Nieuw in het Energie-Nederland team: Drea Berghorst, Manager Public Affairs en Strategische Communicatie

Drea Berghorst manager Public Affairs bij Energie-Nederland
Per 1 maart 2019 versterkt Drea Berghorst het team van Energie-Nederland in de functie van Manager Public Affairs en Strategische Communicatie. Ze wil met Energie-Nederland een grotere bijdrage gaan leveren aan de versnelling van de energietransitie

Drea Berghorst stelt zich voor

Waar kan jij de leden van Energie-Nederland bij ondersteunen?

Als manager Public Affairs en Strategische Communicatie is het mijn hoofdtaak de belangen van de leden zo goed mogelijk voor en over het voetlicht te krijgen. In het politiek-bestuurlijke domein – wat ik gemakshalve maar het PA-terrein noem – en in dialoog met de bredere groep van stakeholders van Energie-Nederland. In de meest letterlijke zin is dat voor mij waar het bij strategische communicatie om gaat: communicatie die bijdraagt aan het verwezenlijken van de doelen van Energie-Nederland. Dat uit zich in een heldere en duidelijke positionering, en een herkenbaar en zichtbaar profiel, bijvoorbeeld in media en in het brede publieke debat.

Wat is jouw motivatie om je in te zetten voor Energie-Nederland en de energietransitie?

Mijn rol bij Energie-Nederland heeft veel ingrediënten die op mijn ideale-banen-lijstje voorkomen. Interessante inhoud, maatschappelijk relevant, veel dynamiek en interactie en – specifiek voor mijn vakgebied – de mogelijkheid Public Affairs en Communicatie te combineren. Ik heb ervaring in beide, opgedaan in zowel een publieke als private wereld. Zo werkte ik de afgelopen tien jaar in de chemische industrie waar ik heb ervaren hoe duurzaamheid en het debat over klimaatverandering het hele publiek-private speelveld hebben veranderd. En daarmee ook de rol van communicatie. Het komt steeds meer aan op het bijdragen en faciliteren van een brede dialoog met stakeholders en bij elkaar brengen van partijen. Wanneer dat goed lukt, vindt dat als het ware vanzelf een weg naar buiten. En ja, ik ontkom toch niet aan het woord, ik hou van uitdaging. En die zijn er genoeg op weg naar het tot een succes maken van de energietransitie.

Wat is jouw doel binnen Energie-Nederland de komende tijd? Waar ga je je hard voor maken?

Ik val met mijn neus in de boter nu met Kompas 2.0 de nieuwe handen en voeten moet krijgen. In mijn eerste week kon ik meteen deelnemen aan de verdiepingssessies per thema, dus kreeg meteen een goed beeld van de ambitie en drive in de energiesector. Het is een sector die er heel erg toe doet en die een wezenlijke bijdrage gaat leveren aan de versnelling van de energietransitie. Dat mag meer worden uitgedragen en meer worden gezien. Met heel veel zin ga ik dat oppakken.

Interview minister Eric Wiebes over Klimaatakkoord

Energie-Nederland interviewt minister Wiebes: “Het eerst over de finish met de zwaarste rugzak”

18 juli 2019
Naast complimenten voor het goede werk en een terugblik, geeft minister Wiebes in dit interview zijn visie op vervolgstappen na het Klimaatakkoord.
Lees verder
Interview Manon van Beek, CEO TenneT Holding

Interview Manon van Beek, CEO TenneT Holding

15 april 2019
Energie-Nederland sprak met Manon van Beek, CEO van TenneT Holding, over haar visie op de positie van de netbeheerder in de energietransitie. “Ik wil niet alleen doen wat goed is voor TenneT, maar vooral ook wat goed is voor de maatschappij.”
Lees verder

Versnel energietransitie met ‘ongemerkt’ draagvlak

3 april 2019
Het klimaatakkoord is volgens Medy van der Laan een goede start. Om succesvol te zijn moeten we volgens haar ook inzetten op sociale innovatie en draagvlak. “Zo kunnen we consumenten verleiden met slimme concepten die als comfort en niet als last worden ervaren”, schrijft ze in haar column voor Energiepodium.
Lees verder

Interview Puk van Meegeren, Milieu Centraal: “Mensen willen wel isoleren maar ervaren keuzestress wat leidt tot uitstelgedrag.”

18 februari 2019
Milieu Centraal geeft onafhankelijke voorlichting over duurzaam leven. Dagelijks telt hun website 10.000 bezoekers. Dat maakt Milieu Centraal ondertussen een bekend consumentenmerk. Samen met Energie-Nederland zijn zij de afzender van de campagne over energiebesparing die nu loopt.
Lees verder

Grootschalige aansluiting zonnepanelen op het net stagneert. Wat nu?

24 januari 2019
De ambitie vanuit de elektriciteitstafel in het concept-klimaatakkoord is stevig. En dat is een goede zaak. Echter, als drie weken later de volgende kop in de krant verschijnt: “Omslag naar groene energie stuit op gebrek aan stroomkabels”, moet ik direct denken aan de beroemde dichtregels van Willem Elsschot: “Tussen droom en daad staan wetten in de weg, en praktische bezwaren”.
Lees verder

“Wij willen kunnen voorspellen, verslimmen en verzwaren.”

24 januari 2019
De energietransitie staat of valt met de kwaliteit van het energienet. Directeur André Jurjus van Netbeheer Nederland weet wat er nodig is om dat net geen remmende factor te laten zijn. Het begint allemaal, benadrukt hij, met de noodzaak om enigszins flexibel te kunnen opereren.
Lees verder

‘Waterstof zal een rol gaan spelen, we weten alleen nog niet goed in welke mate.’

15 december 2018
Robert Dencher, voorzitter van het H2platform en Jörg Gigler Directeur van TKI Nieuw Gas spreken tijdens de Energie-Nederland ontbijtsessie waterstof. Eerder spraken we ze voor een gezamenlijk interview. ‘Waterstof zal een rol gaan spelen, we weten alleen nog niet goed in welke mate.’
Lees verder

We gaan nog niet van gas los

12 december 2018
Aardgas is uit. In Nederland althans, want de meeste landen zien de inzet van aardgas nog altijd als een noodzakelijke tussenoplossing om de emissies van kooldioxide op korte en middellange termijn substantieel terug te kunnen dringen. Deze ‘gasparadox’ – je hebt de minst belastende fossiele brandstof, aardgas, voorlopig nog hard nodig om klimaatdoelstellingen te halen – is onder kenners nauwelijks omstreden.
Lees verder

De Klimaatwet biedt kansen en risico’s

15 november 2018
De Klimaatwet wordt actueel nu de schriftelijke behandeling van de Klimaatwet (ingediend door VVD, D66, CU, CDA, PVDA, SP,GL) is begonnen. Medy van der Laan: ‘Het is natuurlijk een mooi resultaat dat een wetsvoorstel dat over klimaat gaat politiek zo breed wordt gesteund. Er is toch een duidelijke versnelling gaande in Nederland waar het gaat om maatschappelijk aandacht voor klimaatbeleid. Dat is heel positief’.
Lees verder

Column: ‘De energietransitie móet’

9 oktober 2018
De energietransitie móet; dat is een open deur. Het moet om de klimaatdoelstellingen te halen, maar wel met zoveel mogelijk bestaande spullen. De maatregelen die in dat kader moeten worden genomen, zullen moeten voldoen aan - in ieder geval - drie criteria.
Lees verder
klimaatakkoord

‘Het uiteindelijke akkoord is niet voor alle partijen helemaal ‘top’’

9 oktober 2018
De energiebranche is volop in transitie. Elke maand spreken we prominenten uit het energieveld over hun visie op de sector en de energietransitie. Dit keer praten we met Pieter Boot, Hoofd sector Klimaat, Lucht en Energie bij het Planbureau voor de Leefomgeving over de analyse van het Hoofdlijnen Klimaatakkoord dat het PBL heeft uitgebracht.
Lees verder
Podcast Medy van der Laan

Podcast: ‘In 2030 hebben we 70% groene elektriciteit’

10 september 2018
Voor een podcast met voorzitter Medy van der Laan, strijkt Remco de Boer neer in de grote vergaderzaal van Energie-Nederland.
Lees verder