Richtlijn Garanties van Oorsprong voor hernieuwbare warmte

kleinverbruikersaansluiting

De Richtlijn Garanties van Oorsprong voor hernieuwbare warmte is opgesteld door de warmteproducenten en -leveranciers verenigd in Energie-Nederland, het Platform Bio-Energie, Stichting Warmtenetwerk en de Vereniging Afvalbedrijven, in samenwerking met CertiQ.

Omgaan met GvO’s warmte

Met deze richtlijn willen we de uitgangspunten aangeven voor de wijze waarop warmteproducenten en -leveranciers kunnen omgaan met Garanties van Oorsprong hernieuwbare warmte (GvO’s warmte). Welke kunnen worden aangemaakt voor de geproduceerde hernieuwbare warmte voor warmtelevering aan stadsverwarmingsnetten. In deze richtlijn zijn uitgangspunten opgenomen die beogen onduidelijkheden en de mogelijke schijn van dubbeltelling te voorkomen.

Garanties van Oorsprong dienen twee doelen:

  • Bewijs van levering van hernieuwbare energie aan de eindverbruiker. (Artikel 25, lid 1, “Regeling garanties van oorsprong voor energie uit hernieuwbare energiebronnen en HR- WKK-elektriciteit”)
  • Voorwaarde voor ontvangen van MEP of SDE+ subsidie. Maar ook voor door de overheid verlangde overlegging van bewijzen van hernieuwbare energieopwekking of -levering. Hoewel GvO’s nu alleen betrekking hebben op hernieuwbare energie is de systematiek van garantie van oorsprong ook uit te breiden met andere (fossiele) energiebronnen. Tot op heden is dit niet opgenomen in bovengenoemde Regelingen. Noch zijn er (ongereguleerde) GvO ́s verstrekt voor opgewekte warmte met behulp van fossiele brandstoffen of het niet hernieuwbare deel van een AEC (Afval Energie Centrale). Zoals industriële restwarmte of restwarmte uit rookgassen.

 

Hernieuwbare warmte

Garanties van Oorsprong hernieuwbare warmteCertiQ certificeert vanaf 2013 hernieuwbare warmte, volgens dezelfde systematiek als GvO’s voor hernieuwbaar geproduceerde elektriciteit. De certificaten fungeren als vereist bewijs voor het verkrijgen SDE+ subsidie. Sinds 2014 is dit ook gereguleerd in de “Regeling garanties van oorsprong voor energie uit hernieuwbare energiebronnen en HR-WKK-elektriciteit (nr. WJZ/14198645)”. Deze certificaten voor hernieuwbare warmte hebben uitsluitend betrekking op hernieuwbaar opgewekte warmte. Dus niet op fossiel opgewekte restwarmte of anderszins efficiënt geproduceerde warmte. Een garantie van oorsprong voor warmte uit hernieuwbare energiebronnen toont aan dat de daarop aangegeven hoeveelheid warmte is opgewekt uit hernieuwbare bronnen.

Richtlijn Garanties van Oorsprong voor hernieuwbare warmte 2017

U gebruikt een verouderde browser van Internet Explorer die niet meer wordt ondersteund. Voor optimale prestaties raden wij u aan om een nieuwere browser te downloaden. Hiervoor verwijzen wij u door naar:

browsehappy.com sluiten