Kompas voor de energiemarkt van de toekomst

Energie-Nederland stelt CO2 reductie als hoofddoel van de energietransitie. Dat staat in het Kompas voor de energiemarkt van de toekomst.
Om de afspraken in Parijs waar te maken is een stevige ambitie nodig. Daarom gaat Energie-Nederland voor 50% CO2 reductie in Europa in 2030.

Om deze ambitie te halen zijn drie versnellingen noodzakelijk:

  • Versneld naar een CO2-arme, betrouwbare energieproductie
  • Versneld naar een nieuwe marktdynamiek
  • Versneld naar producten en dienstverlening voor consumenten


Samenwerken aan de transitie: op weg naar Energieakkoord 2.0
De energiesector wil voorop lopen in de transitie naar een duurzame en CO2-arme energievoorziening. Onze leden ontwikkelen nieuwe duurzame, betrouwbare en betaalbare producten en helpen de consument besparen. Maar wij kunnen het niet alleen. We roepen ook andere sectoren op voor 50% CO2 reductie te gaan.

Met dit Kompas kiezen we nadrukkelijk voor samenwerking met andere marktpartijen, netbeheerders, samenleving, NGO’s en overheden. Om de energietransitie te laten slagen hebben we twee dingen nodig: ambitie en samenwerking.

Instrumenten
Energie-nederland pleit voor instrumenten die noodzakelijk zijn om de energie transitie versneld te laten slagen zoals:

  • het  ETS als centraal instrument met een aangescherpt CO2-plafond en een hogere prijs;
  • het snel uit de markt halen van het huidige overschot aan CO2-rechten;
  • verbreding van de ETS naar andere sectoren;
  • een stabiel en transparant investeringsklimaat met zo veel mogelijk marktgedreven instrumenten die de juiste prikkels geven.

Aandacht voor draagvlak
Het draagvlak voor het gebruik van fossiele energiebronnen neemt af maar ook de aanleg van grootschalige windparken op land en op zee kan niet automatisch op draagvlak kan rekenen. Energie-nederland zet in op vergroting van het draagvlak voor duurzame projecten. Daarom willen leden van Energie-Nederland vroegtijdig om tafel met alle betrokkenen. Participatie is in de energietransitie voor ons heel belangrijk.

Energie-nederland
Energie-Nederland is de branchevereniging voor alle partijen die stroom, gas en warmte produceren, leveren en verhandelen. Samen vertegenwoordigen wij circa 80% van de markt. Onze ruim 60 leden zijn actief in zowel ‘groene’ als ‘grijze’ energie en allerlei soorten dienstverlening.


U gebruikt een verouderde browser van Internet Explorer die niet meer wordt ondersteund. Voor optimale prestaties raden wij u aan om een nieuwere browser te downloaden. Hiervoor verwijzen wij u door naar:

browsehappy.com sluiten