Nationale CO2-prijs veroorzaakt probleem leveringszekerheid

 Hoofdlijnen Klimaatakkoord

Energie-Nederland ziet serieuze risico’s voor de leveringszekerheid in Nederland ontstaan als het kabinet een nationale CO2-prijs voor elektriciteit zou invoeren. Hierover is op woensdag 11 juli een consultatie gestart.

Geen nationale CO2-prijs

Deze conclusie vloeit voort uit onderzoek dat Frontier Economics heeft uitgevoerd in opdracht van het ministerie van EZK. Aanvullend onderzoek dat Frontier Economics voor Energie-Nederland heeft gedaan, toont aan dat een minimum CO2-prijs die samen met buurlanden wordt ingevoerd, géén problemen geeft voor de leveringszekerheid. Medy van der Laan zegt hierover: “Energie-Nederland bepleit om de nationale CO2-prijs niet in te voeren. Wij zien versterken van het ETS of een regionale aanpak met onze buurlanden als goed alternatief.”

Risico’s leveringszekerheid

Energie-Nederland is voorstander van het beprijzen van CO2, waarbij rekening gehouden moet worden met de werking van elektriciteitsmarkt en de betrouwbaarheid van het energiesysteem. Het onderzoek geeft helder aan dat een nationale minimum CO2-prijs (bovenop het genomen besluit tot uitfasering van kolen) tot serieuze risico’s leidt voor de leveringszekerheid.

Gascentrales uit bedrijf

Een nationale CO2-prijs zou ervoor zorgen dat een groot deel van de Nederlands gascentrales uit bedrijf gaat. Dat kan leiden tot knelpunten voor de betrouwbaarheid van het energiesysteem. Deze gascentrales zijn straks juist nodig in periodes met weinig wind of zon. De beperkte opbrengst uit de minimumprijs weegt niet op tegen de mogelijke economische schade, bij problemen met leveringszekerheid.

Stroomimport buurlanden

De minimumprijs leidt tot een forse groei van de import van stroom uit buurlanden. De uitstoot in Nederland gaat omlaag, maar in het buitenland nemen emissies toe. In combinatie met de uitfasering van kolen, pakt een nationale minimumprijs uiteindelijk slechter uit voor de CO2-uitstoot in Europa. Vanuit klimaatoogpunt is het verstandiger en effectiever om af te zien van nationale invoering van de minimumprijs.

Alternatief: ETS of invoering met buurlanden

Energie-Nederland bepleit als mogelijke alternatieven het versterken van het ETS (door het Europese CO2-doel fors aan te scherpen), ofwel een regionale aanpak met onze buurlanden. Aanvullend onderzoek door Frontier Economics in opdracht van Energie-Nederland, geeft aan dat een regionale aanpak geen risico oplevert voor de leveringszekerheid. Ook leidt het niet tot weglekeffecten voor CO2 en levert het op Europees niveau veel meer reductie op.

RPT-Frontier-EnergieNed-Research on CPF-2018-07-09-stc

 

Duurzaam Europa vereist ambitieuzer beleid

Duurzaam Europa vereist ambitieuzer beleid

20 mei 2019
Een duurzaam Europa vereist duurzamer, eerlijker en competitiever energiebeleid. Zo stelt Eurelectric in hun manifest voor de EU-verkiezingen.
Lees verder

Behoud gelijk speelveld in de transitie en benut oplossingen voor knelpunten op het net

15 mei 2019
Energie-Nederland wijst Kamerleden op het belang van een gelijk speelveld tussen netbeheerders en markt voor het AO Klimaat & Energie op 18 mei 2019.
Lees verder
Energie-Nederland steunt Green Deal Aquathermie

Energie-Nederland steunt Green Deal Aquathermie

14 mei 2019
Energie-Nederland steunt de Green Deal Aquathermie, ter aanmoediging van de kansen voor thermische energie uit water in de Energietransitie.
Lees verder
Europees energiebeleid verdient een stem

Europees energiebeleid verdient een stem

30 april 2019
Een stem voor Europa op 23 mei 2019 betekent een stem voor een effectief Europees energiebeleid met rechtstreekse invloed op Nederlandse klimaatambities.
Lees verder
Verbod op afname laagcalorisch gas wekt vragen op

Verbod op afname laagcalorisch gas roept vragen op

24 april 2019
Het wetsvoorstel voor een verbod op de afname van laagcalorisch gas roept vragen op. Energie-Nederland pleit voor een aanal wijzigingen.
Lees verder
Elektriciteitsprijzen in Nederland hardst gestegen

Elektriciteitsprijzen Nederland hardst gestegen

16 april 2019
De elektriciteitsprijzen in Nederland zijn in 2018 het hardst gestegen van Centraal West-Europa. Dat blijkt uit het jaarrapport van TenneT.
Lees verder

Versnel energietransitie met ‘ongemerkt’ draagvlak

3 april 2019
Het klimaatakkoord is volgens Medy van der Laan een goede start. Om succesvol te zijn moeten we volgens haar ook inzetten op sociale innovatie en draagvlak. “Zo kunnen we consumenten verleiden met slimme concepten die als comfort en niet als last worden ervaren”, schrijft ze in haar column voor Energiepodium.
Lees verder
Schriftelijke inbreng Klimaattafel Elektriciteit

Rondetafelgesprekken Klimaatakkoord

3 april 2019
De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat organiseert in totaal zeven rondetafelgesprekken voor het Klimaatakkoord. Bekijk hier onze inbreng.
Lees verder

Nieuw in het Energie-Nederland team: Drea Berghorst, Manager Public Affairs en Strategische Communicatie

13 maart 2019
Per 1 maart versterkt Drea Berghorst het team van Energie-Nederland in de functie van Manager Public Affairs en Strategische Communicatie. Waar kan jij de leden van Energie-Nederland bij ondersteunen? Als manager Public Affairs en Strategische Communicatie is het mijn hoofdtaak
Lees verder

Reactie Energie-Nederland op doorrekening PBL en CPB

13 maart 2019
Energie-Nederland is tevreden met de uitkomsten van de doorrekening van het Ontwerp-Klimaatakkoord door PBL en CPB.
Lees verder

SDE+ voorjaar 2019 gepubliceerd – budget voor de voorjaarsronde is € 5 miljard

28 februari 2019
De SDE+ voorjaarsronde 2019 is open van 12 maart 2019, 9.00 uur tot en met 4 april 2019, 17.00 uur. Ook dit jaar zijn er twee openstellingsrondes en is er per ronde één budget voor alle gepubliceerde categorieën samen. Binnen
Lees verder

Interview Puk van Meegeren, Milieu Centraal: “Mensen willen wel isoleren maar ervaren keuzestress wat leidt tot uitstelgedrag.”

18 februari 2019
Milieu Centraal geeft onafhankelijke voorlichting over duurzaam leven. Dagelijks telt hun website 10.000 bezoekers. Dat maakt Milieu Centraal ondertussen een bekend consumentenmerk. Samen met Energie-Nederland zijn zij de afzender van de campagne over energiebesparing die nu loopt.
Lees verder