Energietransitie

De wereld staat voor de enorme opgave om van fossiele brandstoffen over te stappen naar volledig duurzame bronnen zoals wind en zonne-energie. De energiesector loopt voorop in deze transitie naar een duurzame en CO₂-arme energievoorziening. Duurzaam betekent ook betrouwbaar en betaalbaar.
De energietransitie heeft veel facetten. Het gaat bijvoorbeeld over de vraag hoe je ervoor zorgt dat er meer duurzame stroom wordt opgewekt, hoe we zorgen voor een betrouwbaar systeem, ook als de wind niet waait en de zon niet schijnt en hoe je huis in de toekomst verwarmd wordt.
Energie-Nederland pleit voor heldere wettelijke kaders die steunen op het principe van marktwerking en een eerlijke verdeling van kosten. Een (internationaal) gelijk speelveld zorgt voor de slimste en meest efficiënte verduurzaming.


integratie

Kaders voor integratie Europese elektriciteitsmarkt vastgesteld

30 maart 2017
Op 16 maart hebben de Europese lidstaten met overweldigende meerderheid ingestemd met een nieuwe wetgeving. De integratie en harmonisatie van de balanceringsmarkten. Energie-Nederland heeft zich – samen met ACM, VEMW, TenneT en EZ – vanaf het begin van het proces
Lees verder

Inbreng Energie-Nederland over verdere integratie Frequency Containment Reserve

16 februari 2017
Energie-Nederland heeft inbreng geleverd op een ENTSO-E consultatie van de TSO’s van Duitsland, Frankrijk, Benelux, Oostenrijk, Zwitserland en Denemarken over de verdere integratie van de markt voor Frequency Containment Reserve (voorheen primaire reserve). Nederland heeft al ervaring met een gezamenlijke
Lees verder

Inbreng Energie-Nederland over verdere integratie Frequency Containment Reserve

16 februari 2017
Energie-Nederland heeft inbreng geleverd op een ENTSO-E consultatie van de TSO’s van Duitsland, Frankrijk, Benelux, Oostenrijk, Zwitserland en Denemarken over de verdere integratie van de markt voor Frequency Containment Reserve (voorheen primaire reserve). Nederland heeft al ervaring met een gezamenlijke
Lees verder
ETS

Energie-Nederland roept op tot ferme stappen ETS

13 februari 2017
13 februari 2017 Energie-Nederland heeft Nederlandse Europarlementariërs gevraagd om te kiezen voor forse verbeteringen van het Europese Emissiehandelsysteem ETS. Extra verbeteringen Op de plenaire agenda Europees Parlement staat deze week het Commissievoorstel voor herziening van de ETS-richtlijn. De milieucommissie van
Lees verder
real time

Steeds meer energieleveranciers bieden real time inzicht

8 februari 2017
Het aantal toepassingen waarmee consumenten real time inzicht kunnen krijgen in hun energieverbruik groeit. Steeds meer energieleveranciers bieden een slimme thermostaat of app aan waarmee hun klanten inzicht krijgen in hun dagelijkse verbruik. Naast het bieden van real time inzicht
Lees verder

Zonne-energie: een cruciale factor in de energietransitie

10 januari 2017
Energie-Nederland pleit voor een duurzaam model ten behoeve van investeringen in zonne-energie. Dat is immers een cruciale factor in de energietransitie. Energie-Nederland is dan ook groot voorstander van ‘zonnestroom op ieder dak’.  En daar spelen energieleveranciers een voorname rol in; zij zijn hét aanspreekpunt
Lees verder
wind op zee

De industrie van wind op zee

10 januari 2017
Nederland loopt voorop als het gaat om wind op zee. Deels door onze maritieme achtergrond, maar ook door de ervaring met werken buiten de landsgrenzen. Nederland heeft een belangrijke positie verworven als het gaat om de ontwikkeling en constructie van
Lees verder

Nieuwe doorbraak wind op zee

13 december 2016
Minister Kamp heeft de winnaar bekend gemaakt van de tweede tender voor wind op zee. Het consortium van Eneco, Diamond, Shell en Van Oord mag dit tweede park voor de kust van Zeeland gaan bouwen. Dit consortium won de aanbesteding
Lees verder
decentraal

Volop kansen voor een nieuwe energiemarkt door decentrale energie

24 november 2016
In de snel veranderende energiemarkt zijn decentraal georganiseerde technieken sterk in opkomst. Waar zij samenkomen met bestaande centrale systemen, producten en diensten ontstaan innovatieve samenwerkingen en slimme oplossingen. Zo groeit er een nieuw energiesysteem dat steeds duurzamer wordt en tegelijkertijd
Lees verder

Energietrends 2016: Nederlandse energievoorziening in cijfers

10 oktober 2016
Hoe is het gesteld met de energievoorziening in Nederland? Slagen we erin om meer duurzame energie op te wekken? Hoeveel elektrische auto’s zijn er op de weg? Hoe betrouwbaar zijn onze energienetten? Deze en andere vragen worden beantwoord in ‘Energietrends
Lees verder

Doorbraak in aanbesteding wind op zee

6 juli 2016
De aanbesteding door het ministerie van EZ van de eerste 700 MW wind op zee die is afgesproken in het Energieakkoord heeft geleid tot een wereldrecord. Nog niet eerder werd zo’n lage prijs genoteerd voor een windpark op zee. Winnaar
Lees verder

Duurzame biobrikettenfabrikant popelt om te starten op Maasvlakte

19 mei 2016
“Wij concurreren graag met offshore wind!” CEO Andy Piers van River Basin Energy, een startup bedrijf dat getorreficeerde houtpellets maakt, popelt om te beginnen met de productie van dit geroosterd hout op de Maasvlakte. Opdat kolencentrales dit kunnen (mee)stoken en
Lees verder