Zonne-energie: een cruciale factor in de energietransitie

Energie-Nederland pleit voor een duurzaam model ten behoeve van investeringen in zonne-energie. Dat is immers een cruciale factor in de energietransitie.

Energie-Nederland is dan ook groot voorstander van ‘zonnestroom op ieder dak’.  En daar spelen energieleveranciers een voorname rol in; zij zijn hét aanspreekpunt voor consumenten met betrekking tot de mogelijkheden van opwek van zonne-energie. Leden van Energie-Nederland zijn dan ook zeer actief op deze groeimarkt.

Welke elementen bevat een duurzaam en toekomstbestendig model voor (verdere) investeringen in zonne-energie?

  • Investeringszekerheid en –vertrouwen. Zorg dat bestaande eigenaren van zonnepanelen hun investeringen kunnen terugverdienen op een redelijke termijn en voorkom een dip in de aanschaf van panelen, de zogeheten ‘kopersstaking’. De beleidsvarianten van de ministeries van EZ en Financiën moeten een geleidelijke overgang naar een ander stimuleringskader bevatten.
  • Samenhang. Creëer samen interactie cq. versterking met anderen aspecten van de energiemarkt, zoals de ontwikkeling van de energiebelasting en stimuleringsbeleid voor warmtepompen, elektrisch vervoer en opslag.
  • Innovatie en flexibiliteit. Maak ruimte voor innovatieen een markt voor flexibiliteitsdiensten; stimuleer datvraag en aanbod op de elektriciteitsmarkt zoveel mogelijk op elkaar kan worden afgestemd. Daarmee krijgen nieuwe innovaties de ruimte.
  • Systeemvoorwaarden. Houd rekening met de systeemvoorwaarden zoals die al gelden in de markt: eenvoudig, toegankelijk voor prosumenten en met juiste marktprikkels.
  • Digitalisering. De netten van de netbeheerders moeten op orde zijn. Dit betekent dat het digitaliseren van de netten sneller moet en de data die daaruit voorkomt toegankelijk is voor de markt, met marktconforme niveaus qua tijdigheid, ‘uptime’ en betrouwbaarheid.
  • Efficiëntie. Naarmate consumenten meer stroom metzon-PV opwekken, is het van belang dat zo efficiënt mogelijk gebruik wordt gemaakt van het energiesysteem. Daarmee blijft het systeem betaalbaar. Prikkel daarom de consument om productie en afname op elkaar af te stemmen.
  • Solidariteit. Zorg dat iedereen, ook wie geen eigendak heeft, kan profiteren van de voordelen van zonnestroom.

Lees in dit position paper onze visie op zonnestroom

Europees energiebeleid verdient een stem

Europees energiebeleid verdient een stem

30 april 2019
Een stem voor Europa op 23 mei 2019 betekent een stem voor een effectief Europees energiebeleid met rechtstreekse invloed op Nederlandse klimaatambities.
Lees verder

Interview Puk van Meegeren, Milieu Centraal: “Mensen willen wel isoleren maar ervaren keuzestress wat leidt tot uitstelgedrag.”

18 februari 2019
Milieu Centraal geeft onafhankelijke voorlichting over duurzaam leven. Dagelijks telt hun website 10.000 bezoekers. Dat maakt Milieu Centraal ondertussen een bekend consumentenmerk. Samen met Energie-Nederland zijn zij de afzender van de campagne over energiebesparing die nu loopt.
Lees verder

Energie-Nederland overhandigt energieverbruiksmanager aan Tweede Kamerleden.

7 februari 2019
Vanmiddag kregen de Tweede Kamerleden Matthijs Sienot (D66) en Agnes Mulder (CDA) symbolisch een energieverbruiksmanager overhandigd door Medy van der Laan, voorzitter van Energie-Nederland. Dit deed ze namens de energiebedrijven en brancheorganisaties, die samen met het Rijk in 2017 een
Lees verder

Persbericht: Tot zeker 6% besparing op energieverbruik mogelijk per huishouden

7 februari 2019
Den Haag, 7 februari 2019 – Vandaag start de campagne rondom het besparen op energieverbruik voor huishoudens waar al een slimme meter is geïnstalleerd. Deze campagne heeft als doel het gebruik van energieverbruiksmanagers te stimuleren. Energieverbruiksmanagers vertalen de data van
Lees verder

Nieuwe technologie, nieuwe energie: Aquathermie

24 januari 2019
Dinsdag organiseerde Energie-Nederland haar derde Ontbijtsessie ‘nieuwe technologie, nieuwe energie’, ditmaal gewijd aan aquathermie. Aquathermie kan volgens het Klimaatakkoord ‘in wording’ zo’n 25-40% van de warmtevoorziening in de gebouwde omgeving voor zijn rekening nemen. Aquathermie: technologie, toepassing en potentieel Katja
Lees verder

“Wij willen kunnen voorspellen, verslimmen en verzwaren.”

24 januari 2019
De energietransitie staat of valt met de kwaliteit van het energienet. Directeur André Jurjus van Netbeheer Nederland weet wat er nodig is om dat net geen remmende factor te laten zijn. Het begint allemaal, benadrukt hij, met de noodzaak om enigszins flexibel te kunnen opereren.
Lees verder

‘Stijging energiekosten’ Hoe zit het precies?

24 december 2018
Er is veel aandacht voor de toename van de kosten voor gas en elektriciteit in 2019, zowel in de media als in de politiek. We kennen inmiddels de door de overheid aangekondigde wijzigingen in de Energiebelasting en de Opslag duurzame
Lees verder

Overheid stimuleert burgers om woningen energiezuinig en duurzaam te maken met campagne ‘Energiebesparen Doe je Nu’

30 oktober 2018
Op 4 november start de landelijke publiekscampagne ‘Energie Besparen Doe Je Nu’. De campagne is een initiatief van de Rijksoverheid om meer woningen energiezuinig en duurzaam te maken. De aarde warmt op. De uitstoot van het CO2 moet daarom snel omlaag
Lees verder
energiebelasting

OTE: huidige energiebelasting geen goede prikkel voor CO2-reductie

10 oktober 2018
De huidige financiële sturingsmaatregelen voor de verduurzaming van de energievoorziening zijn niet volledig gericht op de CO2-reductie. Ze werken soms zelfs contraproductief. Dat blijkt uit een analyse van de Overlegtafel Energievoorziening (OTE). De energiebelasting geeft bijvoorbeeld geen goede prikkel voor de
Lees verder
betaalbaar

‘Transitie gebouwde omgeving moet betaalbaar zijn voor iedereen’

9 oktober 2018
Het pleidooi van een aantal politieke partijen om burgers te ontzien heeft weerklank gevonden bij het kabinet. Dit blijkt uit de appreciatiebrief die het Kabinet vrijdag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. De door de Tafel Gebouwde omgeving voorgestelde aanscherping
Lees verder
klimaatakkoord

‘Het uiteindelijke akkoord is niet voor alle partijen helemaal ‘top’’

9 oktober 2018
De energiebranche is volop in transitie. Elke maand spreken we prominenten uit het energieveld over hun visie op de sector en de energietransitie. Dit keer praten we met Pieter Boot, Hoofd sector Klimaat, Lucht en Energie bij het Planbureau voor de Leefomgeving over de analyse van het Hoofdlijnen Klimaatakkoord dat het PBL heeft uitgebracht.
Lees verder
proeftuinen

27 gemeenten aan de slag met proeftuinen

1 oktober 2018
Minister Ollongren heeft de 27 gemeenten bekendgemaakt die de beschikking krijgen over 120 miljoen euro voor ‘’proeftuinen’’ aardgasvrije wijken. Energie-Nederland maakte deel uit van de commissie die minister Ollongren heeft geadviseerd over de ingediende aanvragen. Energie-Nederland heeft daarbij vooral gelet
Lees verder