Arjan Lucius, Grondlegger van Junior Energiecoach: “Kinderen zijn de motor voor verandering, ook bij verduurzaming in huis”

Junior Energiecoach is aan een opmars bezig! Dit “feel good-project voor gezinnen”, zoals grondlegger Arjan Lucius het zelf noemt, start dit najaar voor de vierde keer. Inmiddels lopen al meer dan 750 junior energiecoaches in huizen rond die samen met hun ouders aan de slag zijn gegaan met energiebesparing. Energie-Nederland sprak met Arjan over het gedachtegoed, dat overigens naadloos aansluit bij de Laagdrempelige Energietransitie; en succes van het format: “Ook groene koplopers hebben nog  gloeilampen in huis”.

Junior Energiecoach is een spel voor gezinnen, waarbij ze 5 weken lang op een laagdrempelige wijze bezig zijn met energiebesparing in huis. Het spel laat kinderen en ouders vooral ervaren dat bezig zijn met energiebesparing niet complex is maar eigenlijk heel eenvoudig en vooral leuk! Verduurzaming in de gebouwde omgeving wordt nogal eens als ingewikkeld en duur ervaren wat bewoners tegenhoudt om aan de slag te gaan.
Dit spel is erop gericht om mensen in beweging te krijgen.

Na de nodige ervaring opgedaan te hebben met het thema duurzaamheid binnen overheden en adviesbureaus startte Arjan Lucius 6 jaar geleden als zelfstandige. Inmiddels besteedt hij al zijn tijd aan de verdere ontwikkeling van Junior Energiecoach.

Hoe ontstond het idee eigenlijk?
“Zo’n 2 jaar geleden viel mij op dat projecten om scholen te verduurzamen vaak tijdens vakanties plaats vinden. Begrijpelijk op zich vanwege de overlast die verbouwingen geven. Maar ook een gemiste kans omdat je een communicatiemoment mist richting kinderen en ouders. Ook zag ik dat er leskits aanwezig zijn op school en dat er les gegeven wordt over duurzaamheid, maar dat er weinig van mee naar huis ging. Jammer, want ook hier kunnen kinderen de motor voor verandering zijn.
Tegelijkertijd zag ik dat initiatieven om energiegebruik thuis duurzamer te maken 9 van de 10 keer gaan over het verduurzamen van de woning zelf. Isoleren, zonnepanelen en warmtepompen zijn voor veel mensen ingewikkelde en dure zaken. Dus waarom niet gewoon eenvoudig beginnen? Ik begon het idee te delen met mensen binnen overheden, het onderwijs, NGO’s en bedrijven en ontving veel enthousiasme. Dat was dermate groot dat zij mij wilden steunen met een budget om het spel te ontwikkelen, heel fijn want als ZZP’er beschikte ik zelf maar over een klein budget”. Al snel volgde een eerste pilot met 100 gezinnen in de gemeenten Groningen en Noordenveld, mede mogelijk gemaakt door deze gemeenten en sponsor GasTerra. Dit najaar start een nieuwe reeks binnen 18 gemeenten verspreid door het land en lopen er inmiddels meer dan 750 junior energiecoaches in gezinnen rond. “Na die eerste pilot ging het eigenlijk als vanzelf.”

Met energie kun je lachen is het motto van Junior Energiecoach. Wat maakt dit voor kinderen zo leuk?
“Vooral het spelelement maakt het leuk, met elkaar bezig zijn met dit thema. Het spel maakt iedereen al snel bewust hoeveel lampen er in huis aan staan, of hoeveel stekkers er in het stopcontact zitten. Op een toegankelijke manier zet het aan tot besparing. De meerwaarde zit in het samen met het gezin beleven en zien dat het effect heeft. Zo stuurde een moeder me een berichtje dat ze door het enthousiasme van haar kind op de fiets is gesprongen naar de winkel om een gloeilamp diezelfde dag nog te vervangen door een LED-lamp.”

Wanneer komt het klimaat en CO2-besparing in het spel om de hoek kijken?
Arjan zegt lachend: “Niet! Ik heb het bewust niet over problemen. Ik wil uit die discussie blijven. Het spel heeft een positieve insteek. Ik ben er ook van overtuigd dat kinderen wel weten dat besparen goed is, voor het milieu en voor de portemonnee.”

Bereik je met het spel een nieuwe groep mensen die nog niet eerder hiermee bezig was?
“In gesprekken met lokale energiecoöperaties kwam naar voren dat zij vooral een goed bereik hadden onder oudere volwassenen die met verduurzaming bezig waren. De jonge gezinnen bereikten zij over het algemeen moeilijker. Met Junior Energiecoach bereiken we die doelgroep wel. Via o.a. school horen zij over het spel en melden zich dan aan. Ik denk wel dat dit nu nog de mensen zijn die al een bepaalde interesse in verduurzaming hebben. Maar ook ‘groene koplopers’ hebben nog volop gloeilampen in huis hebben we gemerkt! Het spel is voor veel gezinnen een eerste stap naar verduurzaming in huis. Het plant een zaadje om later ook met andere zaken aan de slag te gaan. Daarnaast maken we veel kinderen enthousiast over energiebesparing. Pas hoorde ik dat een kind een spreekbeurt op school had gehouden over Junior Energiecoach. Dat maakt me ontzettend blij!”

Het spel is gratis voor gezinnen. Kan je dat ook bij een grotere groep deelnemers blijven aanbieden?
“Mijn ambitie is dat ieder gezin in Nederland de kans krijgt om mee te doen. Alhoewel het mij niet om kwantiteit gaat maar om kwaliteit, een positieve beleving door het gezin, vind ik dit toch een mooi streven.” Wat hem tegenhoudt om deze ambitie waar te maken? “Financiering voor doorontwikkeling. We hebben in Nederland een grote klimaatopgave te realiseren, ontzettend veel spelers zijn daarbij betrokken. Als we mensen in beweging willen krijgen dan zijn dit soort initiatieven hard nodig. Daarom vind ik het terecht als partijen zoals gemeentes en bedrijfsleven dit financieel mogelijk maken. Overigens is het een uitgelezen kans om vanuit het spel verbinding te maken met initiatieven die er al zijn vanuit gemeentes en bedrijven om elkaar verder te versterken in het bereiken van onze doelen”.

Wat wil je anderen partijen die bezig zijn met energiebesparing nog meegeven?
“Koppel het niet al te zeer aan een probleem, dat besef is er inmiddels wel. Maak het vooral leuk. Met energie kun je lachen!”

Meer informatie over Junior Energiecoach is te vinden via de website.

Feiten en cijfers over de energietransitie

13 januari 2020
Hoe staat Nederland ervoor in de energietransitie? Die vraag kan op vele verschillende manieren worden beantwoord. Afhankelijk van onder meer de doelstelling die als maatstaf wordt genomen. Zo is er het aandeel duurzaam geproduceerde energie – in 2019 gestegen van 7,4 naar 8,6%, daar waar dit eind 2020 14% moet zijn om aan de EU-doelstelling te voldoen.
Lees verder

Podcast ‘Blik op Energie’ over de verduurzaming thuis

6 december 2019
‘Blik op Energie’ is de nieuwe podcast van Essent met actuele en maatschappelijke onderwerpen in de veranderende wereld van energie. Hoe gaan we Nederland enthousiast krijgen om te verduurzamen? We staan aan de vooravond van een energietransitie die noodzakelijk is
Lees verder

Reactie Energie-Nederland op afbouw salderingsregeling

29 november 2019
Energie-Nederland onderschrijft de noodzaak voor een houdbare, betaalbare en toekomstbestendige nieuwe regeling. Maar de nu gekozen variant kent nogal wat nadelen, onder andere voor de consument. Daarom heeft Energie-Nederland in de internetconsultatie haar zorgen geuit. De sector heeft bij het
Lees verder

Inzet energieleveranciers voor energiebesparing consument heeft positief effect

12 juli 2019
De inzet van energieleveranciers om consumenten aan te sporen tot energiebesparend gedrag werpt vruchten af. Gerichte informatie en aanbiedingen van de leverancier droegen bij aan een forse groei van het aantal applicaties waarmee consumenten inzicht krijgen in hun verbruik. Eind
Lees verder

Versnel energietransitie met ‘ongemerkt’ draagvlak

3 april 2019
Het klimaatakkoord is volgens Medy van der Laan een goede start. Om succesvol te zijn moeten we volgens haar ook inzetten op sociale innovatie en draagvlak. “Zo kunnen we consumenten verleiden met slimme concepten die als comfort en niet als last worden ervaren”, schrijft ze in haar column voor Energiepodium.
Lees verder

Interview Puk van Meegeren, Milieu Centraal: “Mensen willen wel isoleren maar ervaren keuzestress wat leidt tot uitstelgedrag.”

18 februari 2019
Milieu Centraal geeft onafhankelijke voorlichting over duurzaam leven. Dagelijks telt hun website 10.000 bezoekers. Dat maakt Milieu Centraal ondertussen een bekend consumentenmerk. Samen met Energie-Nederland zijn zij de afzender van de campagne over energiebesparing die nu loopt.
Lees verder

Interview met Romy van der Wansem, Youth for Climate: “Het klimaat is zo belangrijk, we laten nu niet meer los”

14 februari 2019
Donderdag 7 februari was een speciale dag voor vele schoolgaande jongeren in Nederland, want in navolging van onze Zuiderburen gingen ook zij de straat op voor het klimaat. Romy van der Wansem (17) is één van de initiatiefnemers en zit
Lees verder

Energie-Nederland overhandigt energieverbruiksmanager aan Tweede Kamerleden.

7 februari 2019
Vanmiddag kregen de Tweede Kamerleden Matthijs Sienot (D66) en Agnes Mulder (CDA) symbolisch een energieverbruiksmanager overhandigd door Medy van der Laan, voorzitter van Energie-Nederland. Dit deed ze namens de energiebedrijven en brancheorganisaties, die samen met het Rijk in 2017 een
Lees verder

Persbericht: Tot zeker 6% besparing op energieverbruik mogelijk per huishouden

7 februari 2019
Den Haag, 7 februari 2019 – Vandaag start de campagne rondom het besparen op energieverbruik voor huishoudens waar al een slimme meter is geïnstalleerd. Deze campagne heeft als doel het gebruik van energieverbruiksmanagers te stimuleren. Energieverbruiksmanagers vertalen de data van
Lees verder

“Wij willen kunnen voorspellen, verslimmen en verzwaren.”

24 januari 2019
De energietransitie staat of valt met de kwaliteit van het energienet. Directeur André Jurjus van Netbeheer Nederland weet wat er nodig is om dat net geen remmende factor te laten zijn. Het begint allemaal, benadrukt hij, met de noodzaak om enigszins flexibel te kunnen opereren.
Lees verder

Overheid stimuleert burgers om woningen energiezuinig en duurzaam te maken met campagne ‘Energiebesparen Doe je Nu’

30 oktober 2018
Op 4 november start de landelijke publiekscampagne ‘Energie Besparen Doe Je Nu’. De campagne is een initiatief van de Rijksoverheid om meer woningen energiezuinig en duurzaam te maken. De aarde warmt op. De uitstoot van het CO2 moet daarom snel omlaag
Lees verder
betaalbaar

‘Transitie gebouwde omgeving moet betaalbaar zijn voor iedereen’

9 oktober 2018
Het pleidooi van een aantal politieke partijen om burgers te ontzien heeft weerklank gevonden bij het kabinet. Dit blijkt uit de appreciatiebrief die het Kabinet vrijdag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. De door de Tafel Gebouwde omgeving voorgestelde aanscherping
Lees verder