Column: Een zichzelf vervullende prof-ETS-ie….?


Een CO2-arme, betrouwbare energieproductie is geen droom en geen profetie. En al helemaal geen profetie die vanzelf in vervulling zal gaan. We moeten daarom alle kansen grijpen voor een verdere versterking van het ETS. Hoe dan?

Een aantal maanden geleden besloot ‘Europa’ tot versterking van het ETS door aan een aantal knoppen te draaien. Dit besluit voor de periode na 2020 brengt ons dichter bij een sterk ETS en een sterkere CO2 prijs op de korte en middellange termijn.

Een van de onderdelen van dat Europese besluit gaat over het omlaag brengen van het plafond voor CO2 emissies. Ook aan deze knop heeft het Europese Parlement gedraaid, maar niet ver genoeg. Uiteindelijk gaat het er om dat het ETS in lijn is met de verplichtingen die de EU in het kader van het Verdrag van Parijs is aangegaan. Energie-Nederland wil dat deze knop verder wordt gedraaid en blijft zich daarvoor inzetten.

Vervolgens doet zich een nieuwe ronde voor met de mogelijkheid van het aanbrengen van een nieuwe knop. In Brussel woedt het debat over nieuwe doelstellingen voor het aandeel duurzaam opgewekte energie. De Europese Commissie gaat voor 27% op EU niveau, maar de hogere biedingen komen van verschillende kanten met aanzienlijk ambitieuzere doelstellingen. Eind juni bespreekt het Europese Parlement een paar varianten.

Lidstaten kunnen kiezen voor het toekennen van subsidie om doelstellingen met betrekking tot het vergroten van het aandeel duurzaam opgewekte energie te halen. Dergelijke maatregelen op het duurzaamheidsfront mogen niet interfereren met het CO2 reductiefront. Dat gebeurt indien met het vergroten van het aandeel duurzaam de vraag naar CO2-rechten afneemt. Met als gevolg een lagere CO2 prijs. Daarmee raken we verder van huis en dat kan niet de bedoeling zijn.

Hoe dan wel? Beide invalshoeken moeten elkaar juist versterken in het dichter bij brengen van het einddoel van een CO2 arme, betrouwbare energieproductie. Bij subsidieverstrekking moeten daarom de daarmee ‘uitgespaarde’ CO2-rechten uit het ETS worden gehaald. Met een dergelijke knop leidt meer duurzame energie tot meer CO2 reductie in Europa.

Janine Verweij
Directeur Energie-Nederland

Gezamenlijke oproep aan Tweede Kamer

Gezamenlijke oproep aan Tweede Kamer: nu geen extra barrières voor aanleg zonneparken

27 mei 2019
Energie-Nederland roept samen met Holland Solar, NVDE en Greenpeace de Tweede Kamer op om de motie Zon op Land nu niet aan te nemen.
Lees verder
Ontbijtsessie biofuels: “Veel potentie, weinig risico”

Ontbijtsessie biofuels: “Veel potentie, weinig risico”

22 mei 2019
Energie-Nederland organiseerde op 21 mei een ontbijtsessie over de potentie van biofuels. Een nieuwe reeks ontbijtsessies gaat eind 2019 van start.
Lees verder
Duurzaam Europa vereist ambitieuzer beleid

Duurzaam Europa vereist ambitieuzer beleid

20 mei 2019
Een duurzaam Europa vereist duurzamer, eerlijker en competitiever energiebeleid. Zo stelt Eurelectric in hun manifest voor de EU-verkiezingen.
Lees verder
Energie-Nederland steunt Green Deal Aquathermie

Energie-Nederland steunt Green Deal Aquathermie

14 mei 2019
Energie-Nederland steunt de Green Deal Aquathermie, ter aanmoediging van de kansen voor thermische energie uit water in de Energietransitie.
Lees verder
Verbod op afname laagcalorisch gas wekt vragen op

Verbod op afname laagcalorisch gas roept vragen op

24 april 2019
Het wetsvoorstel voor een verbod op de afname van laagcalorisch gas roept vragen op. Energie-Nederland pleit voor een aanal wijzigingen.
Lees verder
Schriftelijke inbreng Klimaattafel Elektriciteit

Rondetafelgesprekken Klimaatakkoord

3 april 2019
De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat organiseert in totaal zeven rondetafelgesprekken voor het Klimaatakkoord. Bekijk hier onze inbreng.
Lees verder

Kinderen debatteren aan de KinderKlimaattafels

13 maart 2019
Op 13 maart werd tijdens de 63ste editie van de Nationale in Haarlemmermeer de eerste KinderKlimaattafel gelanceerd. Dit werd georganiseerd als antwoord op de Klimaattafels en om ook kinderen een stem te geven in de huidige klimaatdiscussie.
Lees verder

Reactie Energie-Nederland op doorrekening PBL en CPB

13 maart 2019
Energie-Nederland is tevreden met de uitkomsten van de doorrekening van het Ontwerp-Klimaatakkoord door PBL en CPB.
Lees verder

SDE+ voorjaar 2019 gepubliceerd – budget voor de voorjaarsronde is € 5 miljard

28 februari 2019
De SDE+ voorjaarsronde 2019 is open van 12 maart 2019, 9.00 uur tot en met 4 april 2019, 17.00 uur. Ook dit jaar zijn er twee openstellingsrondes en is er per ronde één budget voor alle gepubliceerde categorieën samen. Binnen
Lees verder

Nieuwe technologie, nieuwe energie: Aquathermie

24 januari 2019
Dinsdag organiseerde Energie-Nederland haar derde Ontbijtsessie ‘nieuwe technologie, nieuwe energie’, ditmaal gewijd aan aquathermie. Aquathermie kan volgens het Klimaatakkoord ‘in wording’ zo’n 25-40% van de warmtevoorziening in de gebouwde omgeving voor zijn rekening nemen. Aquathermie: technologie, toepassing en potentieel Katja
Lees verder

“Wij willen kunnen voorspellen, verslimmen en verzwaren.”

24 januari 2019
De energietransitie staat of valt met de kwaliteit van het energienet. Directeur André Jurjus van Netbeheer Nederland weet wat er nodig is om dat net geen remmende factor te laten zijn. Het begint allemaal, benadrukt hij, met de noodzaak om enigszins flexibel te kunnen opereren.
Lees verder
gebouwde omgeving duurzaamheid

Hoofdpunten Ontwerp-Klimaatakkoord

21 december 2018
De afgelopen maanden zijn aan diverse tafels de in juli gepresenteerde hoofdlijnen verder uitgewerkt. Overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke partijen hebben dit gezamenlijk tot stand gebracht. Het pakket is opgebouwd uit bijdragen van vijf sectortafels: industrie, elektriciteit, gebouwde omgeving, mobiliteit en
Lees verder