Meer wind voor de industrie: if you build it, they will come

Naast energiebesparing, CCS en de inzet van waterstof is elektrificatie een van de belangrijkste bouwstenen om de industrie te verduurzamen. Belangrijk is dat we de groeiende vraag naar groene elektronen en de duurzame opwekking daarvan met elkaar weten te verbinden. Maar wat is daarvoor nodig en wie durft op kop te lopen? Hierover gingen meerdere industriesessies tijdens het Springtij Forum op Terschelling.

Energiecommissaris voor Klimaatakkoord
Als er iets bleek uit de sessies op Terschelling, is dat de urgentie tot elektrificatie in de industrie door iedereen gevoeld wordt. Dat beamen alle coalitiepartners van Wind meets Industry. Gertjan Lankhorst, voorzitter VEMW: “We zoeken elkaar steeds beter op. De vraag is of er voldoende druk op zit. Wie moet de kar gaan trekken en wat verwachten we van de overheid? Ik hoorde ook op Springtij een roep om een Energiecommissaris, zoals de Deltacommissaris. Zo’n commissaris zou de samenhang binnen het Klimaatakkoord moeten borgen.” Want dat er nog veel onrust en mismatches zijn, in ieder geval in elektrificatieland, is duidelijk. Gertjan: “We hebben een programmatische aanpak nodig, met EZK aan de leiding. We moeten niet ieder voor zich het wiel uitvinden, maar juist alles aan elkaar koppelen, ook internationaal. Dat creëert meer zekerheid voor zowel vraag- als aanbodkant. Maar alleen een actieve rol van de overheid is niet voldoende. We moeten als markt ook zelf aan de slag. Daarom zijn we Wind Meets Industry gestart, want we hebben nú een slimme uitwerking nodig. Wind meets Industry doet dat met een concrete actieagenda om de uitrol van wind op zee en elektrificatie in de industrieclusters te koppelen.”

De spelregels zijn vanaf vandaag anders
Meer regie door de overheid kan ook volgens Rob Kreiter, directeur TKI Energie en Industrie, ervoor zorgen dat partijen durven investeren en niet langer op elkaar wachten. “De enige weg naar grote veranderingen, naar het creëren van een nieuwe markt, is door heel radicaal de randvoorwaarden aan te passen. Door te zeggen: ‘De spelregels zijn vanaf vandaag anders. Punt.’ Het creëren van die markt, met die nieuwe randvoorwaarden, kan alleen de overheid doen. De overheid is namelijk de enige die brutaal en heel proactief voor de markt uit investeringen kan doen die op korte termijn niet rendabel zijn.”

Breng de gewenste toekomst dichterbij
Rob verwijst naar grote initiatieven als de Tweede Maasvlakte en Schiphol en in de jaren ’60 de gasinfrastructuur, waar dit ook gebeurde. “Belangrijk is dat we samen een visie hebben. Net als bij de programmatische aanpak van Windenergie op zee moeten we vervolgens de gezamenlijke stip de horizon gaan inkleuren. Waar en wanneer heb je wat nodig? En dan: gewoon gaan doen! Want door het te doen, breng je de toekomst die je wenst dichterbij. Als de overheid begint, dan volgt de markt: if you build it, they will come. En ja, dan kunnen we een enkele keer fouten maken die veel geld kosten. Maar investeringen in elektrificatie van de industrie hebben we als maatschappij nodig om te kunnen functioneren. Die infrastructuur voor de industrie is van nationaal belang voor onze toekomstige duurzame economie. Dit vraagt om omdenken, ook voor wat betreft de kosten: deze moet je afwegen tegen de totale maatschappelijke baten en niet bekijken als een cijfer op je energierekening.”

Routekaart Elektrificatie in de Industrie van start
De concrete uitwerking van die visie op elektrificatie is inmiddels in gang gezet. Het TKI Energie en Industrie is samen met de elektriciteitssector, de overheid en de industrie gestart met een Routekaart Elektrificatie in de Industrie die duidelijkheid gaat geven aan belanghebbenden. Deze routekaart is naar verwachting begin 2021 gereed. Hilbert Klok, branchespecialist Wind op Zee bij NWEA: “Fijn dat we kunnen bijdragen aan deze routekaart met Wind Meets Industry. Het gaat niet alles duidelijk maken, maar van deze ingewikkelde puzzel is dit wel een belangrijk stukje. Ik zie als belangrijke waarde van deze routekaart dat hij richting gaat geven aan de netbeheerders zodat zij kunnen starten met investeren in de infrastructuur. Zij hebben de langste doorlooptijden en zullen toch de eerste stap moeten zetten.” Voor Marieke Visser, programmamanager Verduurzaming bij Energie Nederland, onderstreept de behoefte aan een Routekaart Elektrificatie de urgentie om de actieagenda van Wind Meets Industry vlot te gaan uitvoeren. “Ik geloof erg in de kracht van een sectoroverstijgende aanpak zoals we met Wind Meets Industry voor ogen hebben. Laten we de dreigende passiviteit omdraaien en kijken naar wat al wel kan en ons focussen op het gewenste resultaat. Wat kun jij al bieden, waardoor de ander ook meekomt? De energietransitie heeft innovatieve aanpakkers nodig met het lef om het oude vertrouwde denken los te laten. Wie durft?”

De klankbordgroep voor de Routekaart Elektrificatie kan nog versterking gebruiken. Wie denkt er met ons mee? Meld je aan bij Rob Kreiter, directeur TKI Energie en Industrie, voor meer informatie over deze groep: [email protected].

Transitie krijgt nieuwe energie met de inzet van jong talent

3 juni 2021
De energietransitie draait om de toekomst! Veel van de huidige energieprofessionals zullen de afronding van de transitie echter niet gaan meemaken in hun werkende leven. De toekomstige generatie op de arbeidsmarkt wel. In Nederland zijn diverse initiatieven gestart om die nieuwe groep van jong talent in de energietransitie in te zetten. Energie-Nederland sprak met 2 initiatiefnemers, Albert Bloem van Talent voor Transitie en Jacob Froling van het Nationaal Energietraneeship.
Lees verder

Medy van der Laan te gast bij Leaders in Wonen.

19 mei 2021
Begin deze maand was Medy van der Laan te gast bij Leaders in Wonen. Deze podcast serie gaat over leiders in de woningmarkt. Medy ging met Leaders in Wonen in gesprek over de vraagstukken rondom verduurzaming die spelen binnen de
Lees verder

Rubriek verkiezingen: 4 vragen over energie aan politieke partijen. Deze keer aan… Henri Bontenbal (CDA)

11 maart 2021
De Tweede Kamer verkiezingen komen steeds dichterbij. Een belangrijk moment voor de energietransitie. Het nieuwe kabinet zal namelijk voor de komende jaren de koers gaan bepalen voor de verdere verduurzaming van het energiesysteem. Belangrijk om goed geïnformeerd naar de stembus
Lees verder

Rubriek verkiezingen: 4 vragen over energie aan politieke partijen. Deze keer aan… Joris Thijssen (PvdA)

9 maart 2021
De Tweede Kamer verkiezingen komen steeds dichterbij. Een belangrijk moment voor de energietransitie. Het nieuwe kabinet zal namelijk voor de komende jaren de koers gaan bepalen voor de verdere verduurzaming van het energiesysteem. Belangrijk om goed geïnformeerd naar de stembus
Lees verder

Rubriek verkiezingen: 4 vragen over energie aan politieke partijen. Deze keer aan… Mark Harbers (VVD)

4 maart 2021
De Tweede Kamer verkiezingen komen steeds dichterbij. Een belangrijk moment voor de energietransitie. Het nieuwe kabinet zal namelijk voor de komende jaren de koers gaan bepalen voor de verdere verduurzaming van het energiesysteem. Belangrijk om goed geïnformeerd naar de stembus
Lees verder

5 Vragen aan Niels Redeker over ‘Bestemming Parijs, wegwijzer voor klimaatkeuzes’

17 februari 2021
Een nieuw kabinet moet besluiten nemen hoe Nederland het door de EU aangescherpte klimaatdoel, van 49 naar 55 procent CO2 reductie in 2030 gaat bereiken. In het rapport ‘Bestemming Parijs: wegwijzer voor klimaatkeuzes’ presenteert een ambtelijke studiegroep de mogelijkheden om de klimaatdoelen te halen. Energie-Nederland ging in gesprek met Niels Redeker, plaatsvervangend directeur Klimaat bij het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat over de inhoud van het rapport.
Lees verder

In gesprek met ACM over de aangescherpte Gedragscode Consument en Energieleverancier

12 januari 2021
De energiesector wil de kwaliteit van de verschillende wervingskanalen en de tevredenheid van consumenten bij een overstap van leverancier verhogen. Een van de initiatieven die zij genomen heeft is de aanscherping van de Gedragscode Consument en Energieleverancier, waarin de gedragsregels voor de werving van consumenten voor energiecontracten staan. Per 1 januari is de aangescherpte gedragscode van kracht. Naar aanleiding daarvan ging Energie-Nederland in gesprek met Lars van de Braak, Teammanager Directie Consumenten bij de ACM, over de visie van de ACM op werving en de waarde van de gedragscode.
Lees verder

Kernenergie meenemen in afweging toekomstige betaalbaarheid energiemix

1 december 2020
Kernenergie staat weer nadrukkelijk op de kaart. De Tweede Kamer wil weten onder welke voorwaarden marktpartijen bereid zijn te investeren in kerncentrales en welke ondersteuning van de overheid daarvoor nodig is. Op 2 december houdt zij daarom een rondetafelgesprek over de rol van kernenergie in de energiemix van de toekomst.
Lees verder

De koperen plaat is heel veel waard

23 november 2020
Dat elektriciteit een onmisbare basisbehoefte is in de maatschappij, blijkt altijd weer uit de paniek bij de uitval ervan.Een sterk net heeft dus grote maatschappelijke baten. Daarom is misschien wel het grootste probleem in de huidige discussie rondom transportproblemen in het net is dat we deze maatschappelijke baten uit het oog verliezen en het alleen maar hebben over de kosten van het net. Maar de koperen plaat heeft wel heel veel waarde!
Lees verder

3 Vragen aan Marthijn Junggeburth, duurzaamheidsmanager bij Bavaria

10 november 2020
Gaat ijzerpoeder de industrie helpen verder te verduurzamen? Bavaria ziet er kansen in en start deze maand een experiment om ijzerpoeder in te zetten in hun brouwproces. Energie-Nederland stelde duurzaamheidsmanager Marthijn Junggeburth 3 vragen.
Lees verder

Noodzakelijke duidelijkheid voor de markt in Wiebes’ reactie op initiatiefnota Sienot

5 november 2020
Energie-Nederland is blij met de duidelijkheid die minister Wiebes geeft in reactie op de initiatiefnota “De ruggengraat voor goedkope en schone stroom, het elektriciteitsnet van de toekomst”. Zo bevestigt hij het principe dat het niet uit moet maken waar je fysiek aansluit en hoe je een aansluiting gebruikt. Dat vindt Energie-Nederland belangrijk omdat daardoor iedereen gelijke toegang tot het elektriciteitssysteem krijgt.
Lees verder