Klimaatakkoord, Elektriciteit en Moleculen

Rick van Staveren

Goed energie- en klimaatbeleid is essentieel om de energietransitie tot een succes te maken. Energie Nederland zet zich er samen met de leden voor in om het energiebeleid zo vorm te geven dat de innovatiekracht, efficiency en praktijkkennis van onze leden optimaal tot zijn recht komen, en de transitie verder versnelt. Mijn interesse ligt daarbij op het snijvlak van techniek en economie, die samen bepalen de randvoorwaarden waarbinnen het energiesysteem zich zal ontwikkelen.

In 2030 moet al 70% van onze elektriciteit uit duurzame bronnen komen, terwijl er tegelijkertijd een enorme groei van de elektriciteitsvraag zal plaatsvinden. Dat betekent een verdere versnelling van de uitrol van zowel windturbines op land, windparken op zee en zonnepanelen. Elektrisch auto’s, warmtepompen en de verduurzaming van de industrie verhoogd tegelijkertijd de vraag naar duurzame elektriciteit nog verder. Tenslotte moet het elektriciteitsnetwerk de vaak fluctuerende hernieuwbare productie aan de (nieuwe) vraag koppelen. De snelheid waarop dit de komende jaren moet gebeuren, vraagt om slimme keuzes. Als Programmamanager Verduurzaming bepaal ik samen met onze leden welke keuzes uiteindelijk zullen bijdragen aan het behalen van de gewenste resultaten, en ga ik daarover in gesprek met de onze stakeholders.

Echter, niet alle energievraag kan zomaar worden overgezet naar elektriciteit, en daarom zal er in de toekomst een grote rol zijn weggelegd voor duurzame gassen zoals waterstof en groen gas. Deze duurzame gassen kunnen direct worden gebruikt als brandstof in de industrie, de productie van duurzame kerosine of om elektriciteit te leveren als de wind even niet waait en de zon niet schijnt. Binnen de Themagroep Moleculen werken wij daarom aan plannen om de waterstof-economie een kickstart te geven.