Programmamanager Marktwerking Gas, Moleculen en Marktintegratie

Marien Boonman

Het energiesysteem zal de komende decennia drastisch veranderen; terwijl onze behoefte aan energie maar blijft groeien moeten we tegelijkertijd de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen terug zien te dringen. Dit vraag om een heel ander energiesysteem dan dat waar we nu mee te maken hebben. We kunnen niet van ene op de andere dag het oude systeem uitzetten en het nieuwe aanzetten, maar zullen het systeem gaandeweg moeten veranderen. Die transitie fascineert mij mateloos, en ik draag dan ook graag mijn steentje bij aan het in goede banen leiden van die transitie. Niet vanuit de emotie of de onderbuik, maar juist vanuit feiten, cijfers en het gezond verstand. We willen immers allemaal dat de kachel aanspringt als we de thermostaat omhoog draaien, en er een lampje aangaat als we op het knopje duwen. Als programmamanager marktwerking richt ik me voornamelijk op de wholesale gasmarkt, die niet alleen door de energietransitie maar ook door het staken van de gaswinning uit het Groningerveld voor grote veranderingen staat. Daarnaast houd ik mij bezig met het programma Allocatie 2.0 en de Energiewet en ben ik betrokken bij de werkgroep BRP/BSP. Eerder werkte ik bij NEDU op de gebieden wholesale gas, klantprocessen, leveringszekerheid en gegevensbeveiliging. Daarvoor was ik actief als developer bij Stichting Off Grid Test Center.