Maandelijks overzicht kan huishoudens 45 euro besparing opleveren

Leveranciers bieden hun klanten vanaf 2018 maandelijks inzicht in hun energieverbruik. Uit internationaal onderzoek blijkt dat hiermee gemiddeld 3% op het energieverbruik in Nederland kan worden bespaard. Dit levert een voordeel op van gemiddeld 45 euro per jaar. Het gaat daarbij om klanten bij wie een slimme meter is geplaatst.

Dit is een van de kernpunten van het Besparingsconvenant Gebouwde Omgeving dat op 23 mei werd getekend door Energie-Nederland, de Ministers van Economische Zaken en Binnenlandse Zaken, Netbeheer Nederland, Nederlandse Vereniging Duurzame Energie en UNETO-VNI.

Een Iers voorbeeld

Medy van der Laan, voorzitter van Energie-Nederland: “Wij hebben goed gekeken hoe we kunnen leren van het buitenland. Ierse cijfers lieten ons zien dat een maandelijks bericht aan klanten bijna 3% meer besparing geeft dan een tweemaandelijks overzicht zoals we nu in Nederland hanteren. Daarom zetten we nu de stap om dat voorbeeld te volgen. Ook gaan we de inhoud van het bericht verder verbeteren. Klanten krijgen zo vaker en beter inzicht in hun verbruik. Volgens ECN kan die stap ook in Nederland ervoor zorgen dat klanten 3% gaan besparen. Die besparing betekent een voordeel van gemiddeld 45 euro per klant op de jaarlijkse energierekening”.

Slimme aansturing van CV-ketel

Een ander belangrijk onderdeel van het convenant is dat leveranciers hun klanten actief gaan informeren over besparingsproducten en –diensten met directe feedback over het gebruik of slimme aansturing van de CV-ketel. Daarbij gaat het om producten als in-home displays, inzicht-apps via smart phones en slimme thermostaten. Toepassing van deze producten en diensten kan zorgen voor nog eens 3% extra besparing bovenop het maandelijkse overzicht van energieverbruik. In het convenant is afgesproken dat in 2020 750.000 huishoudens deze slimme diensten en producten hebben geactiveerd of geïnstalleerd.

Extra subsidie

De afspraken uit dit convenant moeten leiden tot 10PJ extra energiebespraring in de gebouwde omgeving eind 2020. Die besparing staat gelijk aan het energieverbruik van ongeveer 150.000 huishoudens. Hiermee leveren de partijen een bijdrage aan de realisatie van het afgesproken doel van 100 PJ besparing uit het Energieakkoord. Het Rijk stelt 160 miljoen euro extra subsidie beschikbaar om dit doel te realiseren.

 

Infographic besparingsconvenant 5

 

Inzet energieleveranciers voor energiebesparing consument heeft positief effect

12 juli 2019
De inzet van energieleveranciers om consumenten aan te sporen tot energiebesparend gedrag werpt vruchten af. Gerichte informatie en aanbiedingen van de leverancier droegen bij aan een forse groei van het aantal applicaties waarmee consumenten inzicht krijgen in hun verbruik. Eind
Lees verder

Interview Puk van Meegeren, Milieu Centraal: “Mensen willen wel isoleren maar ervaren keuzestress wat leidt tot uitstelgedrag.”

18 februari 2019
Milieu Centraal geeft onafhankelijke voorlichting over duurzaam leven. Dagelijks telt hun website 10.000 bezoekers. Dat maakt Milieu Centraal ondertussen een bekend consumentenmerk. Samen met Energie-Nederland zijn zij de afzender van de campagne over energiebesparing die nu loopt.
Lees verder

Energie-Nederland overhandigt energieverbruiksmanager aan Tweede Kamerleden.

7 februari 2019
Vanmiddag kregen de Tweede Kamerleden Matthijs Sienot (D66) en Agnes Mulder (CDA) symbolisch een energieverbruiksmanager overhandigd door Medy van der Laan, voorzitter van Energie-Nederland. Dit deed ze namens de energiebedrijven en brancheorganisaties, die samen met het Rijk in 2017 een
Lees verder

Persbericht: Tot zeker 6% besparing op energieverbruik mogelijk per huishouden

7 februari 2019
Den Haag, 7 februari 2019 – Vandaag start de campagne rondom het besparen op energieverbruik voor huishoudens waar al een slimme meter is geïnstalleerd. Deze campagne heeft als doel het gebruik van energieverbruiksmanagers te stimuleren. Energieverbruiksmanagers vertalen de data van
Lees verder

Overheid stimuleert burgers om woningen energiezuinig en duurzaam te maken met campagne ‘Energiebesparen Doe je Nu’

30 oktober 2018
Op 4 november start de landelijke publiekscampagne ‘Energie Besparen Doe Je Nu’. De campagne is een initiatief van de Rijksoverheid om meer woningen energiezuinig en duurzaam te maken. De aarde warmt op. De uitstoot van het CO2 moet daarom snel omlaag
Lees verder
betaalbaar

‘Transitie gebouwde omgeving moet betaalbaar zijn voor iedereen’

9 oktober 2018
Het pleidooi van een aantal politieke partijen om burgers te ontzien heeft weerklank gevonden bij het kabinet. Dit blijkt uit de appreciatiebrief die het Kabinet vrijdag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. De door de Tafel Gebouwde omgeving voorgestelde aanscherping
Lees verder

Onze versneller – Besparen

12 juli 2017
De verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn achter de rug. Het te sluiten regeerakkoord biedt een kans om de energietransitie te versnellen. Energie-Nederland heeft op 7 thema’s maatregelen geïnventariseerd die helpen om de energie-transitie sneller tot stand te brengen. De
Lees verder

Infographic convenant energiebesparing

6 juli 2017
Leveranciers bieden hun klanten vanaf 2018 maandelijks inzicht in hun energieverbruik. Uit internationaal onderzoek blijkt dat hiermee gemiddeld 3% op het energieverbruik in Nederland kan worden bespaard. Dit levert een voordeel op van gemiddeld 45 euro per jaar. Het gaat
Lees verder

Onderzoeksgegevens Motivaction

6 juli 2017
Uit een onderzoek van Motivaction, dat in opdracht van Energie-Nederland is uitgevoerd, blijkt dat een substantiële groep huiseigenaren hulp wil bij het besparen van energie. Een meerderheid van hen is ook bereid om te investeren in de isolatie van het huis. Energie-Nederland vindt
Lees verder
huiseigenaren

Substantiële groep huiseigenaren wil hulp bij besparen

26 juni 2017
Uit een onderzoek van Motivaction, dat in opdracht van Energie-Nederland is uitgevoerd, blijkt dat een substantiële groep huiseigenaren hulp wil bij het besparen van energie. Een meerderheid van hen is ook bereid om te investeren in de isolatie van het huis. Bemoedigende uitkomsten
Lees verder

Financiering is cruciaal voor succesvolle energiebesparing industrie

28 februari 2017
Op 23 februari jl. kwamen op initiatief van Energie Nederland en FME ruim 30 experts bij elkaar om te bespreken hoe barrières uit de weg kunnen worden geruimd die energiebesparingsprojecten bij (energie-intensieve) bedrijven hinderen. De experts kwamen uit de technologische
Lees verder
duurzame

De groeimarkt duurzame opwek voor energieleveranciers

8 februari 2017
Energieklanten worden in de toekomst steeds vaker ‘prosument’, oftewel tegelijkertijd gebruiker en opwekker van energie. Voor energieleveranciers is dit een belangrijke groeimarkt. Zij ondersteunen hun klanten steeds meer bij het opzetten van duurzame installaties, variërend van zonnepanelen tot warmtepompen en
Lees verder