Klimaatakkoord gepresenteerd: grootste inspanning bij elektriciteit

foto klimaatakkoord

Vandaag zijn de hoofdlijnen voor een Klimaatakkoord gepresenteerd. Het pakket is opgebouwd uit bijdragen van vijf sectoren: industrie, elektriciteit, gebouwde omgeving, verkeer en landbouw.

Het Klimaatakkoord

Om wereldwijd de helft zoveel broeikasgassen uit te stoten ten opzichte van 1990, moet elk land eigen nationale maatregelen nemen. Alleen dan kunnen de afgesproken doelen behaald worden. In Nederland wordt er door overheden, het bedrijfsleven en maatschappelijke partijen een Klimaatakkoord gesloten.

CO2-reductie

In totaal moeten de plannen leiden tot 48 mln ton CO2-reductie in 2030 ten opzichte van 1990. De elektriciteitssector levert met 20 mln ton de grootste bijdrage. Ook gaat de CO2-uitstoot bij elektriciteit het meest omlaag ten opzichte van 1990. Die daalt met zo’n 75%. De elektriciteitssector loopt daarmee ver voor op andere sectoren in het bereiken van de Nederlandse klimaatdoelen.

Eerste stappen naar volledig Klimaatakkoord

Met deze hoofdlijnen zijn de eerste stappen gezet naar een volledig Klimaatakkoord. Het PBL gaat deze zomer aan de slag met de doorrekening. Vanaf september start de tweede helft van de wedstrijd. Alle partijen mogen dan terug aan tafel om alle ambities en intenties uit te werken tot definitieve afspraken. Eind 2018 moet er een akkoord liggen waar partijen hun handtekening onder kunnen en durven zetten.

klimaatakkoord CO2 elektriciteit


U gebruikt een verouderde browser van Internet Explorer die niet meer wordt ondersteund. Voor optimale prestaties raden wij u aan om een nieuwere browser te downloaden. Hiervoor verwijzen wij u door naar:

browsehappy.com sluiten