Kabinet zet leveringszekerheid op het spel met voorstel nationale CO2-prijs

hoogspanningsnet

Het kabinet zet de leveringszekerheid op het spel. Vandaag besloten ze om een CO2-minimumprijs in te voeren voor Nederlandse elektriciteitsproducenten. Dat besluit is teleurstellend en niet te verantwoorden op basis van de risico’s. Eerder onderzoek door Frontier Economics in opdracht van minister Wiebes, wees duidelijk op die gevaren.

Ernstig risico voor leveringszekerheid

Het kabinet geeft aan dat de risico’s voor de Nederlandse elektriciteitsvoorziening in overweging zijn genomen bij de invoering. Daar is echter geen enkele zekerheid voor. Sterker nog: het kabinet houdt onverkort vast aan invoering. Een klein prijsverschil in de markt kan echter volgens Frontier al voldoende zijn om Nederlandse gascentrales langjarig uit bedrijf te nemen. Hierdoor komt de leveringszekerheid ernstig in het geding. Daarom is een andere oplossing nodig voor een adequate en effectieve CO2-beprijzing. Energie-Nederland onderschrijft het belang daarvan nadrukkelijk.

Wij pleiten daarom al jaren voor het versterken van het Europese ETS en vooruitlopend daarop een hogere CO2-prijs samen met onze buurlanden. Het kabinet gaat die route verkennen, maar zet in eigen land toch door. Dat is niet te begrijpen. Dit kabinetsvoorstel met louter een nationale maatregel laat buitenlandse producenten ongemoeid en leidt tot import van elektriciteit met veel hogere CO2-uitstoot. Het kabinet geeft met dit besluit een verkeerd signaal voor het investeringsklimaat in Nederland. Energie-Nederland wil daarom in gesprek met het kabinet over een oplossing.

Een nationale minimumprijs vermindert geen CO2-uitstoot

Een minimum CO2-prijs voor Nederlandse producenten maakt de stroom die zij produceren duurder. Omdat buitenlandse concurrenten deze heffing niet hoeven te betalen zal import nationale productie uit de markt drukken. Deze ernstige verstoring van de concurrentiepositie van Nederlandse centrales leidt volgens het onderzoek van Frontier Economics tot sluiting van moderne gascentrales in Nederland. Dit heeft grote risico’s voor de leveringszekerheid tot gevolg. Bovendien komt de werkgelegenheid in de sector hiermee onnodig in gevaar

Voor de komende transitie zijn deze gascentrales juist nodig om fluctuaties in vraag en aanbod van zon en wind op te vangen. Daarnaast geeft het Frontier-onderzoek aan dat een eventuele winst in CO2-reductie verdwijnt door de hogere CO2-uitstoot van de geïmporteerde stroom. Al deze risico’s en nadelen treden niet op wanneer het kabinet kiest voor een aanpak om met onze buurlanden tot betere CO2-beprijzing te komen. Ook dat heeft onderzoek door Frontier aangetoond.


U gebruikt een verouderde browser van Internet Explorer die niet meer wordt ondersteund. Voor optimale prestaties raden wij u aan om een nieuwere browser te downloaden. Hiervoor verwijzen wij u door naar:

browsehappy.com sluiten