Programmamanager Marktwerking Elektriciteit en Marktintegratie

Paul Giesbertz

Duurzaamheid, betrouwbaarheid en betaalbaarheid. Dat is de drie-eenheid van de energievoorziening. Het zijn geen doelstellingen waartussen gekozen moet worden. Het is belangrijk om deze drie doelstellingen te zien als samenhangend geheel, ook in de transitie naar een klimaatneutrale voorziening. Als programmamanager marktwerking elektriciteit en marktintegratie concentreer ik me o.a. op de groothandelsmarkt elektriciteit. Actuele thema’s zijn netschaarste, CO2-vrije regelbare capaciteit en implementatie van de EU netcodes. Daarnaast zijn er nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen. Wat betekent een net op zee voor de elektriciteitsmarkt? Hoe kunnen nieuwe energiedragers, zoals waterstof, in de energiemarkt geïntegreerd worden? Ik werk sinds 1988 In de energiesector. Achtereenvolgens bij Sep (voorloper TenneT), KEMA Consulting, NMa (thans ACM) en Statkraft. Ik was vier jaar lid van de Advisory Council van ENTSO-E en vele jaren actief bij EFET. Ik heb geleerd om de uitdagingen in de energiesector vanuit verschillende perspectieven te beschouwen en probeer die ervaring in te zetten om, samen met onze leden, praktische resultaten te boeken in de energietransitie. Op persoonlijke titel schrijf ik regelmatig voor de rubriek Trilemma van Energeia.