Klant centraal met Algemene Voorwaarden in begrijpelijke taal

De energieleveranciers, verenigd in Energie-Nederland, hebben de Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers naar eenvoudig Nederlands ‘vertaald’. Algemene Voorwaarden zijn van oudsher opgesteld als vooral een juridisch document. En daar worden moeilijke woorden en zinnen bij gebruikt. Energieleveranciers vinden het echter belangrijk dat klanten snel en makkelijk begrijpen wat gezamenlijk wordt afgesproken met een leveringsovereenkomst. Deze nieuwe voorwaarden in begrijpelijk taal helpen daarbij. Daarnaast sluiten ze aan op nieuwe regelgeving zoals de Richtlijn Consumentenrechten en gewijzigde richtlijnen van ACM.

In de Commissie Zelfregulering van de Sociaal-Economische Raad (SER) zijn de nieuwe voorwaarden met de Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis overeengekomen. Ook ACM is geconsulteerd. De vertaling en het overleg met alle partijen heeft ruim een jaar in beslag genomen. De voorwaarden zijn per 1 april 2017 van kracht.

 Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 2017