De wereld achter de CO2-doelstellingen: Hoe gaat het met het klimaat?

Helga van Leur, bekend van haar optreden als weervrouw bij RTL, geeft lezingen over duurzaamheid, weer, klimaat en gedrag. Zij was gastspreker tijdens onze Algemene Ledenvergadering die in het teken stond van de invloed van klimaatverandering op de energiesector en het terugbrengen van CO2-uitstoot. Helga sprak over de stijging van de zeespiegel en de lancering van een Tesla in de ruimte.

Een Tesla die in de ruimte zweeft: hoeveel energie heeft dat dan wel niet gekost? Bestuurslid van Energie-Nederland Han Blokland: ‘Wij zijn als individu verantwoordelijk, wij willen die mobiele telefoon, wij willen die Tesla de ruimte in.’ Helga van Leur: ‘We kunnen alles vinden van die Tesla, maar het zegt veel over de dromen die iemand najaagt en wat hij daarmee kan bereiken.’

Urgentie van klimaatverandering

De klimaatverandering is urgent. Helga laat de deelnemers een tijdlijn zien van 1850 tot 2017, de gemiddelde jaarlijkse temperatuur wordt met twee kleuren, blauw en rood, geduid. Niet geheel verrassend, de rode lijnen beginnen aan de rechterkant van de afbeelding, vanaf de jaren ’50.

Vol gas

Helga: ‘Het verstoken van fossiele brandstoffen heeft het evenwicht flink verstoord. Wat opvallend is, is dat we vol gas aan het geven zijn. Nooit eerder is het zo warm geweest als nu.’ Maar is dat erg? Dat is een belangrijke vraag die gesteld moet worden. Helga: ‘Wetenschap heeft al lang aangetoond dat de warmtetoename wereldwijd een enorme impact heeft.’

Alles terugbrengen naar een kringloop

Die warmtetoename zorgt voor instabiliteit en onzekerheid op verschillende gebieden, het raakt essentiële thema’s van voedsel tot ziektes, van datavoorziening tot watervoorziening. Helga: ‘Hoe is dit te keren?’ Een belangrijke rol hierin speelt de ontwikkeling van circulaire economie. ‘Alles moet worden teruggebracht naar een kringloop. Wat kunnen we met de elementen die de aarde heeft?’

Garantie van de aarde

De aarde is dan wel de ultieme kringloop in zon, regen en voedselvoorziening, ze biedt echter weinig garantie. Met het afstappen van fossiele brandstoffen, zijn we toegewezen op veel minder betrouwbare energiebronnen. Helga: ‘Ik heb twintig jaar geworsteld met de onvoorspelbaarheid van het weer, de afhankelijkheid van wind- of zonne-energie is een lastig vraagstuk.’

De mens handelt uit eigenbelang

Een andere essentiële rol is weggelegd voor de mens. Maar hoe krijgen we de consument in beweging? Helga: ‘Het is nu eenmaal zo dat de mens handelt uit eigenbelang, gevoelig is voor status, onbewust anderen na-aapt en problemen negeert die niet per direct zijn op te lossen.’ Er moet dan ook gevraagd worden wat mensen bereid zijn om te doen.

We leven in een bubbel

‘Mensen leven in een bubbel, maar binnen die bubbel zijn mensen bereid ontzettend ver te gaan. Het is belangrijk dat mensen proberen de bubbel van een ander te begrijpen.’ Waar mensen energie van krijgen en welke dromen zijn najagen, is bepalend voor de koers die zij varen. Helga: ‘Door mensen te vragen waar ze die energie van krijgen, valt er beter in te schatten welke kant zij uitgaan.’ Want elke kleine stap, brengt ons een stapje verder.

Energie-Nederland moedigt maatregelen om gasconsumptie te verminderen aan en benadrukt de urgentie

20 juli 2022
De Europese Commissie publiceerde eerder vandaag nieuwe maatregelen om het gasverbruik te verminderen. Het is cruciaal dat Europa zich voorbereidt op het scenario dat Rusland de gastoevoer verder of geheel stopzet. Daadkrachtig en transparant handelen is belangrijk, zeker in een
Lees verder
Energie-Nederland

Reactie Energie-Nederland op Kamerbrief over Wcw 15 juli 2022

18 juli 2022
Goed dat wetsvoorstel Wet collectieve warmtevoorziening dit najaar naar Raad van State gaat Energie-Nederland is blij dat minister Jetten op 15 juli jl. in de kamerbrief over de Wet collectieve warmtevoorziening (Wcw) aangeeft dat hij het wetsvoorstel dit najaar aan
Lees verder

Review van Europese biedzones gestart

5 juli 2022
Vandaag heeft de kick-off plaatsgevonden van de “Bidding Zone Consultative Group”. Dat is de groep die ENTSO-E moet ondersteunen bij het uitvoeren van een analyse naar de biedzoneconfiguratie in Europa. Naar verwachting maakt ACER op 20 juli bekend welke configuraties
Lees verder
Energie-Nederland

Vanaf vandaag is de btw op de levering van energie verlaagd naar 9%

1 juli 2022
Vanaf 1 juli wordt het btw-tarief voor de levering van elektriciteit, gas en warmte verlaagd van 21% naar 9%. De verlaging is bedoeld om de gevolgen van de stijgende energieprijzen en aanhoudende inflatie voor de consument enigszins te dempen. Het
Lees verder

Europese review van de “Electricity Grid Connection Codes” gestart: Energie-Nederland pleit voor afbakening op technische aansluitvoorwaarden

28 juni 2022
Na herziening van de CACM Code (Capacity Allocation & Congestion Management Code), worden nu de twee Connection Codes aangepakt voor een mogelijke herziening. Het gaat om de Requirements for Generators Code en de Demand Connection Code. ACER heeft een policy
Lees verder

Onderzoek NEa bevestigt: in Nederland gebruikte biomassa voldoet aan de duurzaamheidseisen

27 juni 2022
De NEa (Nederlandse Emissieautoriteit) heeft op 21 juni 2022 haar onderzoek (zie pdf-bestanden onderaan bericht) gepubliceerd naar aanleiding van het SOMO-rapport uit juli 2021. Het SOMO-rapport was opgesteld in opdracht van Greenpeace en maakte melding van mogelijke misstanden in het
Lees verder

Florence Forum vraagt terecht aandacht voor grensoverdrijdende handel in de intradaymarkt

15 juni 2022
Het Florence Forum is de plaats waar de regels voor de EU elektriciteitsmarkt worden besproken door de EU Commissie met alle relevante stakeholders. Energie-Nederland is via Eurelectric bij het forum betrokken. Vorige week vond op 9 en 10 mei het
Lees verder

Nederland ondertekent verklaring voor meer windparken op zee

19 mei 2022
Gisteren hebben Nederland, Denemarken, Duitsland en België tijdens de North Sea Summit in Esjberg, Denemarken een verklaring ondertekend voor de uitbereiding van offshore wind in de Noordzee. De landen hebben afgesproken om voor 2050 windparken met een totaal vermogen van
Lees verder

Europese Commissie komt met plannen om de Europese energievoorziening toekomstbestendig te maken

19 mei 2022
De Europese Commissie wil zo snel mogelijk de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen uit Rusland terugdringen. Dit heeft de Commissie gisteren bekend gemaakt middels de presentatie van het REPowerEU plan. Zij wil de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen terugdringen door een versnelling
Lees verder
Energie-Nederland

Zienswijze Energie-Nederland op wetswijziging Wet Homologatie Onderhands Akkoord

19 mei 2022
Close-out netting wordt veel toegepast in de energiehandel. Close-out netting betekent dat als een marktpartij te maken heeft met een tegenpartij die betrokken raakt in een faillissementsprocedure, die marktpartij dan alle uitstaande transacties met de tegenpartij kan beëindigen, de waardes
Lees verder

Biomassa ingezet in elektriciteitscentrales voldeed in 2021 aan afspraken uit Convenant Duurzaamheid Biomassa

18 mei 2022
In 2015 is het Convenant Duurzaamheid Biomassa – dat gaat over de inzet van duurzame biomassa in elektriciteitscentrales – afgesloten door vijf milieuorganisaties (Greenpeace, Milieudefensie, Natuur & Milieu, de Natuur & Milieufederaties, WNF) en de energiesector (Energie-Nederland, Onyx Power, RWE,
Lees verder

ACM moet tarieven afleversets warmte 2020 aanpassen na beroep van Energie-Nederland

5 mei 2022
Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft in een beroepsprocedure bepaald dat ACM de maximumtarieven voor huur van afleversets warmte voor 2020 moet aanpassen. Energie-Nederland, die het beroep heeft aangespannen, is blij met de uitspraak. Afleversets zorgen voor
Lees verder