Zonne-energie: een cruciale factor in de energietransitie

Energie-Nederland pleit voor een duurzaam model ten behoeve van investeringen in zonne-energie. Dat is immers een cruciale factor in de energietransitie.

Energie-Nederland is dan ook groot voorstander van ‘zonnestroom op ieder dak’.  En daar spelen energieleveranciers een voorname rol in; zij zijn hét aanspreekpunt voor consumenten met betrekking tot de mogelijkheden van opwek van zonne-energie. Leden van Energie-Nederland zijn dan ook zeer actief op deze groeimarkt.

Welke elementen bevat een duurzaam en toekomstbestendig model voor (verdere) investeringen in zonne-energie?

  • Investeringszekerheid en –vertrouwen. Zorg dat bestaande eigenaren van zonnepanelen hun investeringen kunnen terugverdienen op een redelijke termijn en voorkom een dip in de aanschaf van panelen, de zogeheten ‘kopersstaking’. De beleidsvarianten van de ministeries van EZ en Financiën moeten een geleidelijke overgang naar een ander stimuleringskader bevatten.
  • Samenhang. Creëer samen interactie cq. versterking met anderen aspecten van de energiemarkt, zoals de ontwikkeling van de energiebelasting en stimuleringsbeleid voor warmtepompen, elektrisch vervoer en opslag.
  • Innovatie en flexibiliteit. Maak ruimte voor innovatieen een markt voor flexibiliteitsdiensten; stimuleer datvraag en aanbod op de elektriciteitsmarkt zoveel mogelijk op elkaar kan worden afgestemd. Daarmee krijgen nieuwe innovaties de ruimte.
  • Systeemvoorwaarden. Houd rekening met de systeemvoorwaarden zoals die al gelden in de markt: eenvoudig, toegankelijk voor prosumenten en met juiste marktprikkels.
  • Digitalisering. De netten van de netbeheerders moeten op orde zijn. Dit betekent dat het digitaliseren van de netten sneller moet en de data die daaruit voorkomt toegankelijk is voor de markt, met marktconforme niveaus qua tijdigheid, ‘uptime’ en betrouwbaarheid.
  • Efficiëntie. Naarmate consumenten meer stroom metzon-PV opwekken, is het van belang dat zo efficiënt mogelijk gebruik wordt gemaakt van het energiesysteem. Daarmee blijft het systeem betaalbaar. Prikkel daarom de consument om productie en afname op elkaar af te stemmen.
  • Solidariteit. Zorg dat iedereen, ook wie geen eigendak heeft, kan profiteren van de voordelen van zonnestroom.

Lees in dit position paper onze visie op zonnestroom


U gebruikt een verouderde browser van Internet Explorer die niet meer wordt ondersteund. Voor optimale prestaties raden wij u aan om een nieuwere browser te downloaden. Hiervoor verwijzen wij u door naar:

browsehappy.com sluiten