Kabinetsvoorstellen klimaat goede basis voor integrale aanpak energietransitie

Kabinetsvoorstellen klimaat

DEN HAAG – Officiële overhandiging van Klimaatakkoord aan Ed Nijpels

Energie-Nederland ziet het vandaag gepresenteerde politieke klimaatakkoord als een goede basis voor een noodzakelijke integrale aanpak van de energietransitie. “Dit is cruciaal om de ambities en forse opgave voor de energiesector waar te kunnen maken en de transitie haalbaar en betaalbaar te houden”, zegt Medy van der Laan, voorzitter van Energie-Nederland. “Als motor en hofleverancier van de energietransitie zijn wij klaar voor een hogere versnelling naar het doel van 49 procent CO2-reductie in 2030”.

Energie-Nederland vertegenwoordigt bijna 90 procent van de markt voor producenten, leveranciers en handelaren van elektriciteit en gas en warmtebedrijven. Namens de energiebedrijven was Energie-Nederland betrokken bij de tafels Elektriciteit, Gebouwde Omgeving en Mobiliteit.

Duurzame elektriciteit

Met een vermindering van 20 miljoen ton CO2in 2030 en een groei van duurzaam opgewekte elektriciteit door zon en wind tot 75% in 2030 had de elektriciteitssector de grootste opgave. De tafel Elektriciteit legde hiervoor in december een goed en stevig pakket aan maatregelen neer, wat door de PBL-doorrekening in maart werd bevestigd en ook nu ook nagenoeg ongemoeid blijft. “Dit is een belangrijke bevestiging en geeft extra versnelling voor zonne- en windenergie bij de uitvoering van de energietransitie, die ook al volop gaande is.

Voor de gebouwde omgeving is de schuif in de energiebelasting van belang. Hiermee wordt gas stapsgewijs duurder en elektriciteit goedkoper. Dat geeft een goede prikkel aan de verdere verduurzaming van woningen waarin energiebedrijven een belangrijke ondersteunende rol hebben. De ambitie van het kabinet tot het verduurzamen van 1,5 miljoen woningen voor 2030 is een goede impuls voor de energiemarkt. Energieleveranciers kunnen met verschillende oplossingen bijdragen aan het realiseren van de ambitie, bijvoorbeeld met services (zoals isolatie, energie-advies en warmtepompen), het leveren van warmte (middels een warmtenet) en groengas.

Energie-Nederland ondersteunt de groei van het elektrisch vervoer door de (subsidieloze) uitrol van laadinfrastructuur. Het zou jammer zijn als de alsnog versoberde stimulering van elektrisch vervoer deze ontwikkeling zou vertragen.

Door de positie van de energiesector – in het hart van de energietransitie – is er een sterke verwevenheid met de plannen voor verduurzaming in andere sectoren. Ten aanzien van de plannen voor landbouw en vooral de industrie is er daarom nog wel zorg over hoe de verduurzaming hier op een economisch verantwoorde manier van de grond zal komen. Dit is van belang voor de integraliteit en direct van invloed op de bijdrage en toekomst van de energiemarkt.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie: Drea Berghorst, Manager Public Affairs & Communicatie, 06-22182631

Over Energie-Nederland:

Energie-Nederland is de branchevereniging van energiebedrijven. Zij vertegenwoordigt bijna 90 procent van de markt voor producenten, leveranciers en handelaren van elektriciteit en gas en warmtebedrijven.

presentatie Klimaatakkoord

Energie-Nederland bevestigt deelname Klimaatakkoord

5 augustus 2019
“Als motor en hofleverancier van de energietransitie zijn wij klaar voor een hogere versnelling naar het doel van 49 procent CO2-reductie in 2030”, zo schrijft Energie-Nederland in de brief waarmee zij deelname aan het Klimaatakkoord formeel bevestigt. Met de brief
Lees verder
Interview minister Eric Wiebes over Klimaatakkoord

Energie-Nederland interviewt minister Wiebes: “Het eerst over de finish met de zwaarste rugzak”

18 juli 2019
Naast complimenten voor het goede werk en een terugblik, geeft minister Wiebes in dit interview zijn visie op vervolgstappen na het Klimaatakkoord.
Lees verder
Reactie ACM-rapport Vangnetregeling

Reactie ACM-rapport Vangnetregeling

18 juli 2019
Energie-Nederland blijft van mening dat de Vangnetregulering Energie kan worden afgeschaft, omdat deze niet past bij een volwassen, dynamische markt.
Lees verder
Oplossingen brief netcapaciteit niet de juiste

Energie-Nederland, NWEA en Holland Solar willen alternatieve oplossing voor problemen op het net

2 juli 2019
NWEA, Holland Solar hebben kennisgenomen van de brief Gevolgen van het gebrek aan netcapaciteit voor duurzame elektriciteitsprojecten. Energie-Nederland, NWEA en Holland Solar zijn van mening dat de door de minister geschetste oplossingen niet de juiste zijn.
Lees verder
Energie Balancerings Verordening

Inbreng Eurelectric op implementatie Energie Balancerings Verordening

28 juni 2019
Energie-Nederland steunt de inbreng van Eurelectric op een tweetal consultaties over de implementatie van de Energie Balancerings Richtlijn.
Lees verder

Vragen bij verslag wetsvoorstel minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking

25 juni 2019
Energie-Nederland maakte zich hard voor de waarborging van leveringszekerheid en heeft vragen ingediend bij het verslag aan de Tweede Kamer.
Lees verder
Consumentenbescherming

Reactie Energie-Nederland op motie ‘consumentenbescherming’

24 juni 2019
Volgens Energie-Nederland is nauwelijks sprake van gedupeerde consumenten door onvoldoende bescherming op de Nederlandse energiemarkt.
Lees verder
Gezamenlijke oproep aan Tweede Kamer

Gezamenlijke oproep aan Tweede Kamer: nu geen extra barrières voor aanleg zonneparken

27 mei 2019
Energie-Nederland roept samen met Holland Solar, NVDE en Greenpeace de Tweede Kamer op om de motie Zon op Land nu niet aan te nemen.
Lees verder
Ontbijtsessie biofuels: “Veel potentie, weinig risico”

Ontbijtsessie biofuels: “Veel potentie, weinig risico”

22 mei 2019
Energie-Nederland organiseerde op 21 mei een ontbijtsessie over de potentie van biofuels. Een nieuwe reeks ontbijtsessies gaat eind 2019 van start.
Lees verder
Duurzaam Europa vereist ambitieuzer beleid

Duurzaam Europa vereist ambitieuzer beleid

20 mei 2019
Een duurzaam Europa vereist duurzamer, eerlijker en competitiever energiebeleid. Zo stelt Eurelectric in hun manifest voor de EU-verkiezingen.
Lees verder

Behoud gelijk speelveld in de transitie en benut oplossingen voor knelpunten op het net

15 mei 2019
Energie-Nederland wijst Kamerleden op het belang van een gelijk speelveld tussen netbeheerders en markt voor het AO Klimaat & Energie op 18 mei 2019.
Lees verder
Energie-Nederland steunt Green Deal Aquathermie

Energie-Nederland steunt Green Deal Aquathermie

14 mei 2019
Energie-Nederland steunt de Green Deal Aquathermie, ter aanmoediging van de kansen voor thermische energie uit water in de Energietransitie.
Lees verder