Nationale CO2-prijs veroorzaakt probleem leveringszekerheid

 Hoofdlijnen Klimaatakkoord

Energie-Nederland ziet serieuze risico’s voor de leveringszekerheid in Nederland ontstaan als het kabinet een nationale CO2-prijs voor elektriciteit zou invoeren. Hierover is op woensdag 11 juli een consultatie gestart.

Geen nationale CO2-prijs

Deze conclusie vloeit voort uit onderzoek dat Frontier Economics heeft uitgevoerd in opdracht van het ministerie van EZK. Aanvullend onderzoek dat Frontier Economics voor Energie-Nederland heeft gedaan, toont aan dat een minimum CO2-prijs die samen met buurlanden wordt ingevoerd, géén problemen geeft voor de leveringszekerheid. Medy van der Laan zegt hierover: “Energie-Nederland bepleit om de nationale CO2-prijs niet in te voeren. Wij zien versterken van het ETS of een regionale aanpak met onze buurlanden als goed alternatief.”

Risico’s leveringszekerheid

Energie-Nederland is voorstander van het beprijzen van CO2, waarbij rekening gehouden moet worden met de werking van elektriciteitsmarkt en de betrouwbaarheid van het energiesysteem. Het onderzoek geeft helder aan dat een nationale minimum CO2-prijs (bovenop het genomen besluit tot uitfasering van kolen) tot serieuze risico’s leidt voor de leveringszekerheid.

Gascentrales uit bedrijf

Een nationale CO2-prijs zou ervoor zorgen dat een groot deel van de Nederlands gascentrales uit bedrijf gaat. Dat kan leiden tot knelpunten voor de betrouwbaarheid van het energiesysteem. Deze gascentrales zijn straks juist nodig in periodes met weinig wind of zon. De beperkte opbrengst uit de minimumprijs weegt niet op tegen de mogelijke economische schade, bij problemen met leveringszekerheid.

Stroomimport buurlanden

De minimumprijs leidt tot een forse groei van de import van stroom uit buurlanden. De uitstoot in Nederland gaat omlaag, maar in het buitenland nemen emissies toe. In combinatie met de uitfasering van kolen, pakt een nationale minimumprijs uiteindelijk slechter uit voor de CO2-uitstoot in Europa. Vanuit klimaatoogpunt is het verstandiger en effectiever om af te zien van nationale invoering van de minimumprijs.

Alternatief: ETS of invoering met buurlanden

Energie-Nederland bepleit als mogelijke alternatieven het versterken van het ETS (door het Europese CO2-doel fors aan te scherpen), ofwel een regionale aanpak met onze buurlanden. Aanvullend onderzoek door Frontier Economics in opdracht van Energie-Nederland, geeft aan dat een regionale aanpak geen risico oplevert voor de leveringszekerheid. Ook leidt het niet tot weglekeffecten voor CO2 en levert het op Europees niveau veel meer reductie op.

RPT-Frontier-EnergieNed-Research on CPF-2018-07-09-stc

 


U gebruikt een verouderde browser van Internet Explorer die niet meer wordt ondersteund. Voor optimale prestaties raden wij u aan om een nieuwere browser te downloaden. Hiervoor verwijzen wij u door naar:

browsehappy.com sluiten