Gedragscode Consument en Energieleverancier

Energieleveranciers willen bijdragen aan het vertrouwen van consumenten in de vrije energiemarkt. Daarom heeft Energie-Nederland de Gedragscode Consument en Energieleverancier opgesteld.

Toepassen van de gedragscode

Energieleveranciers die de gedragscode toepassen, geven aan dat zij:

 • consumenten goed zullen voorlichten,
 • bij het werven van klanten consumenten op een goede en eerlijke manier benaderen,
 • een wisseling van leverancier voor de consument op een zo goed mogelijke manier afwikkelen.
 • De gedragscode geldt voor contacten tussen de energieleverancier (of een bedrijf dat namens een energiebedrijf opereert) en een consument aangaande de werving, het aangaan, de voortzetting en de beëindiging van leveringsovereenkomsten voor energie en daaraan gerelateerde contacten.

 

Belangrijke wijzigingen

Per 1 juli 2015 is een nieuwe gedragscode van kracht. De gedragscode is geëvalueerd en aangepast aan recente ontwikkelingen in de retailmarkt en de relevante wetgeving. De belangrijkste wijzigingen hebben te maken met actualisering van de tekst, verduidelijking van contracteren en beëindigen en de afspraken rond transparantie en de invoering van Aanbod op Maat. Ook is de tekst aangepast aan het document Informatievoorziening op de consumentenmarkt voor energie van ACM.

NB: Leveranciers is gevraagd opnieuw een verklaring te ondertekenen over uitvoering van de aangepaste gedragscode per 1 juli 2015. De lijst met leveranciers waarvan een nieuwe toetredingsverklaring is ontvangen zal de komende periode daarom nog regelmatig worden geactualiseerd.

Overzicht van leveranciers die de gedragscode Consument en Energieleverancier toepassen.

 • Allure Energie B.V.
 • Budget Energie (Nuts Groep)
 • CEN B.V.
 • ConceptsnSolutions B.V.
 • De Groene Stroomfabriek N.V.
 • De Nederlandse Energie Maatschappij B.V.
 • De Vrije Energie Producent B.V. (DVEP Energie)
 • Delta N.V.
 • DGB Energie B.V.
 • E.on Benelux Levering B.V.
 • E&G Trading Wholesale B.V.
 • EasyEnergy
 • Eneco Consumenten B.V.
 • Energiedirect B.V.
 • EnergyZero B.V.
 • ENGIE Nederland Retail B.V.
 • Enstroga
 • Essent Retail Energie
 • FENOR B.V.
 • Gas Natural Europe
 • Gazprom Energy (Gazprom Marketing & Trading Ltd)
 • Greenchoice (Groene energie administratie B.V.)
 • Greenfoot Energy B.V.
 • Gulf Gas + Power
 • HalloStroom Energie B.V.
 • Holthausen Clean NRG
 • Huismerk Energie N.V.
 • Innova Energie
 • Kikker Energie B.V.
 • Lokaalgroen B.V.
 • MAIN Energie B.V.
 • National Gas & Electric
 • Nieuw Hollands Energiebedrijf B.V.
 • Nieuwe Stroom (Slim met Energie B.V.)
 • Oxxio Nederland B.V.
 • Powerpeers B.V.
 • Powerup Energie B.V.
 • Pure Energie (Raedthuys Energie B.V.)
 • Qurrent Nederland B.V.
 • Qwint BV (Qwint Energie)
 • ServiceHouse B.V.
 • Total Gas and Power Nederland B.V.
 • UnitedConsumers
 • Vandebron Energie B.V.
 • Vattenfall Sales Nederland N.V.
 • Ventum
 • Welkom Energie B.V.
besparingsmarkt

Voorlopig geen klantgegevens meer beschikbaar voor energieaanbiedingen op maat

27 januari 2020
De gezamenlijke netbeheerders voor elektriciteit en gas zijn gestopt met het centraal beschikbaar stellen van klantgegevens, op basis waarvan energieleveranciers hun 'aanbod op maat' voor elektriciteits- en gascontracten baseren. Voor de netbeheerders ligt de aanleiding hiervoor in een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) op 14 januari 2020.
Lees verder

Feiten en cijfers over de energietransitie

13 januari 2020
Hoe staat Nederland ervoor in de energietransitie? Die vraag kan op vele verschillende manieren worden beantwoord. Afhankelijk van onder meer de doelstelling die als maatstaf wordt genomen. Zo is er het aandeel duurzaam geproduceerde energie – in 2019 gestegen van 7,4 naar 8,6%, daar waar dit eind 2020 14% moet zijn om aan de EU-doelstelling te voldoen.
Lees verder

Workshop Renewable Heating and Cooling from the Dutch perspective

6 december 2019
Op 3 december hield Energie-Nederland met Euroheat & Power een zeer geslaagde workshop over hernieuwbare warmte en koeling. Er waren ruim 50 beleidsmakers, marktpartijen en publieke partijen uit diverse EU-lidstaten aanwezig. Ze gingen in gesprek met zes mensen die werken
Lees verder

Podcast ‘Blik op Energie’ over de verduurzaming thuis

6 december 2019
‘Blik op Energie’ is de nieuwe podcast van Essent met actuele en maatschappelijke onderwerpen in de veranderende wereld van energie. Hoe gaan we Nederland enthousiast krijgen om te verduurzamen? We staan aan de vooravond van een energietransitie die noodzakelijk is
Lees verder

Reactie Energie-Nederland op afbouw salderingsregeling

29 november 2019
Energie-Nederland onderschrijft de noodzaak voor een houdbare, betaalbare en toekomstbestendige nieuwe regeling. Maar de nu gekozen variant kent nogal wat nadelen, onder andere voor de consument. Daarom heeft Energie-Nederland in de internetconsultatie haar zorgen geuit. De sector heeft bij het
Lees verder

Leidraad voor transparante en toekomstbestendige organisatie van warmtenetten

29 november 2019
Voor de warmtetransitie in de gebouwde omgeving zijn er verschillende mogelijk­heden als alternatief voor aardgas. Die opties zijn nu elektrisch verwarmen, met bijvoorbeeld een (hybride) warmtepomp, verwarmen met duurzaam gas of verwarmen met aansluiting op een collectief warmtenet. Gemeenten hebben de
Lees verder

Handreiking participatie in duurzame energieprojecten gepubliceerd

28 november 2019
Door de energietransitie zal het Nederlandse landschap er de komende jaren anders uit gaan zien. Met de komst van lokale, schone energiebronnen als zon en wind wordt onze Nederlandse energievoorziening steeds zichtbaarder, ook in de fysieke omgeving. Draagvlak en acceptatie
Lees verder

Sociale innovaties silver bullet energietransitie?

28 november 2019
Heb je al eens gehoord van ‘peak-shaven met je buren’, van ‘mobiliteitsgeluk’, een ‘leefstraat’ of van een ‘buurtbatterij’? Ja? Mooi! Grote kans dat je dan al bekend bent met concrete voorbeelden van sociale innovaties. Nee? Hieronder een korte wrap-up van
Lees verder
Reactie ACM-rapport Vangnetregeling

Verkoop energiecontracten moet eerlijk en transparant

20 november 2019
Verkoop energiecontracten moet eerlijk en transparant
Lees verder

Energie-Nederland stuurt brief aan Kassa over onjuiste weergave ‘schriftelijkheidsvereiste’

17 oktober 2019
In de afgelopen maanden heeft consumentenprogramma Kassa uitgebreid aandacht besteed aan misstanden bij telefonische verkoop van energiecontracten. Het is goed en terecht dat het programma dit aan de kaak stelt en energieleveranciers trekken zich dit ook aan. Tot twee keer
Lees verder
besparingsmarkt

Keurmerk voor intermediairs in energiemarkt goede stap

7 oktober 2019
Er komt een keurmerk voor intermediairs in de energiemarkt. Verkopers van energiecontracten kunnen zich hier registreren, waarmee een belangrijke stap naar zelfregulering in de verkoop van energiecontracten is gezet. Het keurmerk is een initiatief van een groep energieleveranciers die samenwerken
Lees verder
Reactie ACM-rapport Vangnetregeling

Reactie ACM-rapport Vangnetregeling

18 juli 2019
Energie-Nederland blijft van mening dat de Vangnetregulering Energie kan worden afgeschaft, omdat deze niet past bij een volwassen, dynamische markt.
Lees verder