Column: Een zichzelf vervullende prof-ETS-ie….?


Een CO2-arme, betrouwbare energieproductie is geen droom en geen profetie. En al helemaal geen profetie die vanzelf in vervulling zal gaan. We moeten daarom alle kansen grijpen voor een verdere versterking van het ETS. Hoe dan?

Een aantal maanden geleden besloot ‘Europa’ tot versterking van het ETS door aan een aantal knoppen te draaien. Dit besluit voor de periode na 2020 brengt ons dichter bij een sterk ETS en een sterkere CO2 prijs op de korte en middellange termijn.

Een van de onderdelen van dat Europese besluit gaat over het omlaag brengen van het plafond voor CO2 emissies. Ook aan deze knop heeft het Europese Parlement gedraaid, maar niet ver genoeg. Uiteindelijk gaat het er om dat het ETS in lijn is met de verplichtingen die de EU in het kader van het Verdrag van Parijs is aangegaan. Energie-Nederland wil dat deze knop verder wordt gedraaid en blijft zich daarvoor inzetten.

Vervolgens doet zich een nieuwe ronde voor met de mogelijkheid van het aanbrengen van een nieuwe knop. In Brussel woedt het debat over nieuwe doelstellingen voor het aandeel duurzaam opgewekte energie. De Europese Commissie gaat voor 27% op EU niveau, maar de hogere biedingen komen van verschillende kanten met aanzienlijk ambitieuzere doelstellingen. Eind juni bespreekt het Europese Parlement een paar varianten.

Lidstaten kunnen kiezen voor het toekennen van subsidie om doelstellingen met betrekking tot het vergroten van het aandeel duurzaam opgewekte energie te halen. Dergelijke maatregelen op het duurzaamheidsfront mogen niet interfereren met het CO2 reductiefront. Dat gebeurt indien met het vergroten van het aandeel duurzaam de vraag naar CO2-rechten afneemt. Met als gevolg een lagere CO2 prijs. Daarmee raken we verder van huis en dat kan niet de bedoeling zijn.

Hoe dan wel? Beide invalshoeken moeten elkaar juist versterken in het dichter bij brengen van het einddoel van een CO2 arme, betrouwbare energieproductie. Bij subsidieverstrekking moeten daarom de daarmee ‘uitgespaarde’ CO2-rechten uit het ETS worden gehaald. Met een dergelijke knop leidt meer duurzame energie tot meer CO2 reductie in Europa.

Janine Verweij
Directeur Energie-Nederland


U gebruikt een verouderde browser van Internet Explorer die niet meer wordt ondersteund. Voor optimale prestaties raden wij u aan om een nieuwere browser te downloaden. Hiervoor verwijzen wij u door naar:

browsehappy.com sluiten