De wereld achter de CO2-doelstellingen: Hoe gaat het met het klimaat?

Helga van Leur, bekend van haar optreden als weervrouw bij RTL, geeft lezingen over duurzaamheid, weer, klimaat en gedrag. Zij was gastspreker tijdens onze Algemene Ledenvergadering die in het teken stond van de invloed van klimaatverandering op de energiesector en het terugbrengen van CO2-uitstoot. Helga sprak over de stijging van de zeespiegel en de lancering van een Tesla in de ruimte.

Een Tesla die in de ruimte zweeft: hoeveel energie heeft dat dan wel niet gekost? Bestuurslid van Energie-Nederland Han Blokland: ‘Wij zijn als individu verantwoordelijk, wij willen die mobiele telefoon, wij willen die Tesla de ruimte in.’ Helga van Leur: ‘We kunnen alles vinden van die Tesla, maar het zegt veel over de dromen die iemand najaagt en wat hij daarmee kan bereiken.’

Urgentie van klimaatverandering

De klimaatverandering is urgent. Helga laat de deelnemers een tijdlijn zien van 1850 tot 2017, de gemiddelde jaarlijkse temperatuur wordt met twee kleuren, blauw en rood, geduid. Niet geheel verrassend, de rode lijnen beginnen aan de rechterkant van de afbeelding, vanaf de jaren ’50.

Vol gas

Helga: ‘Het verstoken van fossiele brandstoffen heeft het evenwicht flink verstoord. Wat opvallend is, is dat we vol gas aan het geven zijn. Nooit eerder is het zo warm geweest als nu.’ Maar is dat erg? Dat is een belangrijke vraag die gesteld moet worden. Helga: ‘Wetenschap heeft al lang aangetoond dat de warmtetoename wereldwijd een enorme impact heeft.’

Alles terugbrengen naar een kringloop

Die warmtetoename zorgt voor instabiliteit en onzekerheid op verschillende gebieden, het raakt essentiële thema’s van voedsel tot ziektes, van datavoorziening tot watervoorziening. Helga: ‘Hoe is dit te keren?’ Een belangrijke rol hierin speelt de ontwikkeling van circulaire economie. ‘Alles moet worden teruggebracht naar een kringloop. Wat kunnen we met de elementen die de aarde heeft?’

Garantie van de aarde

De aarde is dan wel de ultieme kringloop in zon, regen en voedselvoorziening, ze biedt echter weinig garantie. Met het afstappen van fossiele brandstoffen, zijn we toegewezen op veel minder betrouwbare energiebronnen. Helga: ‘Ik heb twintig jaar geworsteld met de onvoorspelbaarheid van het weer, de afhankelijkheid van wind- of zonne-energie is een lastig vraagstuk.’

De mens handelt uit eigenbelang

Een andere essentiële rol is weggelegd voor de mens. Maar hoe krijgen we de consument in beweging? Helga: ‘Het is nu eenmaal zo dat de mens handelt uit eigenbelang, gevoelig is voor status, onbewust anderen na-aapt en problemen negeert die niet per direct zijn op te lossen.’ Er moet dan ook gevraagd worden wat mensen bereid zijn om te doen.

We leven in een bubbel

‘Mensen leven in een bubbel, maar binnen die bubbel zijn mensen bereid ontzettend ver te gaan. Het is belangrijk dat mensen proberen de bubbel van een ander te begrijpen.’ Waar mensen energie van krijgen en welke dromen zijn najagen, is bepalend voor de koers die zij varen. Helga: ‘Door mensen te vragen waar ze die energie van krijgen, valt er beter in te schatten welke kant zij uitgaan.’ Want elke kleine stap, brengt ons een stapje verder.

Energie-Nederland ingenomen met afgewogen aanpak biomassa kabinet

20 oktober 2020
Het kabinet heeft bekend gemaakt het advies van de Sociaal Economische Raad (SER) Biomassa in Balans te omarmen en te kiezen voor een verantwoorde inzet van biogrondstoffen. Deze stoffen zijn nodig om de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie
Lees verder

Verbeterd Verbruiks- en Kostenoverzicht geeft miljoenen huishoudens tips voor energiebesparing

13 oktober 2020
Energie-Nederland heeft TNO gevraagd de effecten van de introductie van het verbeterde Verbruiks- en Kostenoverzicht (VKO) te meten. Dit VKO is bedoeld om huishoudens, door het geven van inzicht in het eigen verbruik, aan te zetten tot energiebesparing. Daarom bevat het nu elke maand tips voor energiebesparing want goede voorlichting zet aan tot actie.
Lees verder

Klimaatdag 2020: “Voor het halen van doelen Klimaatakkoord moeten we uit onze veilige omgeving komen”

13 oktober 2020
Op veel plaatsen in ons land is al gestart met het verduurzamen van de bestaande woningen en gebouwen. Om beter te sturen naar het doel - verlagen van de CO2-uitstoot - is het nodig meer in te zetten op isolatie en hybride warmtepompen. Dat concludeert Maarten van Poelgeest na een jaar voorzitterschap van het Uitvoeringsoverleg dat de afspraken in het Klimaatakkoord over woningen en gebouwen uitvoert. Voorzitter Medy van der Laan was maandag 12 oktober te gast op de Klimaatdag 2020 bij de talkshow ‘Reflectie op één jaar uitvoering in de gebouwde omgeving’.
Lees verder

3 Vragen aan Annemieke Roobeek, commissaris Eneco

13 oktober 2020
Annemieke Roobeek, hoogleraar Strategie en Transformatiemanagement aan Nyenrode, is per 1 oktober benoemd als lid van de Raad van Commissarissen van Eneco. Energie-Nederland stelde haar in dat kader 3 vragen over haar motivatie, persoonlijke droom en kijk op het slagen van de energietransitie.
Lees verder

Medy van der Laan te gast bij Dutch Green Building Week

9 oktober 2020
Medy van der Laan was op 23 september te gast in de Green Talk ter gelegenheid van de 10e editie van de Dutch Green Building Week. Met presentator Twan Huys en DGBC-directeur Annemarie van Doorn ging zij in gesprek over hoe Nederland zijn rol als gidsland kan terugpakken op duurzaam bouwen en ontwikkelen.
Lees verder

Vanaf 1 januari 2021 Gedragscode Consument en Energieleverancier aangescherpt

9 oktober 2020
Energie-Nederland scherpt de gedragsregels voor de werving van consumenten voor energiecontracten aan in de Gedragscode Consument en Energieleverancier 2020. Zo wil de sector de kwaliteit van de verschillende wervingskanalen en de tevredenheid van consumenten verhogen. De aangescherpte Gedragscode Consument en Energieleverancier 2020 gaat op 1 januari 2021 in. 
Lees verder

Geschillencommissie biomassa: energiebedrijven voldoen aan duurzaamheidseisen

2 oktober 2020
De energiebedrijven hebben de duurzaamheid van de biomassa die zij gebruiken, voldoende aangetoond. Dat concludeert de geschillencommissie biomassa in haar advies van 1 oktober 2020. Deze commissie was door Greenpeace en andere milieuorganisaties samen met de energiebedrijven gevraagd zich hierover uit te
Lees verder

Energiesysteem van de toekomst vergt slim samenspel tussen hoofdrolspelers

29 september 2020
Het energiesysteem van de toekomst vergt een goed afgestemd samenspel tussen producenten van energie, netwerkbedrijven, gebruikers van energie en overheden. Een brede coalitie van marktpartijen, waaronder Energie-Nederland, heeft het initiatief genomen om te onderzoeken hoe dit belangrijke samenspel voor de toekomst goed georganiseerd kan worden.
Lees verder

Verslag EU State of the Union: “Europa moet groener, digitaler en veerkrachtiger”

17 september 2020
Gisteren vond het State of the Union 2020 plaats. Voorzitter van de Europese Commissie (EC), Ursula von der Leyen, presenteerde haar visie en noemde de coronacrisis hét moment voor Europa om van fragiliteit naar vitaliteit te bewegen. Europa moet groener,
Lees verder

Miljoenennota 2021: Op naar een energieneutraal Nederland. Concrete stappen en maatregelen richting de doelen van het klimaatakkoord.

16 september 2020
  Gisteren heeft het kabinet Rutte III de begroting voor 2021 gepresenteerd. Hierin werd duidelijk dat het kabinet doorgaat met het investeren in de economie. Hoewel de begroting gedomineerd wordt door de gevolgen van de coronacrisis, wil het kabinet een
Lees verder

Interessante vactures bij Energie-Nederland

15 september 2020
Energie-Nederland is op zoek naar uitbreiding van haar team met een Programmamanager Elektriciteit en Gas en een Junior Programmamanager Data & Digitalisering.
Lees verder

Energie-Nederland over ACM-advies ‘Rol netwerkbedrijven warmte’

11 september 2020
Recent heeft de ACM advies uitgebracht over een mogelijke rol van netwerkbedrijven of netbeheerders voor het leveren van warmte. Het advies sluit goed aan op de uitgangspunten die Energie-Nederland belangrijk acht voor de warmtemarkt. Echter zijn er ook nog enkele onduidelijkheden over de exacte werking van een aantal adviezen in de praktijk.
Lees verder