Persbericht: Eerlijke verdeling kosten gastransportnet noodzakelijk

12 oktober 2020 – Energie-Nederland, VGN en NOGEPA vinden dat de gevolgen van het afnemende gasgebruik niet alleen voor rekening van de overgebleven gebruikers moeten komen. Zij reageren hiermee op het ontwerpmethodebesluit Gasunie Transport Services (GTS) 2022-2026 van de ACM. Daarin staat dat alleen de gebruikers de kosten voor het gasnetwerk nu en in de toekomst moeten betalen. Door het afnemende gasgebruik moeten de kosten van het hele gastransportnet door een steeds kleiner wordende groep gebruikers opgebracht worden. Dat heeft een sterk tarief-verhogend effect. De drie organisaties vinden dat er een evenredige kostenverdeling moet komen.

Door de energietransitie neemt de vraag naar aardgas af.  Daardoor zijn er steeds minder gebruikers die moeten betalen voor het in standhouden van het Nederlandse gasnetwerk. ACM probeert toekomstige tariefstijgingen te voorkomen door middel van het invoeren van versnelde afschrijving van het gastransportnet. Dat betekent dat de toekomstige tariefstijgingen nu al in rekening gebracht worden bij de huidige gebruikers. De totale extra kosten daarvoor zijn ruim 600 miljoen Euro in de komende 5 jaar. Zo luidt tenminste het voorstel dat nu op tafel ligt.

Het naar voren halen van deze kosten is geen evenredige, eerlijke oplossing vinden Energie-Nederland, VGN en NOGEPA. In plaats daarvan zou er een fundamentele oplossing moeten komen voor het feit dat door politieke beslissingen (zoals het versnellen van de energietransitie en het aanleggen van een gasrotonde) het gasnet te groot wordt voor de vraag. In de ogen van de drie organisaties zou de hele maatschappij de kosten van deze beslissingen moeten dragen en niet alleen een afnemende groep gebruikers. De drie noemen deze versnelde afschrijving onterecht en onnodig.

Kortom, Energie-Nederland, VGN en Nogepa pleiten voor een evenrediger oplossing dan de gevolgen van het afnemende netgebruik alleen op de gebruiker af te wentelen. In de komende reguleringsperiode zouden dit soort onomkeerbare, drastische maatregelen vermeden moeten worden totdat de ACM een meer duurzame, fundamentele oplossing voor het te grote transportnet heeft gevonden.

Voor meer informatie:
Franscé Verdeuzeldonk, Energie-Nederland
T: 06-54624779
M: [email protected]

persbericht GTS final

Congestiemanagement: het elektriciteitsnet beter benutten

16 februari 2022
Wat is congestiemanagement? En waarom is het een essentieel onderdeel om het elektriciteitsnet beter te benutten en zo de energietransitie te versnellen? Achtergrond Er is beperkte transportcapaciteit op het elektriciteitsnet. In grote delen van het land wordt geen duurzame productie
Lees verder

Transitie krijgt nieuwe energie met de inzet van jong talent

3 juni 2021
De energietransitie draait om de toekomst! Veel van de huidige energieprofessionals zullen de afronding van de transitie echter niet gaan meemaken in hun werkende leven. De toekomstige generatie op de arbeidsmarkt wel. In Nederland zijn diverse initiatieven gestart om die nieuwe groep van jong talent in de energietransitie in te zetten. Energie-Nederland sprak met 2 initiatiefnemers, Albert Bloem van Talent voor Transitie en Jacob Froling van het Nationaal Energietraneeship.
Lees verder

Medy van der Laan te gast bij Leaders in Wonen.

19 mei 2021
Begin deze maand was Medy van der Laan te gast bij Leaders in Wonen. Deze podcast serie gaat over leiders in de woningmarkt. Medy ging met Leaders in Wonen in gesprek over de vraagstukken rondom verduurzaming die spelen binnen de
Lees verder

Rubriek verkiezingen: 4 vragen over energie aan politieke partijen. Deze keer aan… Henri Bontenbal (CDA)

11 maart 2021
De Tweede Kamer verkiezingen komen steeds dichterbij. Een belangrijk moment voor de energietransitie. Het nieuwe kabinet zal namelijk voor de komende jaren de koers gaan bepalen voor de verdere verduurzaming van het energiesysteem. Belangrijk om goed geïnformeerd naar de stembus
Lees verder

Rubriek verkiezingen: 4 vragen over energie aan politieke partijen. Deze keer aan… Joris Thijssen (PvdA)

9 maart 2021
De Tweede Kamer verkiezingen komen steeds dichterbij. Een belangrijk moment voor de energietransitie. Het nieuwe kabinet zal namelijk voor de komende jaren de koers gaan bepalen voor de verdere verduurzaming van het energiesysteem. Belangrijk om goed geïnformeerd naar de stembus
Lees verder

Rubriek verkiezingen: 4 vragen over energie aan politieke partijen. Deze keer aan… Mark Harbers (VVD)

4 maart 2021
De Tweede Kamer verkiezingen komen steeds dichterbij. Een belangrijk moment voor de energietransitie. Het nieuwe kabinet zal namelijk voor de komende jaren de koers gaan bepalen voor de verdere verduurzaming van het energiesysteem. Belangrijk om goed geïnformeerd naar de stembus
Lees verder

5 Vragen aan Niels Redeker over ‘Bestemming Parijs, wegwijzer voor klimaatkeuzes’

17 februari 2021
Een nieuw kabinet moet besluiten nemen hoe Nederland het door de EU aangescherpte klimaatdoel, van 49 naar 55 procent CO2 reductie in 2030 gaat bereiken. In het rapport ‘Bestemming Parijs: wegwijzer voor klimaatkeuzes’ presenteert een ambtelijke studiegroep de mogelijkheden om de klimaatdoelen te halen. Energie-Nederland ging in gesprek met Niels Redeker, plaatsvervangend directeur Klimaat bij het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat over de inhoud van het rapport.
Lees verder

In gesprek met ACM over de aangescherpte Gedragscode Consument en Energieleverancier

12 januari 2021
De energiesector wil de kwaliteit van de verschillende wervingskanalen en de tevredenheid van consumenten bij een overstap van leverancier verhogen. Een van de initiatieven die zij genomen heeft is de aanscherping van de Gedragscode Consument en Energieleverancier, waarin de gedragsregels voor de werving van consumenten voor energiecontracten staan. Per 1 januari is de aangescherpte gedragscode van kracht. Naar aanleiding daarvan ging Energie-Nederland in gesprek met Lars van de Braak, Teammanager Directie Consumenten bij de ACM, over de visie van de ACM op werving en de waarde van de gedragscode.
Lees verder

Kernenergie meenemen in afweging toekomstige betaalbaarheid energiemix

1 december 2020
Kernenergie staat weer nadrukkelijk op de kaart. De Tweede Kamer wil weten onder welke voorwaarden marktpartijen bereid zijn te investeren in kerncentrales en welke ondersteuning van de overheid daarvoor nodig is. Op 2 december houdt zij daarom een rondetafelgesprek over de rol van kernenergie in de energiemix van de toekomst.
Lees verder

De koperen plaat is heel veel waard

23 november 2020
Dat elektriciteit een onmisbare basisbehoefte is in de maatschappij, blijkt altijd weer uit de paniek bij de uitval ervan.Een sterk net heeft dus grote maatschappelijke baten. Daarom is misschien wel het grootste probleem in de huidige discussie rondom transportproblemen in het net is dat we deze maatschappelijke baten uit het oog verliezen en het alleen maar hebben over de kosten van het net. Maar de koperen plaat heeft wel heel veel waarde!
Lees verder

3 Vragen aan Marthijn Junggeburth, duurzaamheidsmanager bij Bavaria

10 november 2020
Gaat ijzerpoeder de industrie helpen verder te verduurzamen? Bavaria ziet er kansen in en start deze maand een experiment om ijzerpoeder in te zetten in hun brouwproces. Energie-Nederland stelde duurzaamheidsmanager Marthijn Junggeburth 3 vragen.
Lees verder