Meer wind voor de industrie: if you build it, they will come

Naast energiebesparing, CCS en de inzet van waterstof is elektrificatie een van de belangrijkste bouwstenen om de industrie te verduurzamen. Belangrijk is dat we de groeiende vraag naar groene elektronen en de duurzame opwekking daarvan met elkaar weten te verbinden. Maar wat is daarvoor nodig en wie durft op kop te lopen? Hierover gingen meerdere industriesessies tijdens het Springtij Forum op Terschelling.

Energiecommissaris voor Klimaatakkoord
Als er iets bleek uit de sessies op Terschelling, is dat de urgentie tot elektrificatie in de industrie door iedereen gevoeld wordt. Dat beamen alle coalitiepartners van Wind meets Industry. Gertjan Lankhorst, voorzitter VEMW: “We zoeken elkaar steeds beter op. De vraag is of er voldoende druk op zit. Wie moet de kar gaan trekken en wat verwachten we van de overheid? Ik hoorde ook op Springtij een roep om een Energiecommissaris, zoals de Deltacommissaris. Zo’n commissaris zou de samenhang binnen het Klimaatakkoord moeten borgen.” Want dat er nog veel onrust en mismatches zijn, in ieder geval in elektrificatieland, is duidelijk. Gertjan: “We hebben een programmatische aanpak nodig, met EZK aan de leiding. We moeten niet ieder voor zich het wiel uitvinden, maar juist alles aan elkaar koppelen, ook internationaal. Dat creëert meer zekerheid voor zowel vraag- als aanbodkant. Maar alleen een actieve rol van de overheid is niet voldoende. We moeten als markt ook zelf aan de slag. Daarom zijn we Wind Meets Industry gestart, want we hebben nú een slimme uitwerking nodig. Wind meets Industry doet dat met een concrete actieagenda om de uitrol van wind op zee en elektrificatie in de industrieclusters te koppelen.”

De spelregels zijn vanaf vandaag anders
Meer regie door de overheid kan ook volgens Rob Kreiter, directeur TKI Energie en Industrie, ervoor zorgen dat partijen durven investeren en niet langer op elkaar wachten. “De enige weg naar grote veranderingen, naar het creëren van een nieuwe markt, is door heel radicaal de randvoorwaarden aan te passen. Door te zeggen: ‘De spelregels zijn vanaf vandaag anders. Punt.’ Het creëren van die markt, met die nieuwe randvoorwaarden, kan alleen de overheid doen. De overheid is namelijk de enige die brutaal en heel proactief voor de markt uit investeringen kan doen die op korte termijn niet rendabel zijn.”

Breng de gewenste toekomst dichterbij
Rob verwijst naar grote initiatieven als de Tweede Maasvlakte en Schiphol en in de jaren ’60 de gasinfrastructuur, waar dit ook gebeurde. “Belangrijk is dat we samen een visie hebben. Net als bij de programmatische aanpak van Windenergie op zee moeten we vervolgens de gezamenlijke stip de horizon gaan inkleuren. Waar en wanneer heb je wat nodig? En dan: gewoon gaan doen! Want door het te doen, breng je de toekomst die je wenst dichterbij. Als de overheid begint, dan volgt de markt: if you build it, they will come. En ja, dan kunnen we een enkele keer fouten maken die veel geld kosten. Maar investeringen in elektrificatie van de industrie hebben we als maatschappij nodig om te kunnen functioneren. Die infrastructuur voor de industrie is van nationaal belang voor onze toekomstige duurzame economie. Dit vraagt om omdenken, ook voor wat betreft de kosten: deze moet je afwegen tegen de totale maatschappelijke baten en niet bekijken als een cijfer op je energierekening.”

Routekaart Elektrificatie in de Industrie van start
De concrete uitwerking van die visie op elektrificatie is inmiddels in gang gezet. Het TKI Energie en Industrie is samen met de elektriciteitssector, de overheid en de industrie gestart met een Routekaart Elektrificatie in de Industrie die duidelijkheid gaat geven aan belanghebbenden. Deze routekaart is naar verwachting begin 2021 gereed. Hilbert Klok, branchespecialist Wind op Zee bij NWEA: “Fijn dat we kunnen bijdragen aan deze routekaart met Wind Meets Industry. Het gaat niet alles duidelijk maken, maar van deze ingewikkelde puzzel is dit wel een belangrijk stukje. Ik zie als belangrijke waarde van deze routekaart dat hij richting gaat geven aan de netbeheerders zodat zij kunnen starten met investeren in de infrastructuur. Zij hebben de langste doorlooptijden en zullen toch de eerste stap moeten zetten.” Voor Marieke Visser, programmamanager Verduurzaming bij Energie Nederland, onderstreept de behoefte aan een Routekaart Elektrificatie de urgentie om de actieagenda van Wind Meets Industry vlot te gaan uitvoeren. “Ik geloof erg in de kracht van een sectoroverstijgende aanpak zoals we met Wind Meets Industry voor ogen hebben. Laten we de dreigende passiviteit omdraaien en kijken naar wat al wel kan en ons focussen op het gewenste resultaat. Wat kun jij al bieden, waardoor de ander ook meekomt? De energietransitie heeft innovatieve aanpakkers nodig met het lef om het oude vertrouwde denken los te laten. Wie durft?”

De klankbordgroep voor de Routekaart Elektrificatie kan nog versterking gebruiken. Wie denkt er met ons mee? Meld je aan bij Rob Kreiter, directeur TKI Energie en Industrie, voor meer informatie over deze groep: rob.kreiter@tki-ei.nl.

Energie-Nederland uit zorgen over Europese herziening biedzones

3 augustus 2021
Energie-Nederland is van mening dat bij de indeling in biedzones gekeken moet worden naar de goede werking van de markt als geheel. Het efficiënt managen van congesties is daarbij één aspect. Maar er is meer. Opsplitsing van biedzones leidt onherroepelijk tot lagere liquiditeit. Dat betekent dat het duurder wordt om risico’s af te dekken. Daarbij gaat het niet alleen om de day-ahead markten, maar zeker ook om de termijnmarkten en de intraday- en onbalansmarkten. Met name de marktintegratie van productie uit zon en wind zal moeilijker en dus duurder worden. Maar ook de werking van de retailmarkt ondervindt nadelen van een minder liquide groothandelsmarkt.
Lees verder

Selecties van bedrijven voor warmtenetten vereisen altijd transparante selectieprocedures

25 juni 2021
De ACM-notitie 'Marktmodellen warmte en rol netwerkbedrijven' van 24 juni is zeer duidelijk: bij de selectie van een integraal warmtebedrijf, een warmtenetbeheerder of een warmteleverancier moeten gemeenten een open, transparante en non-discriminatoire procedure doorlopen.
Lees verder

Transitie krijgt nieuwe energie met de inzet van jong talent

3 juni 2021
De energietransitie draait om de toekomst! Veel van de huidige energieprofessionals zullen de afronding van de transitie echter niet gaan meemaken in hun werkende leven. De toekomstige generatie op de arbeidsmarkt wel. In Nederland zijn diverse initiatieven gestart om die nieuwe groep van jong talent in de energietransitie in te zetten. Energie-Nederland sprak met 2 initiatiefnemers, Albert Bloem van Talent voor Transitie en Jacob Froling van het Nationaal Energietraneeship.
Lees verder

Medy van der Laan te gast bij Leaders in Wonen.

19 mei 2021
Begin deze maand was Medy van der Laan te gast bij Leaders in Wonen. Deze podcast serie gaat over leiders in de woningmarkt. Medy ging met Leaders in Wonen in gesprek over de vraagstukken rondom verduurzaming die spelen binnen de
Lees verder

Uitslag Verkiezingen 2021: Op naar een Regeerakkoord met ambitie voor de energietransitie

18 maart 2021
Op 15, 16 en 17 maart is Nederland weer naar de stembus geweest. Nu is het tijd voor de kabinetsformatie en het opstellen van het Regeerakkoord. Voor het realiseren van een succesvolle energietransitie zijn duidelijke afspraken en maatregelen van groot belang. Er is geen tijd te verliezen. Energie-Nederland zet op een rij wat er nodig is voor een succesvolle energietransitie.
Lees verder

Rubriek verkiezingen: 4 vragen over energie aan politieke partijen. Deze keer aan… Henri Bontenbal (CDA)

11 maart 2021
De Tweede Kamer verkiezingen komen steeds dichterbij. Een belangrijk moment voor de energietransitie. Het nieuwe kabinet zal namelijk voor de komende jaren de koers gaan bepalen voor de verdere verduurzaming van het energiesysteem. Belangrijk om goed geïnformeerd naar de stembus
Lees verder

Rubriek verkiezingen: 4 vragen over energie aan politieke partijen. Deze keer aan… Joris Thijssen (PvdA)

9 maart 2021
De Tweede Kamer verkiezingen komen steeds dichterbij. Een belangrijk moment voor de energietransitie. Het nieuwe kabinet zal namelijk voor de komende jaren de koers gaan bepalen voor de verdere verduurzaming van het energiesysteem. Belangrijk om goed geïnformeerd naar de stembus
Lees verder

Rubriek verkiezingen: 4 vragen over energie aan politieke partijen. Deze keer aan… Mark Harbers (VVD)

4 maart 2021
De Tweede Kamer verkiezingen komen steeds dichterbij. Een belangrijk moment voor de energietransitie. Het nieuwe kabinet zal namelijk voor de komende jaren de koers gaan bepalen voor de verdere verduurzaming van het energiesysteem. Belangrijk om goed geïnformeerd naar de stembus
Lees verder

5 Vragen aan Niels Redeker over ‘Bestemming Parijs, wegwijzer voor klimaatkeuzes’

17 februari 2021
Een nieuw kabinet moet besluiten nemen hoe Nederland het door de EU aangescherpte klimaatdoel, van 49 naar 55 procent CO2 reductie in 2030 gaat bereiken. In het rapport ‘Bestemming Parijs: wegwijzer voor klimaatkeuzes’ presenteert een ambtelijke studiegroep de mogelijkheden om de klimaatdoelen te halen. Energie-Nederland ging in gesprek met Niels Redeker, plaatsvervangend directeur Klimaat bij het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat over de inhoud van het rapport.
Lees verder

Update Regionale Energiestrategie: hoe staan we ervoor?

16 februari 2021
Op 1 juli 2021 wordt de RES 1.0 opgeleverd. Hierin worden de algemene zoekgebieden uit de Concept RES van 2020  vertaald naar concrete locaties voor de opwek van duurzame energie. Na deze mijlpaal start de realisatiefase: het uitvoeren van projecten
Lees verder

Klimaatdoelen 2030 nu al race tegen de klok

16 februari 2021
Studie CE- Delft toont lange doorlooptijden elektrificatie en groene waterstof Elektrificatietrajecten moeten in 2021 starten om met zekerheid operationeel te kunnen zijn in 2030. Dat is de hoofdconclusie van een onderzoek van CE-Delft in opdracht van de Nederlandse Vereniging Duurzame
Lees verder

In gesprek met ACM over de aangescherpte Gedragscode Consument en Energieleverancier

12 januari 2021
De energiesector wil de kwaliteit van de verschillende wervingskanalen en de tevredenheid van consumenten bij een overstap van leverancier verhogen. Een van de initiatieven die zij genomen heeft is de aanscherping van de Gedragscode Consument en Energieleverancier, waarin de gedragsregels voor de werving van consumenten voor energiecontracten staan. Per 1 januari is de aangescherpte gedragscode van kracht. Naar aanleiding daarvan ging Energie-Nederland in gesprek met Lars van de Braak, Teammanager Directie Consumenten bij de ACM, over de visie van de ACM op werving en de waarde van de gedragscode.
Lees verder