Programmamanager | Themagroep Elektriciteit

Ruud Otter

De groothandelsmarkt voor elektriciteit is en wordt steeds meer internationaal. Mijn taak is het om de belangen van onze leden te behartigen in deze omgeving. Het belangrijkste onderwerp daarbij is marktintegratie. Alleen door de markten in Europa bij elkaar te brengen kunnen we de energietransitie efficiënt vormgeven. Over en weer profiteren landen dan van elkaars ontwikkelingen op duurzame energie, flexibiliteit en leveringszekerheid. We doen dit op verschillende vlakken: nationaal afstemmen, optrekken met de landen om ons heen en invloed uitoefenen op Europese wet- en regelgeving. Vanaf het begin van mijn werk voor de branchevereniging (2005) heb ik mede vormgegeven aan het opbouwen van een nationaal en internationaal netwerk. Zo hebben we het initiatief van het samenwerkingsverband van brancheverenigingen opgezet, waarvan ik voorzitter ben. Ik vind het erg leuk om om te gaan met de culturele verschillen en toch samen te komen tot een positie. In het afgelopen jaar hebben we in dat verband weer een aantal successen geboekt. Het volgend jaar staat in het teken van implementatieprojecten rondom Nederland en het Clean Energy Package dat de commissie heeft voorgesteld. Ook in 2017 moeten we vooruitgang kunnen boeken bij de integratie, hoewel het vaak lange en taaie processen zijn.