Proeftuinen tweede ronde belangrijk om verder te experimenteren en te leren

Verduurzaming woningen

Minister Ollongren (BZK) kent 19 gemeenten een rijksbijdrage toe voor het aardgasvrij of aardgasvrij-ready maken van een dorp, wijk of buurt. In totaal gaat het om bijna 100 miljoen euro. Energie-Nederland zit in de Adviescommissie Aardgasvrije Wijken van de Minister en is opgetogen dat er ook een proeftuin bijzit met waterstof (Hoogeveen) en een met groen gas (Opsterland). Het is immers waardevol ervaring op te doen met álle duurzame technologieën. “Experimenteren betekent ook dat niet alles meteen van een leien dakje gaat. Al doende leren is cruciaal voor kennisopbouw en opschaling”, zegt Medy van der Laan, voorzitter Energie-Nederland.

Met de proeftuinen aardgasvrije wijken (PAW) wil de overheid ervaring opdoen met het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Het is de tweede keer dat de overheid hiervoor geld inzet. In de eerste ronde in 2018 ging €120 miljoen naar 27 gemeenten. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat er in 2030 is 1,5 miljoen woningen en andere gebouwen verduurzaamd zijn.

Laagdrempelige Transitie
Het blijkt dat er diverse proeftuinen zijn die aansluiten bij het gedachtengoed van de Laagdrempelige Energietransitie, dat door Energie-Nederland in april werd uitgebracht. Ook met kleinere stappen, door veel mensen gezet, kunnen we de doelen uit het Klimaatakkoord halen. Niet per sé meteen aardgasvrij, maar wel alvast op weg gaan naar aardgasvrij-ready, zoals bijvoorbeeld in Opsterland en in Den Bosch. In de derde ronde proeftuinen die BZK in 2021 wil doen, komt aardgasvrij-ready gelukkig nadrukkelijker aan bod.

Energie-Nederland ziet ook meer aandacht voor participatie van inwoners in de wijken van de aanvragen. Dat is echt winst. Daar moet immers het draagvlak zitten. “Mensen verplichten is nooit een succes. Dat heeft de ervaring intussen wel geleerd”, knikt Van der Laan.

Leerproces belangrijk
Van der Laan: “Het is belangrijk dat de resultaten van de proeftuinen niet alleen langs de financiële meetlat liggen, maar duidelijk worden gezien als een leerproces. We zijn met een complexe transitie van 30 jaar gestart, het mag kraken en schuren, daar leren we van. Klimaatneutraal in 2050 betekent dat je nu moet beginnen en vooral ook doorgaan. Leren door te doen.”  Energie-Nederland hamert erop dat op grotere schaal isolatie en hybride warmtepompen ook belangrijke mogelijkheden zijn om huizen te verduurzamen. “Daarnaast moeten we vooral ook steeds herhalen dat we van het aardgas afgaan, anders is er geen urgentie,” voegt de voorzitter toe.

Energie-Nederland is in dat licht ook tevreden met de brede spreiding over experimentele technologieën. Die technologieën zijn alle nog in ontwikkeling en het kost tijd om die naar een kosteneffectieve oplossing op te schalen.

Energie-Nederland moedigt maatregelen om gasconsumptie te verminderen aan en benadrukt de urgentie

20 juli 2022
De Europese Commissie publiceerde eerder vandaag nieuwe maatregelen om het gasverbruik te verminderen. Het is cruciaal dat Europa zich voorbereidt op het scenario dat Rusland de gastoevoer verder of geheel stopzet. Daadkrachtig en transparant handelen is belangrijk, zeker in een
Lees verder
Energie-Nederland

Reactie Energie-Nederland op Kamerbrief over Wcw 15 juli 2022

18 juli 2022
Goed dat wetsvoorstel Wet collectieve warmtevoorziening dit najaar naar Raad van State gaat Energie-Nederland is blij dat minister Jetten op 15 juli jl. in de kamerbrief over de Wet collectieve warmtevoorziening (Wcw) aangeeft dat hij het wetsvoorstel dit najaar aan
Lees verder

Review van Europese biedzones gestart

5 juli 2022
Vandaag heeft de kick-off plaatsgevonden van de “Bidding Zone Consultative Group”. Dat is de groep die ENTSO-E moet ondersteunen bij het uitvoeren van een analyse naar de biedzoneconfiguratie in Europa. Naar verwachting maakt ACER op 20 juli bekend welke configuraties
Lees verder
Energie-Nederland

Vanaf vandaag is de btw op de levering van energie verlaagd naar 9%

1 juli 2022
Vanaf 1 juli wordt het btw-tarief voor de levering van elektriciteit, gas en warmte verlaagd van 21% naar 9%. De verlaging is bedoeld om de gevolgen van de stijgende energieprijzen en aanhoudende inflatie voor de consument enigszins te dempen. Het
Lees verder

Europese review van de “Electricity Grid Connection Codes” gestart: Energie-Nederland pleit voor afbakening op technische aansluitvoorwaarden

28 juni 2022
Na herziening van de CACM Code (Capacity Allocation & Congestion Management Code), worden nu de twee Connection Codes aangepakt voor een mogelijke herziening. Het gaat om de Requirements for Generators Code en de Demand Connection Code. ACER heeft een policy
Lees verder

Onderzoek NEa bevestigt: in Nederland gebruikte biomassa voldoet aan de duurzaamheidseisen

27 juni 2022
De NEa (Nederlandse Emissieautoriteit) heeft op 21 juni 2022 haar onderzoek (zie pdf-bestanden onderaan bericht) gepubliceerd naar aanleiding van het SOMO-rapport uit juli 2021. Het SOMO-rapport was opgesteld in opdracht van Greenpeace en maakte melding van mogelijke misstanden in het
Lees verder

Florence Forum vraagt terecht aandacht voor grensoverdrijdende handel in de intradaymarkt

15 juni 2022
Het Florence Forum is de plaats waar de regels voor de EU elektriciteitsmarkt worden besproken door de EU Commissie met alle relevante stakeholders. Energie-Nederland is via Eurelectric bij het forum betrokken. Vorige week vond op 9 en 10 mei het
Lees verder

Nederland ondertekent verklaring voor meer windparken op zee

19 mei 2022
Gisteren hebben Nederland, Denemarken, Duitsland en België tijdens de North Sea Summit in Esjberg, Denemarken een verklaring ondertekend voor de uitbereiding van offshore wind in de Noordzee. De landen hebben afgesproken om voor 2050 windparken met een totaal vermogen van
Lees verder

Europese Commissie komt met plannen om de Europese energievoorziening toekomstbestendig te maken

19 mei 2022
De Europese Commissie wil zo snel mogelijk de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen uit Rusland terugdringen. Dit heeft de Commissie gisteren bekend gemaakt middels de presentatie van het REPowerEU plan. Zij wil de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen terugdringen door een versnelling
Lees verder
Energie-Nederland

Zienswijze Energie-Nederland op wetswijziging Wet Homologatie Onderhands Akkoord

19 mei 2022
Close-out netting wordt veel toegepast in de energiehandel. Close-out netting betekent dat als een marktpartij te maken heeft met een tegenpartij die betrokken raakt in een faillissementsprocedure, die marktpartij dan alle uitstaande transacties met de tegenpartij kan beëindigen, de waardes
Lees verder

Biomassa ingezet in elektriciteitscentrales voldeed in 2021 aan afspraken uit Convenant Duurzaamheid Biomassa

18 mei 2022
In 2015 is het Convenant Duurzaamheid Biomassa – dat gaat over de inzet van duurzame biomassa in elektriciteitscentrales – afgesloten door vijf milieuorganisaties (Greenpeace, Milieudefensie, Natuur & Milieu, de Natuur & Milieufederaties, WNF) en de energiesector (Energie-Nederland, Onyx Power, RWE,
Lees verder

ACM moet tarieven afleversets warmte 2020 aanpassen na beroep van Energie-Nederland

5 mei 2022
Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft in een beroepsprocedure bepaald dat ACM de maximumtarieven voor huur van afleversets warmte voor 2020 moet aanpassen. Energie-Nederland, die het beroep heeft aangespannen, is blij met de uitspraak. Afleversets zorgen voor
Lees verder