Zonne-energie: een cruciale factor in de energietransitie

Energie-Nederland pleit voor een duurzaam model ten behoeve van investeringen in zonne-energie. Dat is immers een cruciale factor in de energietransitie.

Energie-Nederland is dan ook groot voorstander van ‘zonnestroom op ieder dak’.  En daar spelen energieleveranciers een voorname rol in; zij zijn hét aanspreekpunt voor consumenten met betrekking tot de mogelijkheden van opwek van zonne-energie. Leden van Energie-Nederland zijn dan ook zeer actief op deze groeimarkt.

Welke elementen bevat een duurzaam en toekomstbestendig model voor (verdere) investeringen in zonne-energie?

  • Investeringszekerheid en –vertrouwen. Zorg dat bestaande eigenaren van zonnepanelen hun investeringen kunnen terugverdienen op een redelijke termijn en voorkom een dip in de aanschaf van panelen, de zogeheten ‘kopersstaking’. De beleidsvarianten van de ministeries van EZ en Financiën moeten een geleidelijke overgang naar een ander stimuleringskader bevatten.
  • Samenhang. Creëer samen interactie cq. versterking met anderen aspecten van de energiemarkt, zoals de ontwikkeling van de energiebelasting en stimuleringsbeleid voor warmtepompen, elektrisch vervoer en opslag.
  • Innovatie en flexibiliteit. Maak ruimte voor innovatieen een markt voor flexibiliteitsdiensten; stimuleer datvraag en aanbod op de elektriciteitsmarkt zoveel mogelijk op elkaar kan worden afgestemd. Daarmee krijgen nieuwe innovaties de ruimte.
  • Systeemvoorwaarden. Houd rekening met de systeemvoorwaarden zoals die al gelden in de markt: eenvoudig, toegankelijk voor prosumenten en met juiste marktprikkels.
  • Digitalisering. De netten van de netbeheerders moeten op orde zijn. Dit betekent dat het digitaliseren van de netten sneller moet en de data die daaruit voorkomt toegankelijk is voor de markt, met marktconforme niveaus qua tijdigheid, ‘uptime’ en betrouwbaarheid.
  • Efficiëntie. Naarmate consumenten meer stroom metzon-PV opwekken, is het van belang dat zo efficiënt mogelijk gebruik wordt gemaakt van het energiesysteem. Daarmee blijft het systeem betaalbaar. Prikkel daarom de consument om productie en afname op elkaar af te stemmen.
  • Solidariteit. Zorg dat iedereen, ook wie geen eigendak heeft, kan profiteren van de voordelen van zonnestroom.

Lees in dit position paper onze visie op zonnestroom

Ontbijtsessie Het huis als bron van energie: Gedragsverandering altijd nodig bij verminderen energiebehoefte

27 oktober 2020
Op 27 oktober startte een nieuwe reeks ontbijtsessies van Energie-Nederland. Tijdens de eerste sessie stond onze persoonlijke leefomgeving centraal. Drie sprekers namen deelnemers mee in hun toekomstbeelden en overtuigden kijkers dat het huis van de toekomst een slim huis is!
Lees verder
Sam Collot D'Escury, nieuwe directeur Energie-Nederland

Sam Collot d’Escury, directeur van Energie-Nederland

6 september 2018
Sam Collot d’Escury is per 1 september 2018 de nieuwe directeur van Energie-Nederland. Volgens insiders een goede, maar onverwachte keuze. We maken kennis.
Lees verder
stroomvoorziening

Digitalisering zet betrouwbaarheid stroomvoorziening onder druk

16 maart 2018
De voortschrijdende digitalisering van de stroomvoorziening maakt haar kwetsbaar. Het kabinet moet daarom investeren in kennis. Deze kwetsbaarheid zal samen met de elektriciteitssector scherp in beeld gebracht- en weggenomen worden. Dit concludeert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli)
Lees verder
energiegegevens

Extra investeringen in zorgvuldig beheer energiegegevens consument

17 juli 2017
Netbeheerders en energieleveranciers investeren in extra maatregelen voor een goed beheer en een zorgvuldige uitwisseling van energiegegevens van consumenten*. Consumenten moeten bijvoorbeeld expliciet toestemming geven aan een energieleverancier als deze hun gegevens wil inzien. Met deze gegevens kan bijvoorbeeld een
Lees verder
lokaal niveau

‘Opgewekt voor elkaar’

8 februari 2017
‘Opgewekt voor elkaar’ van ENGIE ENGIE heeft het concept ‘Opgewekt Voor Elkaar’ geïntroduceerd. Dat is energie die is opgewekt door de mensen rond de gebruikers heen. Bijvoorbeeld door familie, vrienden, buren en wijkgenoten. Zij wekken zonne-energie op en via Opgewekt
Lees verder

Nieuwe producten voor het optimaal afstemmen van vraag en aanbod

8 februari 2017
Het optimaal afstemmen van vraag en aanbod van elektriciteit is de sleutel naar een duurzame energievoorziening. Immers, naarmate we afhankelijker zijn van duurzame bronnen als zon en wind is er behoefte aan flexibiliteit in het systeem. Zo kunnen we pieken
Lees verder
real time

Steeds meer energieleveranciers bieden real time inzicht

8 februari 2017
Het aantal toepassingen waarmee consumenten real time inzicht kunnen krijgen in hun energieverbruik groeit. Steeds meer energieleveranciers bieden een slimme thermostaat of app aan waarmee hun klanten inzicht krijgen in hun dagelijkse verbruik. Naast het bieden van real time inzicht
Lees verder
besparen

Energie besparen wordt het nieuwe normaal, nieuwe producten helpen daarbij

6 februari 2017
Bewust omgaan met energieverbruik is het nieuwe normaal. Energiebedrijven zijn volop bezig met nieuwe producten en diensten die consumenten en bedrijven helpen in het terugbrengen van hun energieverbruik. Manieren om te besparen Deze variëren van producten en diensten die inzicht
Lees verder

Markt ontwikkelt volop besparingsdiensten voor slimme meter

10 januari 2017
Energieleveranciers ontwikkelen volop producten en diensten op het gebied van bewustwording en besparing. Er wordt real time inzicht gegeven en optimaal afgestemd van vraag en aanbod op basis van de slimme meter. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft de
Lees verder
besparingsmarkt

Besparingsmarkt krijgt extra impuls

23 december 2016
Een extra impuls is nodig voor het realiseren van energiebesparing in de gebouwde omgeving. Energie-Nederland heeft hier samen met NVDE, Netbeheer Nederland, EZ en BZK afspraken over gemaakt.  Met deze afspraken willen deze partijen de markt voor besparing op gang
Lees verder
digitale samenleving

Manifest ‘Samen naar een duurzame digitale samenleving’

17 november 2016
Op 17 november 2016 ondertekende Energie-Nederland het manifest ‘Samen naar een duurzame digitale samenleving’. Samen met ruim 25 andere toporganisaties uit het bedrijfsleven. De ondertekenaars benadrukken het belang van investeringen in beleid, middelen en governance om van Nederland een koploper
Lees verder

VIDEO: studenten TU Delft geven visie op energietransitie

24 mei 2016
Korter douchen, niet met het vliegtuig op vakantie maar als lifter met backpack, sparen voor een energiezuinige koelkast en minder vlees eten. Het is maar een greep uit de acties waarmee studenten van de Technische Universiteit Delft op de proppen
Lees verder