Energiemarkt

De eerste elektriciteitscentrale in Nederland was 140 jaar geleden slechts verbonden aan één stad. Inmiddels zijn consumenten en bedrijven verbonden aan honderden energiecentrales, zonneweides en windparken in Europa. De Europese elektriciteitsmarkt garandeert dat het licht altijd brandt, tegen de laagste prijs. De handel in gas is op dezelfde wijze georganiseerd.
Aangezien duurzame bronnen als wind en zon niet continu beschikbaar zijn, ontstaat een toenemende behoefte aan flexibele inzet van energie. Zo zullen we elektriciteit gaan opslaan om op een ander moment te gebruiken. Bestaande marktprincipes voor de elektriciteitsmarkt, moeten ook gelden voor deze nieuwe markt. Betere verbindingen met de buurlanden en de verzwaring van netten zullen helpen om deze flexibiliteit mogelijk te maken.


integratie

Kaders voor integratie Europese elektriciteitsmarkt vastgesteld

30 maart 2017
Op 16 maart hebben de Europese lidstaten met overweldigende meerderheid ingestemd met nieuwe wetgeving voor de integratie en harmonisatie van de balanceringsmarkten. Energie-Nederland heeft zich – samen met ACM, VEMW, TenneT en EZ – vanaf het begin van het proces
Lees verder
ETS

Energie-Nederland roept op tot ferme stappen ETS

13 februari 2017
13 februari 2017 Energie-Nederland heeft Nederlandse Europarlementariërs gevraagd om te kiezen voor forse verbeteringen van het Europese Emissiehandelsysteem ETS. Extra verbeteringen Op de plenaire agenda Europees Parlement staat deze week het Commissievoorstel voor herziening van de ETS-richtlijn. De milieucommissie van
Lees verder

Tweede Kamer heeft nú de kans energietransitie te versnellen

7 februari 2017
Vandaag dinsdag 7 februari vergadert de Tweede Kamer over het toekomstige Energiebeleid. Een coalitie bestaande uit Energie-Nederland, VEMW, VOEG, FME, UNETO-VNI en LTO Glaskracht roept de Tweede Kamer op om de behandeling van de Wet Voortgang Energietransitie nog vóór het
Lees verder
kamercommissie

Energie-nederland presenteert innovaties aan Kamercommissie

16 januari 2017
Morgen (17 januari) spreekt de Vast Commissie van Economische zaken in een Ronde-tafelgesprek met vertegenwoordigers uit de energiemarkt over de Energietransitie. Medy van der Laan, voorzitter van Energie-Nederland, presenteert daarbij een overzicht van energieke innovaties waaruit blijkt dat de energiemarkt
Lees verder

Brede coalitie bepleit snelle behandeling van wetsvoorstel Voortgang Energietransitie

11 januari 2017
Energie-Nederland, FME, UNETO-VNI, VEMW, VOEG en LTO Glaskracht hebben in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer het belang onderstreept van een spoedige behandeling van de Wet Voortgang Energietransitie die door Minister Kamp aan de Tweede Kamer is aangeboden. Deze wet biedt
Lees verder
decentraal

Volop kansen voor een nieuwe energiemarkt door decentrale energie

24 november 2016
In de snel veranderende energiemarkt zijn decentraal georganiseerde technieken sterk in opkomst. Waar zij samenkomen met bestaande centrale systemen, producten en diensten ontstaan innovatieve samenwerkingen en slimme oplossingen. Zo groeit er een nieuw energiesysteem dat steeds duurzamer wordt en tegelijkertijd
Lees verder

Consultatiereactie Wetsvoorstel Energietransitie

1 juni 2016
Consultatiereactie definitief-2016-00233 op de internet consultatie over het Wetsvoorstel Voortgang Energietransitie
Lees verder

Energie-Nederland wil heldere taakafbakening netbeheerder

25 mei 2016
Energie-Nederland pleit voor een duidelijke taakafbakening van netbeheerders, de met hen verbonden netwerkbedrijven en hun deelnemingen. Het Wetsvoorstel Voortgang Energietransitie is hier een goede aanzet voor. Dit stelt Energie-Nederland in een schriftelijke reactie aan het ministerie van Economische Zaken in
Lees verder

Nieuwe spelregels voor een duurzaam en stabiel energiesysteem

13 mei 2016
In dit rapport beschrijft de Overlegtafel Energievoorziening de nieuwe spelregels die nodig zijn voor een duurzaam en stabiel energiesysteem. De deelnemers aan de overlegtafel zijn van mening dat met dit breed gedragen voorstel een bestendig energiesysteem ontstaat met volop ruimte
Lees verder