Programmamanager Energiebesparing, Wind op Zee/Elektrificatie, Schuldhulp

Marieke Visser

Als programmamanager houd ik mij bezig met het verder verduurzamen van de energiesector door uitvoering te geven aan ons visiedocument Het Kompas voor de energiesector. Belangrijke thema's binnen het programma zijn onder andere het versterken van het ETS, de toekomst van CCS, energiebesparing in de gebouwde omgeving en de continuering van de groei van 'wind op zee'. Ik vind het een uitdaging om samen met onze leden te achterhalen welke koers we moeten varen om tot versnelling te komen. Binnen de functie van programmamanager combineer ik mijn verschillende achtergronden. Zo heb ik jarenlang als geregistreerd mediator gewerkt en daarmee veel ervaring opgedaan in de belangenbehartiging en het oplossingsgericht onderhandelen. Recenter heb ik als onderzoeker Energy & Society gewerkt bij Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN). Dit was een logische stap na het behalen van een cum laude mastergraad in duurzaamheid. Mijn onderzoek ging over de maatschappelijke impact van wind op zee. Ten opzichte van de energietransitie ben ik ambitieus én realistisch. Ik maak me graag sterk voor een duurzamere wereld, maar geloof ook in de noodzaak om oog te houden voor de impact die veranderingen teweegbrengen. Ik vind het daarnaast belangrijk om een betrouwbare gesprekspartner te zijn. Mijn professionele kijk op duurzaamheid is in overeenstemming met hoe ik als persoon in het leven sta. Zo ben ik bezig met het verduurzamen van mijn woning, maar probeer ook bewust inkopen te doen, zodat er zo weinig mogelijk voedsel wordt verspild.