrij wonen
  De thuissituatie wordt aargasvrij. Wat komt daarbij kijken voor consumenten en hoe kunnen gemeenten hun strategie daarop aanpassen?
 • Dinsdag 10 maart 2020: Energielandschappen van de toekomst
  Hoe passen we duurzame energie optimaal in onze leefomgeving in en vermijden we ‘landschapspijn’?
 • Dinsdag 19 mei 2020: Gedragsverandering zonder pijn?
  Het Klimaatakkoord zet in op het verleiden tot duurzamer gedrag. Is dit mogelijk; een transitie zonder pijn?

Locatie: CIRCL Amsterdam

Circl nieuwe locatie Ontbijtsessies

De nieuwe reeks ontbijtsessies vindt plaats op een andere locatie, namelijk hotspot CIRCL op de Zuidas van Amsterdam. CIRCL is circulair en duurzaam, wat het een treffende locatie maakt voor onze ontbijtsessies over de Energietransitie. Daarnaast is het zeer goed bereikbaar met zowel openbaar als eigen vervoer. Het trein- en tramstation Amsterdam Zuid en de parkeerplaatsen Q-Park Mahler en Q-Park Symphony liggen op 3 minuten wandelen.

 

Schrijf je hier in:

  Vink aan welke sessies u wilt bijwonen.

Wind- en zonnesector werken samen aan lagere kosten

14 februari 2020
NVDE en Energie-Nederland presenteren een plan van aanpak met acties om de kostprijs van elektriciteit uit windmolens op land en zonnestroom verder omlaag te brengen in Nederland. Dit actieplan is tot stand gekomen samen met bedrijven uit de windsector (verenigd in NWEA) en de zonnebranche (Holland Solar).
Lees verder

Hou rekening met 75% duurzame energie bij uitvoering Schone Lucht Akkoord

13 februari 2020
De energiesector waardeert de ambitie van het Schone Lucht Akkoord om de luchtkwaliteit te verbeteren en daarmee gezondheidswinst te boeken. Dit akkoord wat het rijk met 46 gemeenten en provincies ondertekent, zou volgens Energie-Nederland meer rekening kunnen houden met de voortschrijdende energietransitie. Doordat 75% van de energie in 2030 duurzaam wordt opgewekt, zal de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen door de energiesector verder afnemen dan nu is voorzien.  
Lees verder
besparingsmarkt

Voorlopig geen klantgegevens meer beschikbaar voor energieaanbiedingen op maat

27 januari 2020
De gezamenlijke netbeheerders voor elektriciteit en gas zijn gestopt met het centraal beschikbaar stellen van klantgegevens, op basis waarvan energieleveranciers hun 'aanbod op maat' voor elektriciteits- en gascontracten baseren. Voor de netbeheerders ligt de aanleiding hiervoor in een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) op 14 januari 2020.
Lees verder
Patrick Lammers van het Bestuur van Energie-Nederland

Patrick Lammers wordt vicevoorzitter Energie-Nederland

24 januari 2020
Patrick Lammers, Chief Executive Officer (CEO) van Essent, is benoemd tot vicevoorzitter van Energie-Nederland.   Lammers vertegenwoordigt Essent sinds 2018 in het bestuur van Energie-Nederland. Met oog op Essent’s 2.5 million klanten, focust hij op de betaalbaarheid van de energietransitie voor de consument.
Lees verder

Energie-Nederland positief kritisch over besluit openstellen vluchtstrook

23 januari 2020
Energie-Nederland onderschrijft de richting in het voorstel van de minister van EZK voor het openstellen van de vluchtstrook op het hoogspanningsnet; de zogeheten AMvB n-1. Het is in het belang van energietransitie om netbeheerders de mogelijkheid te geven meer duurzaam productievermogen aan te sluiten. De aanpak helpt de netbeheerders, maar mag niet leiden tot een permanente onbalans in de belangen tussen netbeheerders en aangeslotenen.
Lees verder

Feiten en cijfers over de energietransitie

13 januari 2020
Hoe staat Nederland ervoor in de energietransitie? Die vraag kan op vele verschillende manieren worden beantwoord. Afhankelijk van onder meer de doelstelling die als maatstaf wordt genomen. Zo is er het aandeel duurzaam geproduceerde energie – in 2019 gestegen van 7,4 naar 8,6%, daar waar dit eind 2020 14% moet zijn om aan de EU-doelstelling te voldoen.
Lees verder

Europese Green Deal is goed nieuws voor Nederlandse energietransitie

11 december 2019
De Green Deal die Eurocommissaris Frans Timmermans vandaag presenteerde betekent een serieuze versterking van het klimaatbeleid van de Europese Unie haar klimaatambities. “Dat is goed nieuws voor het waarmaken van de Nederlandse klimaatambities, zoals overeengekomen in het Klimaatakkoord”, zegt Medy
Lees verder

Workshop Renewable Heating and Cooling from the Dutch perspective

6 december 2019
Op 3 december hield Energie-Nederland met Euroheat & Power een zeer geslaagde workshop over hernieuwbare warmte en koeling. Er waren ruim 50 beleidsmakers, marktpartijen en publieke partijen uit diverse EU-lidstaten aanwezig. Ze gingen in gesprek met zes mensen die werken
Lees verder

Podcast ‘Blik op Energie’ over de verduurzaming thuis

6 december 2019
‘Blik op Energie’ is de nieuwe podcast van Essent met actuele en maatschappelijke onderwerpen in de veranderende wereld van energie. Hoe gaan we Nederland enthousiast krijgen om te verduurzamen? We staan aan de vooravond van een energietransitie die noodzakelijk is
Lees verder

Reactie Energie-Nederland op afbouw salderingsregeling

29 november 2019
Energie-Nederland onderschrijft de noodzaak voor een houdbare, betaalbare en toekomstbestendige nieuwe regeling. Maar de nu gekozen variant kent nogal wat nadelen, onder andere voor de consument. Daarom heeft Energie-Nederland in de internetconsultatie haar zorgen geuit. De sector heeft bij het
Lees verder

Leidraad voor transparante en toekomstbestendige organisatie van warmtenetten

29 november 2019
Voor de warmtetransitie in de gebouwde omgeving zijn er verschillende mogelijk­heden als alternatief voor aardgas. Die opties zijn nu elektrisch verwarmen, met bijvoorbeeld een (hybride) warmtepomp, verwarmen met duurzaam gas of verwarmen met aansluiting op een collectief warmtenet. Gemeenten hebben de
Lees verder

Handreiking participatie in duurzame energieprojecten gepubliceerd

28 november 2019
Door de energietransitie zal het Nederlandse landschap er de komende jaren anders uit gaan zien. Met de komst van lokale, schone energiebronnen als zon en wind wordt onze Nederlandse energievoorziening steeds zichtbaarder, ook in de fysieke omgeving. Draagvlak en acceptatie
Lees verder