Nationale CO2-prijs veroorzaakt probleem leveringszekerheid

 Hoofdlijnen Klimaatakkoord

Energie-Nederland ziet serieuze risico’s voor de leveringszekerheid in Nederland ontstaan als het kabinet een nationale CO2-prijs voor elektriciteit zou invoeren. Hierover is op woensdag 11 juli een consultatie gestart.

Geen nationale CO2-prijs

Deze conclusie vloeit voort uit onderzoek dat Frontier Economics heeft uitgevoerd in opdracht van het ministerie van EZK. Aanvullend onderzoek dat Frontier Economics voor Energie-Nederland heeft gedaan, toont aan dat een minimum CO2-prijs die samen met buurlanden wordt ingevoerd, géén problemen geeft voor de leveringszekerheid. Medy van der Laan zegt hierover: “Energie-Nederland bepleit om de nationale CO2-prijs niet in te voeren. Wij zien versterken van het ETS of een regionale aanpak met onze buurlanden als goed alternatief.”

Risico’s leveringszekerheid

Energie-Nederland is voorstander van het beprijzen van CO2, waarbij rekening gehouden moet worden met de werking van elektriciteitsmarkt en de betrouwbaarheid van het energiesysteem. Het onderzoek geeft helder aan dat een nationale minimum CO2-prijs (bovenop het genomen besluit tot uitfasering van kolen) tot serieuze risico’s leidt voor de leveringszekerheid.

Gascentrales uit bedrijf

Een nationale CO2-prijs zou ervoor zorgen dat een groot deel van de Nederlands gascentrales uit bedrijf gaat. Dat kan leiden tot knelpunten voor de betrouwbaarheid van het energiesysteem. Deze gascentrales zijn straks juist nodig in periodes met weinig wind of zon. De beperkte opbrengst uit de minimumprijs weegt niet op tegen de mogelijke economische schade, bij problemen met leveringszekerheid.

Stroomimport buurlanden

De minimumprijs leidt tot een forse groei van de import van stroom uit buurlanden. De uitstoot in Nederland gaat omlaag, maar in het buitenland nemen emissies toe. In combinatie met de uitfasering van kolen, pakt een nationale minimumprijs uiteindelijk slechter uit voor de CO2-uitstoot in Europa. Vanuit klimaatoogpunt is het verstandiger en effectiever om af te zien van nationale invoering van de minimumprijs.

Alternatief: ETS of invoering met buurlanden

Energie-Nederland bepleit als mogelijke alternatieven het versterken van het ETS (door het Europese CO2-doel fors aan te scherpen), ofwel een regionale aanpak met onze buurlanden. Aanvullend onderzoek door Frontier Economics in opdracht van Energie-Nederland, geeft aan dat een regionale aanpak geen risico oplevert voor de leveringszekerheid. Ook leidt het niet tot weglekeffecten voor CO2 en levert het op Europees niveau veel meer reductie op.

RPT-Frontier-EnergieNed-Research on CPF-2018-07-09-stc

 

Transitie krijgt nieuwe energie met de inzet van jong talent

3 juni 2021
De energietransitie draait om de toekomst! Veel van de huidige energieprofessionals zullen de afronding van de transitie echter niet gaan meemaken in hun werkende leven. De toekomstige generatie op de arbeidsmarkt wel. In Nederland zijn diverse initiatieven gestart om die nieuwe groep van jong talent in de energietransitie in te zetten. Energie-Nederland sprak met 2 initiatiefnemers, Albert Bloem van Talent voor Transitie en Jacob Froling van het Nationaal Energietraneeship.
Lees verder

Medy van der Laan te gast bij Leaders in Wonen.

19 mei 2021
Begin deze maand was Medy van der Laan te gast bij Leaders in Wonen. Deze podcast serie gaat over leiders in de woningmarkt. Medy ging met Leaders in Wonen in gesprek over de vraagstukken rondom verduurzaming die spelen binnen de
Lees verder

Rubriek verkiezingen: 4 vragen over energie aan politieke partijen. Deze keer aan… Henri Bontenbal (CDA)

11 maart 2021
De Tweede Kamer verkiezingen komen steeds dichterbij. Een belangrijk moment voor de energietransitie. Het nieuwe kabinet zal namelijk voor de komende jaren de koers gaan bepalen voor de verdere verduurzaming van het energiesysteem. Belangrijk om goed geïnformeerd naar de stembus
Lees verder

Rubriek verkiezingen: 4 vragen over energie aan politieke partijen. Deze keer aan… Joris Thijssen (PvdA)

9 maart 2021
De Tweede Kamer verkiezingen komen steeds dichterbij. Een belangrijk moment voor de energietransitie. Het nieuwe kabinet zal namelijk voor de komende jaren de koers gaan bepalen voor de verdere verduurzaming van het energiesysteem. Belangrijk om goed geïnformeerd naar de stembus
Lees verder

Rubriek verkiezingen: 4 vragen over energie aan politieke partijen. Deze keer aan… Mark Harbers (VVD)

4 maart 2021
De Tweede Kamer verkiezingen komen steeds dichterbij. Een belangrijk moment voor de energietransitie. Het nieuwe kabinet zal namelijk voor de komende jaren de koers gaan bepalen voor de verdere verduurzaming van het energiesysteem. Belangrijk om goed geïnformeerd naar de stembus
Lees verder

5 Vragen aan Niels Redeker over ‘Bestemming Parijs, wegwijzer voor klimaatkeuzes’

17 februari 2021
Een nieuw kabinet moet besluiten nemen hoe Nederland het door de EU aangescherpte klimaatdoel, van 49 naar 55 procent CO2 reductie in 2030 gaat bereiken. In het rapport ‘Bestemming Parijs: wegwijzer voor klimaatkeuzes’ presenteert een ambtelijke studiegroep de mogelijkheden om de klimaatdoelen te halen. Energie-Nederland ging in gesprek met Niels Redeker, plaatsvervangend directeur Klimaat bij het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat over de inhoud van het rapport.
Lees verder

Hoe gaat de EU zich voorbereiden op het verhoogde 55%-reductiedoel? En welke impact heeft dit op Nederlandse bedrijven?

12 januari 2021
Op 11 december 2020 zijn de regeringsleiders van de 27 EU-Lidstaten akkoord gegaan met het verhogen van het EU broeikasgasemissie-reductiedoel voor 2030 van 40% naar ten minste 55% ten opzichte van 1990. De nieuwe doelstelling is inmiddels ingediend bij de UNFCCC als nieuwe bijdrage van de EU aan de uitvoering van het Parijsakkoord. Hoe nu verder?
Lees verder

In gesprek met ACM over de aangescherpte Gedragscode Consument en Energieleverancier

12 januari 2021
De energiesector wil de kwaliteit van de verschillende wervingskanalen en de tevredenheid van consumenten bij een overstap van leverancier verhogen. Een van de initiatieven die zij genomen heeft is de aanscherping van de Gedragscode Consument en Energieleverancier, waarin de gedragsregels voor de werving van consumenten voor energiecontracten staan. Per 1 januari is de aangescherpte gedragscode van kracht. Naar aanleiding daarvan ging Energie-Nederland in gesprek met Lars van de Braak, Teammanager Directie Consumenten bij de ACM, over de visie van de ACM op werving en de waarde van de gedragscode.
Lees verder

Kernenergie meenemen in afweging toekomstige betaalbaarheid energiemix

1 december 2020
Kernenergie staat weer nadrukkelijk op de kaart. De Tweede Kamer wil weten onder welke voorwaarden marktpartijen bereid zijn te investeren in kerncentrales en welke ondersteuning van de overheid daarvoor nodig is. Op 2 december houdt zij daarom een rondetafelgesprek over de rol van kernenergie in de energiemix van de toekomst.
Lees verder

De koperen plaat is heel veel waard

23 november 2020
Dat elektriciteit een onmisbare basisbehoefte is in de maatschappij, blijkt altijd weer uit de paniek bij de uitval ervan.Een sterk net heeft dus grote maatschappelijke baten. Daarom is misschien wel het grootste probleem in de huidige discussie rondom transportproblemen in het net is dat we deze maatschappelijke baten uit het oog verliezen en het alleen maar hebben over de kosten van het net. Maar de koperen plaat heeft wel heel veel waarde!
Lees verder

3 Vragen aan Marthijn Junggeburth, duurzaamheidsmanager bij Bavaria

10 november 2020
Gaat ijzerpoeder de industrie helpen verder te verduurzamen? Bavaria ziet er kansen in en start deze maand een experiment om ijzerpoeder in te zetten in hun brouwproces. Energie-Nederland stelde duurzaamheidsmanager Marthijn Junggeburth 3 vragen.
Lees verder