Ontbijtsessie geeft inzicht in energiearmoede

Vandaag startte Energie-Nederland met een nieuwe reeks ontbijtsessies, met als aftrap: energiearmoede. Na de eerste succesvolle serie rondom nieuwe technologieën afgelopen jaar, staat dit jaar in het teken van de ‘niet-technologische kant van de energietransitie’.

“Energiearmoede kent geen eenduidige definitie”, aldus Koen Straver, onderzoeker bij ECN/TNO. Een veelgebruikte definitie voor energiearmoede is wanneer er sprake is dat >10% van het inkomen aan de energierekening wordt besteed. De werkelijkheid is echter niet zo scherp in te delen als deze kwantitatieve scheidslijn. Voornoemde definitie omvat bijvoorbeeld niet de groep mensen die ’s winters niet stoken, zich met dikke dekens warmt, geen gas gebruikt om te koken en koud doucht. Kortom, de groep die alle comfort ontbeert teneinde de rekening zo laag mogelijk te houden.

Bureaucratische paradox
Lector Armoede Interventies, Roeland van Geuns, aan de Hogeschool van Amsterdam laat zien dat ongeveer 600.000 huishoudens op of onder de lage-inkomensgrens leven. En dat 18,5% van de Nederlanders problematische schulden heeft, of risico loopt om in de schulden terecht te komen. Kenmerken van deze groep zijn: laagopgeleid, vaak levend van een bijstandsuitkering en ongeveer een kwart heeft te kampen met beperkte taal- en rekenvaardigheden. “Armoede is dus oververtegenwoordigd bij mensen die minder mogelijkheden hebben om de regie over hun eigen leven te voeren”, aldus Van Geuns. Deze doelgroep wordt geconfronteerd met een complex en ingewikkeld overheidssysteem waarbij het aanvragen van onder andere toeslagen niet eenvoudig is. Oftewel, “We hebben te maken met een bureaucratische paradox”. Van Geuns wijst erop dat ons systeem ingericht is op ‘bewijzen’. Burgers moeten bewijzen dat zij iets wel of niet kunnen. Keer op keer opnieuw. Hoe dan wel om te gaan met deze groep? Van Geuns pleit ervoor om meer uit te gaan van vertrouwen in plaats van wantrouwen en voegt daar de praktische tips aan toe: communiceer in eenvoudige taal en bied oplossingen die aansluiten bij de (financiële) mogelijkheden van de klant.

Step2Save: simpel en doeltreffend werken aan energiearmoede
Vattenfall gaf een inkijk in het project Step2Save dat zij, samen met de gemeente Amsterdam, al enige jaren doen. Het principe van Step2Save is even simpel als doeltreffend. Jaarlijks leidt Vattenfall 10 personen, komend vanuit de bijstand, op tot energiecoach. Training in gespreksvaardigheden, leiderschap en kennis over energie zijn hierbij belangrijke ingrediënten. Vervolgens gaan deze coaches een jaar ‘de wijk in’, op aanwijzen van de gemeente, en komen zo binnen bij de lage-inkomensgezinnen. Deze gezinnen ontvangen naast een energiebox gevuld met allerhande bespaarproducten, ook een-op-een begeleiding voor hun eigen situatie. Informatie via de lokale scholen en een evaluatiegesprek maken de interventie compleet. Het is een proces van de lange adem, waarbij vertrouwen winnen een belangrijk aspect is. Intensief? Ja! Duidelijke resultaten? Niet altijd direct meetbaar voor de energiecoach. Toch laat onderzoek zien dat er wel degelijk een positief effect is en dat een huishouden gemiddeld 100 euro op jaarbasis bespaart als resultaat van deze intensieve interventie. Hoopvol? Dat zeker. Niet alleen een direct financieel voordeel en energiebesparing. Maar ook, zo vertelde Frans Dolieslager projectleider van Step2Save bij Vattenfall, weten jaarlijks 8 á 9 van de 10 energiecoaches door te stromen naar een vaste baan.

Een toolkit en de lessons learned over interventies bij energiearmoede zijn te vinden via www.energiearmoede.nl

De volgende ontbijtsessie staat gepland op dinsdag 26 november met als thema Sociale Innovatie. Kijk op de website voor meer informatie.

 

 

 

Transitie krijgt nieuwe energie met de inzet van jong talent

3 juni 2021
De energietransitie draait om de toekomst! Veel van de huidige energieprofessionals zullen de afronding van de transitie echter niet gaan meemaken in hun werkende leven. De toekomstige generatie op de arbeidsmarkt wel. In Nederland zijn diverse initiatieven gestart om die nieuwe groep van jong talent in de energietransitie in te zetten. Energie-Nederland sprak met 2 initiatiefnemers, Albert Bloem van Talent voor Transitie en Jacob Froling van het Nationaal Energietraneeship.
Lees verder

Medy van der Laan te gast bij Leaders in Wonen.

19 mei 2021
Begin deze maand was Medy van der Laan te gast bij Leaders in Wonen. Deze podcast serie gaat over leiders in de woningmarkt. Medy ging met Leaders in Wonen in gesprek over de vraagstukken rondom verduurzaming die spelen binnen de
Lees verder

Rubriek verkiezingen: 4 vragen over energie aan politieke partijen. Deze keer aan… Henri Bontenbal (CDA)

11 maart 2021
De Tweede Kamer verkiezingen komen steeds dichterbij. Een belangrijk moment voor de energietransitie. Het nieuwe kabinet zal namelijk voor de komende jaren de koers gaan bepalen voor de verdere verduurzaming van het energiesysteem. Belangrijk om goed geïnformeerd naar de stembus
Lees verder

Rubriek verkiezingen: 4 vragen over energie aan politieke partijen. Deze keer aan… Joris Thijssen (PvdA)

9 maart 2021
De Tweede Kamer verkiezingen komen steeds dichterbij. Een belangrijk moment voor de energietransitie. Het nieuwe kabinet zal namelijk voor de komende jaren de koers gaan bepalen voor de verdere verduurzaming van het energiesysteem. Belangrijk om goed geïnformeerd naar de stembus
Lees verder

Rubriek verkiezingen: 4 vragen over energie aan politieke partijen. Deze keer aan… Mark Harbers (VVD)

4 maart 2021
De Tweede Kamer verkiezingen komen steeds dichterbij. Een belangrijk moment voor de energietransitie. Het nieuwe kabinet zal namelijk voor de komende jaren de koers gaan bepalen voor de verdere verduurzaming van het energiesysteem. Belangrijk om goed geïnformeerd naar de stembus
Lees verder

5 Vragen aan Niels Redeker over ‘Bestemming Parijs, wegwijzer voor klimaatkeuzes’

17 februari 2021
Een nieuw kabinet moet besluiten nemen hoe Nederland het door de EU aangescherpte klimaatdoel, van 49 naar 55 procent CO2 reductie in 2030 gaat bereiken. In het rapport ‘Bestemming Parijs: wegwijzer voor klimaatkeuzes’ presenteert een ambtelijke studiegroep de mogelijkheden om de klimaatdoelen te halen. Energie-Nederland ging in gesprek met Niels Redeker, plaatsvervangend directeur Klimaat bij het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat over de inhoud van het rapport.
Lees verder

In gesprek met ACM over de aangescherpte Gedragscode Consument en Energieleverancier

12 januari 2021
De energiesector wil de kwaliteit van de verschillende wervingskanalen en de tevredenheid van consumenten bij een overstap van leverancier verhogen. Een van de initiatieven die zij genomen heeft is de aanscherping van de Gedragscode Consument en Energieleverancier, waarin de gedragsregels voor de werving van consumenten voor energiecontracten staan. Per 1 januari is de aangescherpte gedragscode van kracht. Naar aanleiding daarvan ging Energie-Nederland in gesprek met Lars van de Braak, Teammanager Directie Consumenten bij de ACM, over de visie van de ACM op werving en de waarde van de gedragscode.
Lees verder

Kernenergie meenemen in afweging toekomstige betaalbaarheid energiemix

1 december 2020
Kernenergie staat weer nadrukkelijk op de kaart. De Tweede Kamer wil weten onder welke voorwaarden marktpartijen bereid zijn te investeren in kerncentrales en welke ondersteuning van de overheid daarvoor nodig is. Op 2 december houdt zij daarom een rondetafelgesprek over de rol van kernenergie in de energiemix van de toekomst.
Lees verder

De koperen plaat is heel veel waard

23 november 2020
Dat elektriciteit een onmisbare basisbehoefte is in de maatschappij, blijkt altijd weer uit de paniek bij de uitval ervan.Een sterk net heeft dus grote maatschappelijke baten. Daarom is misschien wel het grootste probleem in de huidige discussie rondom transportproblemen in het net is dat we deze maatschappelijke baten uit het oog verliezen en het alleen maar hebben over de kosten van het net. Maar de koperen plaat heeft wel heel veel waarde!
Lees verder

3 Vragen aan Marthijn Junggeburth, duurzaamheidsmanager bij Bavaria

10 november 2020
Gaat ijzerpoeder de industrie helpen verder te verduurzamen? Bavaria ziet er kansen in en start deze maand een experiment om ijzerpoeder in te zetten in hun brouwproces. Energie-Nederland stelde duurzaamheidsmanager Marthijn Junggeburth 3 vragen.
Lees verder

Noodzakelijke duidelijkheid voor de markt in Wiebes’ reactie op initiatiefnota Sienot

5 november 2020
Energie-Nederland is blij met de duidelijkheid die minister Wiebes geeft in reactie op de initiatiefnota “De ruggengraat voor goedkope en schone stroom, het elektriciteitsnet van de toekomst”. Zo bevestigt hij het principe dat het niet uit moet maken waar je fysiek aansluit en hoe je een aansluiting gebruikt. Dat vindt Energie-Nederland belangrijk omdat daardoor iedereen gelijke toegang tot het elektriciteitssysteem krijgt.
Lees verder