Programmamanager Warmtetransitie

Frans de Heij

In het hart van de energietransitie! Dat is waarom ik in deze rol en organisatie op mijn plek zit. De energietransitie boeit mij als econoom mateloos. De energievoorziening is het fundament van de maatschappij en economie. Hoe wij omgaan met energie vormt onze samenleving, onze verhoudingen, onze infrastructuur en ons klimaat. Systeemdenken is daarom cruciaal. Het is één economisch en energetisch systeem en zo lang we niet in systemen denken zullen we fouten maken.

Als programmamanager houd ik mij voornamelijk bezig met de warmtetransitie. De warmtetransitie staat nog in de kinderschoenen maar de benodigde stappen zijn groot. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2050 ca. 7 miljoen woningen en nog is 1 miljoen gebouwen van het aardgas af moeten. Dat is bij een lineair pad ongeveer 25 huizen per uur. Een substantieel deel hiervan zal worden aangesloten op warmtenetten. Om dit tempo te gaan halen is nieuwe wetgeving noodzakelijk. Naast de warmtetransitie trek ik de themagroep Belasting en Financiering.

Het samenspel tussen overheid en markt is cruciaal voor een effectieve transitie. Samen met de overheid moeten we duidelijke en effectieve kaders stellen zodat onze leden de energietransitie kunnen waarmaken. In mijn werkervaring bij Gemeente Amsterdam zocht ik de balans tussen overheid en markt voor het realiseren van duurzame warmte- en koudesystemen. Dit heeft geleid tot een aantal succesvolle tenders, waarin de samenwerking tussen markt en overheid kristalliseert. Ik verwacht vanuit mijn rol als programmamanager binnen Energie-Nederland een brug te kunnen zijn tussen onze leden en de lokale en centrale overheden.