Zeven transitieversnellers met concrete voorstellen

Hoe versnel je de transitie? Energie-Nederland ziet zeven ‘transitieversnellers’ om de afspraken uit het Verdrag van Parijs na te leven. Een brief met voorstellen voor concrete maatregelen werd vandaag aangeboden aan Informateur Schippers en de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en Groenlinks.

De zeven transities

Het gaat om concrete voorstellen voor een Energieakkoord 2.0 en een klimaatwet. Maar ook voor wind op zee, de SDE+ regeling, de warmtetransitie en de energiebesparing in de bebouwde omgeving. En hoe richten we elektrisch vervoer in en benutten we de marktdynamiek optimaal?

Energieagenda

De voorstellen van Energie-Nederland sluiten aan op de Energieagenda. Medy van der Laan, voorzitter van Energie-Nederland: “De Energieagenda geeft een eenduidig afwegingskader en een duidelijke rol voor marktbedrijven, nu is het zaak die agenda samen uit te voeren’’.

Een voorbeeld van een transitieversneller

 

Zorg voor voorspelbaar en stabiel beleid met een klimaatwet en Energieakkoord

De energietransitie vraagt forse investeringen van bedrijven en burgers in schone energie en energiebesparing. Dat bedrag ligt tot 2050 in de orde van 200 miljard euro. Daarmee is het noodzakelijk dat ambitieuze doelen gepaard gaan met betrouwbaar, voorspelbaar en stabiel beleid. Niet voor één kabinetsperiode, maar over meerdere kabinetten heen. Een goede klimaatwet met een duidelijk en vast tijdpad voor CO2-reductie tot 2050 biedt deze investeringszekerheid.

Het realiseren van de energietransitie vraagt ook om een uitgebreide uitvoe- ringsagenda, waarbij overheid, marktpartijen, maatschappelijke organisaties samenwerken en afspraken maken. Dat zorgt voor draagvlak en betrokkenheid, zoals het huidige Energieakkoord bewijst. Geen enkele partij kan alleen voorde transitie zorgen. Daarom is ook een Energieakkoord 2.0 voor de periode na 2020/2023 nodig.

Wat moet daarvoor gebeuren?

  • Leg wettelijk een duidelijk CO2 -reductiepad vast met concrete doelen voor 2030, 2040 en 2050
  • Zorg dat dit pad een versnelling geeft die overeenkomt met de afspraken in Parijs, te beginnen met 50% reductie in 2030 op EU-niveau
  • Verdeel in zo’n klimaatwet het beschikbare plafond op heldere wijze tussen sectoren die wel en niet onder het ETS vallen
  • Zorg dat deze klimaatwet goed is afgestemd met EU-afspraken over ETS. Haal daarbij extra emissierech- ten uit de markt als er binnen het ETS investeringen in CO2–reductie worden gesubsidieerd
  • Bied zekerheid voor investeringen in duurzame energie door de SDE+ te continueren zolang de CO2 -prijs onvoldoende op niveau is
  • Houd vast aan het huidige Energie- akkoord om doelen voor 2020 en 2023 te realiseren
  • Sluit voor de periode daarna een Energieakkoord 2.0 af als uitvoeringsagenda tot 2030 voor een klimaatwet met maatregelen voor CO2- reductie, waaronder besparing en duurzame energie.

brief aan Informateur Schippers
fichesregeerakkoord_ENL-AK


U gebruikt een verouderde browser van Internet Explorer die niet meer wordt ondersteund. Voor optimale prestaties raden wij u aan om een nieuwere browser te downloaden. Hiervoor verwijzen wij u door naar:

browsehappy.com sluiten