De tweede ronde van het klimaatakkoord van start

Partijen zijn gestart met het uitwerken van het Hoofdlijnen Klimaatakkoord. Energie-Nederland zet vol in op de uitwerking van afspraken over groei van hernieuwbare energie, een stabiel energiesysteem, systeemintegratie en de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Energie-Nederland houdt een pleidooi om de, in het regeerakkoord genoemde, minimum CO2-prijs niet in te voeren.

De huidige CO2-prijs bewijst dat het EU-ETS werkt waardoor een minimumprijs op nationaal niveau overbodig is. Bovendien maakt het Frontier-onderzoek duidelijk dat een nationale minimumprijs een risico vormt voor de leveringszekerheid. Ook lekt de behaalde milieuwinst dan weg naar het buitenland. In een podcast met Remco de Boer (Studio Energie) legde Medy van der Laan deze week uit waarom deze maatregel onverstandig is. Klimaatonderhandelaars en de politiek kijken reikhalzend uit naar de doorrekening van het Planbureau voor de leefomgeving. En de consequenties die het kabinet aan deze doorrekening verbindt. Tegelijkertijd met de appreciatie van deze doorrekening wordt ook een kabinetsstandpunt verwacht ten aanzien van de nationale CO2-minimumprijs.

Lees hieronder meer:

Aandacht voor stabiel energiesysteem en systeemintegratie

Een toekomst met een groot aandeel energie uit wind en zon vraagt om flexibiliteit en regelvermogen om grote fluctuaties aan te kunnen. Aan de Tafel Elektriciteit wordt gewerkt aan oplossingen. Bijvoorbeeld de toepassing van Waterstof, om het systeem ook in de toekomst stabiel te maken. De grootschalige uitrol van wind op zee vraagt ook om een gelijktijdige ontwikkeling van elektrificatie bij de industrie. Om die reden zullen de Tafels Elektriciteit en Industrie nadrukkelijker samen optrekken om deze gelijktijdige ontwikkeling te borgen

C02-prijs maakt nationale minimumprijs overbodig

De CO2 prijs bewijst dat het ETS-systeem werkt. Dit is van groot belang omdat het ETS borgt dat de grootste vervuiler in de EU ook het meeste betaalt. Op die manier wordt het makkelijker om in de toekomst hernieuwbare elektriciteit subsidievrij te produceren. Dit maakt een nationale minimum CO2-prijs overbodig.

Het Frontier-onderzoek in opdracht van minister Wiebes, bevestigt dat een nationale minimumprijs een groot risico is voor de leveringszekerheid omdat conventioneel regelvermogen in Nederland, door extra import, niet langer rendabel is. Bovendien lekt milieuwinst weg naar het buitenland. Een minimumprijs zou maar een fractie opleveren van het bedrag dat in het regeerakkoord werd begroot. Energie-Nederland heeft daarom in reactie op de consultatie van het wetsvoorstel ervoor gepleit om de minimumprijs niet in te voeren.

Verduurzaming gebouwde omgeving

In de verduurzaming van de gebouwde omgeving is het cruciaal dat burgers worden ont zorgt. Energiebedrijven staan klaar om hun klanten hierbij te ondersteunen. Voor het Klimaatakkoord pleit Energie-Nederland voor heldere kaders zodat het voor burgers helder wordt welke normen op welk moment gaan gelden. De ‘schuif’ in de energiebelasting tussen elektriciteit en gas geeft burgers een extra prikkel om alvast aan de slag te gaan. Cruciaal is dat gemeenten een goede maatschappelijke kosten- en batenanalyse maken die leidt tot de beste oplossing op wijkniveau, waarbij verschillende technieken in een gelijk speelveld kunnen concurreren.


U gebruikt een verouderde browser van Internet Explorer die niet meer wordt ondersteund. Voor optimale prestaties raden wij u aan om een nieuwere browser te downloaden. Hiervoor verwijzen wij u door naar:

browsehappy.com sluiten