De tweede ronde van het klimaatakkoord van start

Partijen zijn gestart met het uitwerken van het Hoofdlijnen Klimaatakkoord. Energie-Nederland zet vol in op de uitwerking van afspraken over groei van hernieuwbare energie, een stabiel energiesysteem, systeemintegratie en de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Energie-Nederland houdt een pleidooi om de, in het regeerakkoord genoemde, minimum CO2-prijs niet in te voeren.

De huidige CO2-prijs bewijst dat het EU-ETS werkt waardoor een minimumprijs op nationaal niveau overbodig is. Bovendien maakt het Frontier-onderzoek duidelijk dat een nationale minimumprijs een risico vormt voor de leveringszekerheid. Ook lekt de behaalde milieuwinst dan weg naar het buitenland. In een podcast met Remco de Boer (Studio Energie) legde Medy van der Laan deze week uit waarom deze maatregel onverstandig is. Klimaatonderhandelaars en de politiek kijken reikhalzend uit naar de doorrekening van het Planbureau voor de leefomgeving. En de consequenties die het kabinet aan deze doorrekening verbindt. Tegelijkertijd met de appreciatie van deze doorrekening wordt ook een kabinetsstandpunt verwacht ten aanzien van de nationale CO2-minimumprijs.

Lees hieronder meer:

Aandacht voor stabiel energiesysteem en systeemintegratie

Een toekomst met een groot aandeel energie uit wind en zon vraagt om flexibiliteit en regelvermogen om grote fluctuaties aan te kunnen. Aan de Tafel Elektriciteit wordt gewerkt aan oplossingen. Bijvoorbeeld de toepassing van Waterstof, om het systeem ook in de toekomst stabiel te maken. De grootschalige uitrol van wind op zee vraagt ook om een gelijktijdige ontwikkeling van elektrificatie bij de industrie. Om die reden zullen de Tafels Elektriciteit en Industrie nadrukkelijker samen optrekken om deze gelijktijdige ontwikkeling te borgen

C02-prijs maakt nationale minimumprijs overbodig

De CO2 prijs bewijst dat het ETS-systeem werkt. Dit is van groot belang omdat het ETS borgt dat de grootste vervuiler in de EU ook het meeste betaalt. Op die manier wordt het makkelijker om in de toekomst hernieuwbare elektriciteit subsidievrij te produceren. Dit maakt een nationale minimum CO2-prijs overbodig.

Het Frontier-onderzoek in opdracht van minister Wiebes, bevestigt dat een nationale minimumprijs een groot risico is voor de leveringszekerheid omdat conventioneel regelvermogen in Nederland, door extra import, niet langer rendabel is. Bovendien lekt milieuwinst weg naar het buitenland. Een minimumprijs zou maar een fractie opleveren van het bedrag dat in het regeerakkoord werd begroot. Energie-Nederland heeft daarom in reactie op de consultatie van het wetsvoorstel ervoor gepleit om de minimumprijs niet in te voeren.

Verduurzaming gebouwde omgeving

In de verduurzaming van de gebouwde omgeving is het cruciaal dat burgers worden ont zorgt. Energiebedrijven staan klaar om hun klanten hierbij te ondersteunen. Voor het Klimaatakkoord pleit Energie-Nederland voor heldere kaders zodat het voor burgers helder wordt welke normen op welk moment gaan gelden. De ‘schuif’ in de energiebelasting tussen elektriciteit en gas geeft burgers een extra prikkel om alvast aan de slag te gaan. Cruciaal is dat gemeenten een goede maatschappelijke kosten- en batenanalyse maken die leidt tot de beste oplossing op wijkniveau, waarbij verschillende technieken in een gelijk speelveld kunnen concurreren.

Cees Huisman start als Programmamanager Data & Digitalisering bij Energie-Nederland

19 september 2019
Cees Huisman is medio september aan de slag gegaan als Programmamanager Data & Digitalisering bij Energie-Nederland. In deze rol zal hij met de leden mede vorm gaan geven aan het beleid voor ‘de energieleverancier van de toekomst’, waarin data en
Lees verder
presentatie Klimaatakkoord

Energie-Nederland bevestigt deelname Klimaatakkoord

5 augustus 2019
“Als motor en hofleverancier van de energietransitie zijn wij klaar voor een hogere versnelling naar het doel van 49 procent CO2-reductie in 2030”, zo schrijft Energie-Nederland in de brief waarmee zij deelname aan het Klimaatakkoord formeel bevestigt. Met de brief
Lees verder
Reactie ACM-rapport Vangnetregeling

Reactie ACM-rapport Vangnetregeling

18 juli 2019
Energie-Nederland blijft van mening dat de Vangnetregulering Energie kan worden afgeschaft, omdat deze niet past bij een volwassen, dynamische markt.
Lees verder

Inzet energieleveranciers voor energiebesparing consument heeft positief effect

12 juli 2019
De inzet van energieleveranciers om consumenten aan te sporen tot energiebesparend gedrag werpt vruchten af. Gerichte informatie en aanbiedingen van de leverancier droegen bij aan een forse groei van het aantal applicaties waarmee consumenten inzicht krijgen in hun verbruik. Eind
Lees verder
Oplossingen brief netcapaciteit niet de juiste

Energie-Nederland, NWEA en Holland Solar willen alternatieve oplossing voor problemen op het net

2 juli 2019
NWEA, Holland Solar hebben kennisgenomen van de brief Gevolgen van het gebrek aan netcapaciteit voor duurzame elektriciteitsprojecten. Energie-Nederland, NWEA en Holland Solar zijn van mening dat de door de minister geschetste oplossingen niet de juiste zijn.
Lees verder
Kabinetsvoorstellen klimaat

Kabinetsvoorstellen klimaat goede basis voor integrale aanpak energietransitie

28 juni 2019
De sterke kabinetsvoorstellen zijn cruciaal om de ambities en forse opgave voor de energiesector waar te kunnen maken en de energietransitie haalbaar en betaalbaar te houden.
Lees verder
Energie Balancerings Verordening

Inbreng Eurelectric op implementatie Energie Balancerings Verordening

28 juni 2019
Energie-Nederland steunt de inbreng van Eurelectric op een tweetal consultaties over de implementatie van de Energie Balancerings Richtlijn.
Lees verder

Vragen bij verslag wetsvoorstel minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking

25 juni 2019
Energie-Nederland maakte zich hard voor de waarborging van leveringszekerheid en heeft vragen ingediend bij het verslag aan de Tweede Kamer.
Lees verder
Consumentenbescherming

Reactie Energie-Nederland op motie ‘consumentenbescherming’

24 juni 2019
Volgens Energie-Nederland is nauwelijks sprake van gedupeerde consumenten door onvoldoende bescherming op de Nederlandse energiemarkt.
Lees verder
Ontwerp NOVI versterkt Klimaatakkoord

Ontwerp Nationale Omgevingsvisie (NOVI) versterkt uitvoering Klimaatakkoord

21 juni 2019
Energie-Nederland is blij met de richting en ruimte voor inpassing van duurzame energie in de Ontwerp Nationale Omgevingsvisie (NOVI).
Lees verder
Gezamenlijke oproep aan Tweede Kamer

Gezamenlijke oproep aan Tweede Kamer: nu geen extra barrières voor aanleg zonneparken

27 mei 2019
Energie-Nederland roept samen met Holland Solar, NVDE en Greenpeace de Tweede Kamer op om de motie Zon op Land nu niet aan te nemen.
Lees verder
Ontbijtsessie biofuels: “Veel potentie, weinig risico”

Ontbijtsessie biofuels: “Veel potentie, weinig risico”

22 mei 2019
Energie-Nederland organiseerde op 21 mei een ontbijtsessie over de potentie van biofuels. Een nieuwe reeks ontbijtsessies gaat eind 2019 van start.
Lees verder