Ontbijtsessies ‘Energietransitie, de technologie voorbij’

Na onze succesvolle reeks ontbijtsessies rond het thema ‘Nieuwe Technologie, Nieuwe Energie’ organiseren we in 2019/2020 een nieuwe reeks ontbijtsessies. Ditmaal met het accent op de sociale en maatschappelijke aspecten van de energietransitie. Want nu het Klimaatakkoord is gepresenteerd, is de belangrijkste vraag ‘Hoe gaan we het met elkaar waarmaken?’ 

Schrijf je hier in →

In deze reeks ontbijtsessies kijken we vanuit een breder maatschappelijk perspectief naar de energietransitie. Daarbij gaat het om vragen als: ‘Hoe kan de energietransitie drager zijn van (gewenste) sociaal-maatschappelijke veranderingen?’ en ‘Wat is de invloed van de transitie op maatschappelijke vraagstukken als betaalbaarheid, gedragsverandering en stadsvernieuwing?’

 

Een inspirerende start van de dag

De opzet van de ontbijtsessies is ongewijzigd. Bij een goed ontbijt maakt u kennis met andere betrokken deelnemers uit de energiewereld: van vertegenwoordigers van energiebedrijven tot beleidsmakers uit overheid en politiek. Experts delen hun kennis en inzichten over hoe maatschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden. Sprekers uit de praktijk vertellen over initiatieven die dit ondersteunen. Deelnemers bespreken met elkaar wat de impact is op de energietransitie.

 

Onbijtsessies ‘Energietransitie, de technologie voorbij’

Noteer de volgende ontbijtsessies alvast in uw agenda. Het netwerkontbijt start om 8:00, de sessie duurt tot 10.00 uur.

 • Dinsdag 8 oktober 2019: Betaalrisico of energiearmoede?
  Wat is de invloed van de energietransitie op de betaalbaarheid voor huishoudens en hoe houden we het betaalbaar voor iedereen?
 • Dinsdag 26 november 2019: Sociale innovatie
  Hoe kunnen we met sociale innovaties de burger bij de energietransitie betrekken?
 • Dinsdag 21 januari 2020: RES en aardgasvrij wonen
  De thuissituatie wordt aargasvrij. Wat komt daarbij kijken voor consumenten en hoe kunnen gemeenten hun strategie daarop aanpassen?
 • Dinsdag 10 maart 2020: Energielandschappen van de toekomst
  Hoe passen we duurzame energie optimaal in onze leefomgeving in en vermijden we ‘landschapspijn’?
 • Dinsdag 19 mei 2020: Gedragsverandering zonder pijn?
  Het Klimaatakkoord zet in op het verleiden tot duurzamer gedrag. Is dit mogelijk; een transitie zonder pijn?

Locatie: CIRCL Amsterdam

Circl nieuwe locatie Ontbijtsessies

De nieuwe reeks ontbijtsessies vindt plaats op een andere locatie, namelijk hotspot CIRCL op de Zuidas van Amsterdam. CIRCL is circulair en duurzaam, wat het een treffende locatie maakt voor onze ontbijtsessies over de Energietransitie. Daarnaast is het zeer goed bereikbaar met zowel openbaar als eigen vervoer. Het trein- en tramstation Amsterdam Zuid en de parkeerplaatsen Q-Park Mahler en Q-Park Symphony liggen op 3 minuten wandelen.

 

Schrijf je hier in:

  Vink aan welke sessies u wilt bijwonen.

Reactie Energie-Nederland op afbouw salderingsregeling

29 november 2019
Energie-Nederland onderschrijft de noodzaak voor een houdbare, betaalbare en toekomstbestendige nieuwe regeling. Maar de nu gekozen variant kent nogal wat nadelen, onder andere voor de consument. Daarom heeft Energie-Nederland in de internetconsultatie haar zorgen geuit. De sector heeft bij het
Lees verder

Leidraad voor transparante en toekomstbestendige organisatie van warmtenetten

29 november 2019
Voor de warmtetransitie in de gebouwde omgeving zijn er verschillende mogelijk­heden als alternatief voor aardgas. Die opties zijn nu elektrisch verwarmen, met bijvoorbeeld een (hybride) warmtepomp, verwarmen met duurzaam gas of verwarmen met aansluiting op een collectief warmtenet. Gemeenten hebben de
Lees verder

Handreiking participatie in duurzame energieprojecten gepubliceerd

28 november 2019
Door de energietransitie zal het Nederlandse landschap er de komende jaren anders uit gaan zien. Met de komst van lokale, schone energiebronnen als zon en wind wordt onze Nederlandse energievoorziening steeds zichtbaarder, ook in de fysieke omgeving. Draagvlak en acceptatie
Lees verder

Sociale innovaties silver bullet energietransitie?

28 november 2019
Heb je al eens gehoord van ‘peak-shaven met je buren’, van ‘mobiliteitsgeluk’, een ‘leefstraat’ of van een ‘buurtbatterij’? Ja? Mooi! Grote kans dat je dan al bekend bent met concrete voorbeelden van sociale innovaties. Nee? Hieronder een korte wrap-up van
Lees verder

Energie-Nederland deelt conclusie ACM over flexibilisering nettarieven

25 november 2019
De ACM heeft onderzoek laten doen naar de mogelijkheden van flexibilisering van nettarieven. ACM concludeert dat daar nu nog een aantal flinke nadelen aan kleven en dat de inkoop van flexibiliteit vooralsnog een betere oplossing is. Energie-Nederland is het eens
Lees verder
Oplossingen brief netcapaciteit niet de juiste

Transportschaarste op het net: verklaringen, kansen en verbeterpunten

25 november 2019
Op donderdag 28 november organiseert de Tweede Kamer een Rondetafelgesprek over de ontstane transportschaarste op het elektriciteitsnet. In een gezamenlijk position paper wijzen NWEA, Holland Solar en Energie-Nederland op verschillende oplossingen die marktpartijen voor de ontstane problemen kunnen aandragen. Dit
Lees verder

Eerste Techathon zorgt voor goede plannen en energie

22 november 2019
Een geslaagd initiatief van Techniek Nederland: op 21 november organiseerden zij de eerste Techathon. Een kruisbestuiving tussen bedrijven en studenten mbo en hbo, die in teams in één dag een plan uitwerken. In dit geval een plan voor het aardgasvrij
Lees verder
Reactie ACM-rapport Vangnetregeling

Verkoop energiecontracten moet eerlijk en transparant

20 november 2019
Verkoop energiecontracten moet eerlijk en transparant
Lees verder

ACER voorstel voor onbalansprijs verstoort de werking van de onbalansmarkt

20 november 2019
Als sluitstuk van een aantal onderwerpen die uitgewerkt moeten worden onder de Energy Balalancing Verordening heeft ACER, het agentschap voor samenwerking van energietoezichthouders, geconsulteerd. Omdat TSO’s en toezichthouders in Europa er niet uit zijn gekomen moet ACER nu een beslissing
Lees verder

Klimaat- en Energieverkenning toont spectaculaire ontwikkeling elektriciteitssysteem

1 november 2019
Voor de ontwikkeling van duurzame energie is de KEV goed nieuws, zo blijkt uit de vandaag gepubliceerde Klimaat- en Energieverkenning (KEV). “Voor de lange termijn is de ontwikkeling met recht spectaculair te noemen. Met een stijging van het aandeel hernieuwbare
Lees verder

Energie en klimaat centraal in Bosatlas van de duurzaamheid

18 oktober 2019
“In deze tijd hebben mensen behoefte aan overzicht en kader. Aan ankerpunten binnen en buiten de school.”  Zo verklaart Peter Vroege van Noordhoff zelf het ongekende succes van de thematische Bosatlassen. De Bosatlas van de Duurzaamheid is de 7e in
Lees verder

Energie-Nederland stuurt brief aan Kassa over onjuiste weergave ‘schriftelijkheidsvereiste’

17 oktober 2019
In de afgelopen maanden heeft consumentenprogramma Kassa uitgebreid aandacht besteed aan misstanden bij telefonische verkoop van energiecontracten. Het is goed en terecht dat het programma dit aan de kaak stelt en energieleveranciers trekken zich dit ook aan. Tot twee keer
Lees verder