Een laagdrempelige energietransitie

Hoe kan de haalbaarheid van de energietransitie in de gebouwde omgeving worden vergroot?

De energietransitie vraagt veel van huiseigenaren: de materie is complex en oplossingen zijn vaak duur. Is het mogelijk om de overgang naar een duurzaam energiesysteem makkelijker te maken, op een manier die de klimaatdoelen haalbaar én betaalbaar houdt? Op basis van het rapport ‘Een Laagdrempelige Energietransitie’, dat op 23 april 2020 is gelanceerd, denken wij van wel.

Nieuws over laagdrempelige transitie

Laagdrempelige Energietransitie? De consument centraal.

13 juli 2020
Bijna 200 personen volgden de webinar en vertegenwoordigers van 33 organisaties schoven aan bij de vervolggesprekken over een Laagdrempelige Energietransitie. Algemene verkenningen van het concept of meer toegespitste dialogen rond inspelen op de wensen van de consument en aanscherpen van
Lees verder
Verduurzaming woningen

Dialoog over een Laagdrempelige Energietransitie in volle gang

12 juni 2020
Op 23 april is het rapport over een laagdrempelige energietransitie met een live-webinar registratie gelanceerd. Het was meteen duidelijk: het onderwerp leeft en is zeer actueel. Het rapport is een welkom perspectief op het ‘van gas los’ adagium in de gebouwde omgeving en een aanvulling op het Klimaatakkoord, zo blijkt uit de eerste dialoogsessies . Met zo'n 50 vertegenwoordigers, branchegenoten, overheidsvertegenwoordigers en leden zijn de kansen en uitdagingen verder verkend.
Lees verder
Laagdrempelige transitie

Grotere CO2-winst door ‘laagdrempelige’ aanpak gebouwde omgeving  

23 april 2020
Hoe kan de energietransitie laagdrempeliger worden voor huiseigenaren? Hoe krijgen we hen meer ‘als vanzelf’ mee in de verduurzamingsopgave van de eigen woning? Kunnen we daarbij in 2030 zelfs boven het in het klimaatakkoord gestelde doel voor de gebouwde omgeving komen? Dit was de inzet voor ‘Een Laagdrempelige transitie’, een onderzoek door Stratelligence, in opdracht van Energie-Nederland.
Lees verder

Webinar

Kijk hier de webinar terug waarin Medy van der Laan, voorzitter Energie-Nederland, vertelt hoe Energie-Nederland met het rapport in de hand de energietransitie in de gebouwde omgeving wil versnellen. Gigi van Rhee, managing partner van Stratelligence en auteur van het rapport, licht de inhoud toe. De live-sessie kende daarnaast een uitgebreide en levendige Q&A-sessie.

Download het rapport

Rapport Laagdrempelige transitieDownload het rapport ‘Een laagdrempelige Energietransitie’ (pdf) dat gepresenteerd is tijdens de webinar.