Klimaatakkoord

In het Klimaatakkoord maken bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden concrete afspraken over de maatregelen waarmee we de CO2-uitstoot in Nederland kunnen halveren. Energie-Nederland is betrokken bij de tafels Elektriciteit, Gebouwde Omgeving en Mobiliteit. Het ontwerp Klimaatakkoord omvat het plan om de uitstoot van de Elektriciteitssector tot 2030 met 20 Miljoen ton CO2 te verminderen. Onder meer door de groei naar 75% duurzame elektriciteit in 2030.


regeerakkoord

Regeerakkoord: ‘Terecht ambitieus, maar voldoende boter bij de vis?

10 oktober 2017
Energie-Nederland is positief over de ambities in het nieuwe regeerakkoord. Medy van der Laan: ‘Het is in lijn met de door ons gewenste 50% reductie in 2030 en ook een Klimaatwet met een langjarig stabiel investeringsklimaat stond op ons verlanglijstje.’
Lees verder
ETS

Clean Energy Package heeft grote impact op Nederlandse energiemarkt

5 september 2017
Binnen het Europees parlement en de diverse lidstaten wordt momenteel druk onderhandeld over de inhoud van het Clean Energy Package. Energie-Nederland heeft de Tweede Kamer aandacht gevraagd voor vijf onderwerpen die van grote betekenis zijn voor de Nederlandse energiemarkt.  Koppeling
Lees verder

Column: Een zichzelf vervullende prof-ETS-ie….?

26 juni 2017
Een CO2-arme, betrouwbare energieproductie is geen droom en geen profetie. En al helemaal geen profetie die vanzelf in vervulling zal gaan. We moeten daarom alle kansen grijpen voor een verdere versterking van het ETS. Hoe dan? Een aantal maanden geleden
Lees verder
ETS

Energie-Nederland roept op tot ferme stappen ETS

13 februari 2017
Energie-Nederland heeft Nederlandse Europarlementariërs gevraagd om te kiezen voor forse verbeteringen van het Europese Emmissiehandelsysteem ETS. Deze week staat het Commissievoorstel voor herziening van de ETS-richtlijn op de plenaire agenda van het Europees Parlement. De milieucommissie van het EP heeft
Lees verder
ETS

Energie-Nederland roept op tot ferme stappen ETS

13 februari 2017
13 februari 2017 Energie-Nederland heeft Nederlandse Europarlementariërs gevraagd om te kiezen voor forse verbeteringen van het Europese Emissiehandelsysteem ETS. Extra verbeteringen Op de plenaire agenda Europees Parlement staat deze week het Commissievoorstel voor herziening van de ETS-richtlijn. De milieucommissie van
Lees verder

Energieagenda maakt urgentie voor klimaatwet helder

7 december 2016
Energie-Nederland is blij met de Energieagenda van minister Kamp. Het nieuwe kabinet moet volgend jaar doorpakken en regelen dat dit beleid voor de lange termijn gezekerd is. Een kaderstellende Klimaatwet is hiervoor noodzakelijk. De koers die de Energieagenda uitzet naar een CO2-arme
Lees verder