De wereld achter de CO2-doelstellingen: Hoe gaat het met het klimaat?

Helga van Leur, bekend van haar optreden als weervrouw bij RTL, geeft lezingen over duurzaamheid, weer, klimaat en gedrag. Zij was gastspreker tijdens onze Algemene Ledenvergadering die in het teken stond van de invloed van klimaatverandering op de energiesector en het terugbrengen van CO2-uitstoot. Helga sprak over de stijging van de zeespiegel en de lancering van een Tesla in de ruimte.

Een Tesla die in de ruimte zweeft: hoeveel energie heeft dat dan wel niet gekost? Bestuurslid van Energie-Nederland Han Blokland: ‘Wij zijn als individu verantwoordelijk, wij willen die mobiele telefoon, wij willen die Tesla de ruimte in.’ Helga van Leur: ‘We kunnen alles vinden van die Tesla, maar het zegt veel over de dromen die iemand najaagt en wat hij daarmee kan bereiken.’

Urgentie van klimaatverandering

De klimaatverandering is urgent. Helga laat de deelnemers een tijdlijn zien van 1850 tot 2017, de gemiddelde jaarlijkse temperatuur wordt met twee kleuren, blauw en rood, geduid. Niet geheel verrassend, de rode lijnen beginnen aan de rechterkant van de afbeelding, vanaf de jaren ’50.

Vol gas

Helga: ‘Het verstoken van fossiele brandstoffen heeft het evenwicht flink verstoord. Wat opvallend is, is dat we vol gas aan het geven zijn. Nooit eerder is het zo warm geweest als nu.’ Maar is dat erg? Dat is een belangrijke vraag die gesteld moet worden. Helga: ‘Wetenschap heeft al lang aangetoond dat de warmtetoename wereldwijd een enorme impact heeft.’

Alles terugbrengen naar een kringloop

Die warmtetoename zorgt voor instabiliteit en onzekerheid op verschillende gebieden, het raakt essentiële thema’s van voedsel tot ziektes, van datavoorziening tot watervoorziening. Helga: ‘Hoe is dit te keren?’ Een belangrijke rol hierin speelt de ontwikkeling van circulaire economie. ‘Alles moet worden teruggebracht naar een kringloop. Wat kunnen we met de elementen die de aarde heeft?’

Garantie van de aarde

De aarde is dan wel de ultieme kringloop in zon, regen en voedselvoorziening, ze biedt echter weinig garantie. Met het afstappen van fossiele brandstoffen, zijn we toegewezen op veel minder betrouwbare energiebronnen. Helga: ‘Ik heb twintig jaar geworsteld met de onvoorspelbaarheid van het weer, de afhankelijkheid van wind- of zonne-energie is een lastig vraagstuk.’

De mens handelt uit eigenbelang

Een andere essentiële rol is weggelegd voor de mens. Maar hoe krijgen we de consument in beweging? Helga: ‘Het is nu eenmaal zo dat de mens handelt uit eigenbelang, gevoelig is voor status, onbewust anderen na-aapt en problemen negeert die niet per direct zijn op te lossen.’ Er moet dan ook gevraagd worden wat mensen bereid zijn om te doen.

We leven in een bubbel

‘Mensen leven in een bubbel, maar binnen die bubbel zijn mensen bereid ontzettend ver te gaan. Het is belangrijk dat mensen proberen de bubbel van een ander te begrijpen.’ Waar mensen energie van krijgen en welke dromen zijn najagen, is bepalend voor de koers die zij varen. Helga: ‘Door mensen te vragen waar ze die energie van krijgen, valt er beter in te schatten welke kant zij uitgaan.’ Want elke kleine stap, brengt ons een stapje verder.

Inbreng Energie-Nederland hoorzitting en debat Tweede Kamer prijsplafond

10 november 2022
Vandaag vindt er een hoorzitting plaats in de Tweede Kamer over het door minister Jetten voorgestelde prijsplafond. De CEO’s van Essent, Greenchoice en Eneco nemen hieraan deel. Aansluitend zal er een commissiedebat in de Tweede Kamer zijn over het prijsplafond.
Lees verder

Blijf inzetten op uitrol congestiemanagement en invoeren verzwaren-tenzij tenders

9 november 2022
Energie-Nederland vindt dat vol moet worden ingezet op de uitrol van congestiemanagement. Daarnaast kunnen netbeheerders “verzwaren-tenzij tenders” opzetten waarbij de netbeheerder flexibele capaciteit kan inkopen. Ook cruciaal is dat ACM kijkt naar een herziening van de transporttariefstructuur. Met name het
Lees verder

Reactie Energie-Nederland op de vijf belangrijkste maatregelen die de Europese Commissie voorstelt voor het herinrichten van de gasmarkt

8 november 2022
De Europese Commissie heeft op 18 oktober een reeks maatregelen aangekondigd, waarmee zij de hoge gasprijzen wil aanpakken en leveringszekerheid wil waarborgen. In het artikel “Reactie op voorstel Europese Commissie om in te grijpen in de gasmarkt”, worden de maatregelen
Lees verder

Energie-Nederland verwelkomt hulp aan klanten via prijsplafond

7 november 2022
Minister Jetten heeft vandaag de Tweede Kamer geïnformeerd over onder andere het tijdelijke prijsplafond. Energie-Nederland is tevreden dat het kabinet (in de brief EZK-prijsplafond) de keuze heeft gemaakt voor een prijsplafond als compensatiemaatregel voor de hoge energierekening van huishoudens en
Lees verder

Dag van het Klimaatakkoord & aanbieding routekaart waterstof

3 november 2022
Vandaag tijdens de Dag van het Klimaatakkoord is de Routekaart Waterstof aan minister Jetten overhandigd. De Routekaart Waterstof is een initiatief van het Nationaal Waterstof Programma (NWP). In deze Routekaart roepen de deelnemers, een samenwerking tussen de overheid en een
Lees verder

KEV 2022; Een klein stapje de goede kant op, maar snel aanvullend beleid nodig om klimaatdoelen te behalen

3 november 2022
Op 1 november is de Klimaat-en Energieverkenning 2022 gepubliceerd. De conclusie is dat we maar met kleine stappen de goede kant op gaan; er is dan ook snel extra kabinetsbeleid nodig om de reductiedoelen te behalen. De broeikasgasuitstoot in Nederland
Lees verder

Energie-Nederland betreurt de uitspraak over Porthos

2 november 2022
Energie-Nederland betreurt de uitspraak over Porthos, hierdoor gaat kostbare tijd verloren en wordt de energietransitie vertraagd. Projecten om CO2 te besparen, denk aan de bouw van windmolenparken, moeten snel doorgang kunnen vinden om de ambitieuze doelstellingen van 55% CO2 reductie
Lees verder

Energie-Nederland ondertekent intentieverklaring “Samen schuldregelingen redden” 

31 oktober 2022
Door de hogere energieprijzen hebben meer huishoudens moeite om hun energierekening te betalen. Bij deze groeiende groep zijn op dit moment niet altijd middelen of regelingen beschikbaar om te voorkomen dat nieuwe achterstanden ontstaan. Energie-Nederland ziet het als haar verantwoordelijkheid
Lees verder

Energie-Nederland is positief dat klanten minder snel kunnen worden afgesloten deze winter

25 oktober 2022
Vandaag heeft minister Jetten van Klimaat en Energie een tijdelijke aanscherping van de Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit, gas en warmte bekendgemaakt. Hierdoor kunnen huishoudens en andere kleinverbruikers minder snel afgesloten worden, als zij hun energierekening niet meer kunnen
Lees verder

Verplicht publiek eigendom warmtenetten vertraagt warmtetransitie

20 oktober 2022
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wil de warmte-infrastructuur verplicht in publiek eigendom brengen in de Wet collectieve warmtevoorziening (Wcw). Naar verwachting wordt hierover morgen in de ministerraad besloten. Energie-Nederland vindt dit schadelijk, want het leidt tot vertraging van
Lees verder

Reactie op voorstel Europese Commissie om in te grijpen in de gasmarkt

20 oktober 2022
De Europese Commissie heeft op 18 oktober een reeks maatregelen aangekondigd, waarmee zij de hoge gasprijzen wil aanpakken en leveringszekerheid wil waarborgen. Het voorstel bestaat onder andere uit het plan dat de EU-lidstaten gezamenlijk gas inkopen via een nieuw Europees
Lees verder

Energie-Nederland verwelkomt definitief prijsplafond

4 oktober 2022
Vandaag heeft het kabinet bekendgemaakt hoe het prijsplafond voor een basisverbruik per 1 januari 2023 ingevuld gaat worden. Energie-Nederland is blij met dit besluit; het is hard nodig om huishoudens en andere kleinverbruikers te beschermen tegen de hoge energieprijzen. “We
Lees verder