Verenigingsmanager

Frannie Flinterman-Rolff

De energiebranche is voortdurend in beweging. Er gebeurt heel veel in de markt en op het gebied van innovatie. Er is een enorme druk om te besparen. Hoe ga je daar als marktpartijen mee om? En hoe kun je daar samen in optrekken? Mijn rol is zorgen dat het lidmaatschap van Energie-Nederland meerwaarde heeft voor de leden. Dat doe ik door hen zo te faciliteren in hun samenwerking, en door goed naar hun wensen en ideeën te luisteren. Deze branche heeft verrassende ambities, waarvoor bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties samenwerken. Om zoveel mogelijk uit de samenwerking te halen is goede communicatie van doorslaggevend belang. Daar ondersteun ik bij. In 2021 wil ik de leden maximaal faciliteren in hun lidmaatschap. Met bijeenkomsten en communicatiemiddelen houd ik hen op de hoogte van verenigingszaken en ontwikkelingen in de branche, maar nodig ik hen ook uit om mee te denken, input te leveren en hun wensen kenbaar te maken. Zo worden we een sterke vereniging!