Ontbijtsessie geeft inzicht in energiearmoede

Vandaag startte Energie-Nederland met een nieuwe reeks ontbijtsessies, met als aftrap: energiearmoede. Na de eerste succesvolle serie rondom nieuwe technologieën afgelopen jaar, staat dit jaar in het teken van de ‘niet-technologische kant van de energietransitie’.

“Energiearmoede kent geen eenduidige definitie”, aldus Koen Straver, onderzoeker bij ECN/TNO. Een veelgebruikte definitie voor energiearmoede is wanneer er sprake is dat >10% van het inkomen aan de energierekening wordt besteed. De werkelijkheid is echter niet zo scherp in te delen als deze kwantitatieve scheidslijn. Voornoemde definitie omvat bijvoorbeeld niet de groep mensen die ’s winters niet stoken, zich met dikke dekens warmt, geen gas gebruikt om te koken en koud doucht. Kortom, de groep die alle comfort ontbeert teneinde de rekening zo laag mogelijk te houden.

Bureaucratische paradox
Lector Armoede Interventies, Roeland van Geuns, aan de Hogeschool van Amsterdam laat zien dat ongeveer 600.000 huishoudens op of onder de lage-inkomensgrens leven. En dat 18,5% van de Nederlanders problematische schulden heeft, of risico loopt om in de schulden terecht te komen. Kenmerken van deze groep zijn: laagopgeleid, vaak levend van een bijstandsuitkering en ongeveer een kwart heeft te kampen met beperkte taal- en rekenvaardigheden. “Armoede is dus oververtegenwoordigd bij mensen die minder mogelijkheden hebben om de regie over hun eigen leven te voeren”, aldus Van Geuns. Deze doelgroep wordt geconfronteerd met een complex en ingewikkeld overheidssysteem waarbij het aanvragen van onder andere toeslagen niet eenvoudig is. Oftewel, “We hebben te maken met een bureaucratische paradox”. Van Geuns wijst erop dat ons systeem ingericht is op ‘bewijzen’. Burgers moeten bewijzen dat zij iets wel of niet kunnen. Keer op keer opnieuw. Hoe dan wel om te gaan met deze groep? Van Geuns pleit ervoor om meer uit te gaan van vertrouwen in plaats van wantrouwen en voegt daar de praktische tips aan toe: communiceer in eenvoudige taal en bied oplossingen die aansluiten bij de (financiële) mogelijkheden van de klant.

Step2Save: simpel en doeltreffend werken aan energiearmoede
Vattenfall gaf een inkijk in het project Step2Save dat zij, samen met de gemeente Amsterdam, al enige jaren doen. Het principe van Step2Save is even simpel als doeltreffend. Jaarlijks leidt Vattenfall 10 personen, komend vanuit de bijstand, op tot energiecoach. Training in gespreksvaardigheden, leiderschap en kennis over energie zijn hierbij belangrijke ingrediënten. Vervolgens gaan deze coaches een jaar ‘de wijk in’, op aanwijzen van de gemeente, en komen zo binnen bij de lage-inkomensgezinnen. Deze gezinnen ontvangen naast een energiebox gevuld met allerhande bespaarproducten, ook een-op-een begeleiding voor hun eigen situatie. Informatie via de lokale scholen en een evaluatiegesprek maken de interventie compleet. Het is een proces van de lange adem, waarbij vertrouwen winnen een belangrijk aspect is. Intensief? Ja! Duidelijke resultaten? Niet altijd direct meetbaar voor de energiecoach. Toch laat onderzoek zien dat er wel degelijk een positief effect is en dat een huishouden gemiddeld 100 euro op jaarbasis bespaart als resultaat van deze intensieve interventie. Hoopvol? Dat zeker. Niet alleen een direct financieel voordeel en energiebesparing. Maar ook, zo vertelde Frans Dolieslager projectleider van Step2Save bij Vattenfall, weten jaarlijks 8 á 9 van de 10 energiecoaches door te stromen naar een vaste baan.

Een toolkit en de lessons learned over interventies bij energiearmoede zijn te vinden via www.energiearmoede.nl

De volgende ontbijtsessie staat gepland op dinsdag 26 november met als thema Sociale Innovatie. Kijk op de website voor meer informatie.

 

 

 

Klimaat- en Energieverkenning toont spectaculaire ontwikkeling elektriciteitssysteem

1 november 2019
Voor de ontwikkeling van duurzame energie is de KEV goed nieuws, zo blijkt uit de vandaag gepubliceerde Klimaat- en Energieverkenning (KEV). “Voor de lange termijn is de ontwikkeling met recht spectaculair te noemen. Met een stijging van het aandeel hernieuwbare
Lees verder

Energie en klimaat centraal in Bosatlas van de duurzaamheid

18 oktober 2019
“In deze tijd hebben mensen behoefte aan overzicht en kader. Aan ankerpunten binnen en buiten de school.”  Zo verklaart Peter Vroege van Noordhoff zelf het ongekende succes van de thematische Bosatlassen. De Bosatlas van de Duurzaamheid is de 7e in
Lees verder

Energie-Nederland stuurt brief aan Kassa over onjuiste weergave ‘schriftelijkheidsvereiste’

17 oktober 2019
In de afgelopen maanden heeft consumentenprogramma Kassa uitgebreid aandacht besteed aan misstanden bij telefonische verkoop van energiecontracten. Het is goed en terecht dat het programma dit aan de kaak stelt en energieleveranciers trekken zich dit ook aan. Tot twee keer
Lees verder

Trek duidelijke afspraken energiesector door naar andere sectoren

9 oktober 2019
Waarmaken van de plannen in het Klimaatakkoord vraagt om duidelijke afspraken, zoals die er voor de elektriciteitssector liggen.
Lees verder
besparingsmarkt

Keurmerk voor intermediairs in energiemarkt goede stap

7 oktober 2019
Er komt een keurmerk voor intermediairs in de energiemarkt. Verkopers van energiecontracten kunnen zich hier registreren, waarmee een belangrijke stap naar zelfregulering in de verkoop van energiecontracten is gezet. Het keurmerk is een initiatief van een groep energieleveranciers die samenwerken
Lees verder
Energiedag: Hoe maken we het groener

Sluiting gebieden door netbeheerders prematuur

1 oktober 2019
Energie-Nederland, NWEA en Holland Solar vragen inzicht in besluit netbeheerders Liander en Enexis gebieden te sluiten voor nieuwe duurzame projecten.
Lees verder

Energie en klimaat in de Miljoenennota

25 september 2019
Energie en klimaat in Miljoenennota: een samenvatting en achtergrond bij de kabinetsplannen
Lees verder

Cees Huisman start als Programmamanager Data & Digitalisering bij Energie-Nederland

19 september 2019
Cees Huisman is medio september aan de slag gegaan als Programmamanager Data & Digitalisering bij Energie-Nederland. In deze rol zal hij met de leden mede vorm gaan geven aan het beleid voor ‘de energieleverancier van de toekomst’, waarin data en
Lees verder
presentatie Klimaatakkoord

Energie-Nederland bevestigt deelname Klimaatakkoord

5 augustus 2019
“Als motor en hofleverancier van de energietransitie zijn wij klaar voor een hogere versnelling naar het doel van 49 procent CO2-reductie in 2030”, zo schrijft Energie-Nederland in de brief waarmee zij deelname aan het Klimaatakkoord formeel bevestigt. Met de brief
Lees verder
Reactie ACM-rapport Vangnetregeling

Reactie ACM-rapport Vangnetregeling

18 juli 2019
Energie-Nederland blijft van mening dat de Vangnetregulering Energie kan worden afgeschaft, omdat deze niet past bij een volwassen, dynamische markt.
Lees verder

Inzet energieleveranciers voor energiebesparing consument heeft positief effect

12 juli 2019
De inzet van energieleveranciers om consumenten aan te sporen tot energiebesparend gedrag werpt vruchten af. Gerichte informatie en aanbiedingen van de leverancier droegen bij aan een forse groei van het aantal applicaties waarmee consumenten inzicht krijgen in hun verbruik. Eind
Lees verder