Programmamanager | Productie, Milieu en Klimaat

Walter Ruijgrok

In het energieakkoord zijn stevige afspraken gemaakt. Mijn rol is om namens Energie-nederland bij te dragen aan de uitvoering ervan. Dat betekent vooral dat ik de leden help om de kansen te verzilveren die de transitie brengt. De overgang van de oude naar de nieuwe wereld is nog best lastig, er moet veel veranderen. Ik ondersteun leden bij die grote opgave. Zo begeleid ik bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van een op besparing gericht businessmodel. Energiebeleid is een zeer dynamisch veld, waar heel veel gebeurt. Het is razend interessant om te werken in een branche waarin alles continu in beweging is. Eerst was marktwerking een lastige verandering, maar nu volgt er een grote nieuwe opgave: op weg naar een gezonde, duurzame én schone energiemarkt. Daar wil ik me voor inzetten. Wij hebben met elkaar de versnelling van de transitie centraal gesteld. Samen met de leden heb ik de toekomst van de energiemarkt geschetst en een kompas geschreven om naar die toekomst toe te werken. Daarbij zijn ook allerlei nieuwe producten en diensten ontstaan. En die ontwikkeling blijft doorgaan. We hebben al met al een behoorlijk ambitieus plan gemaakt, waar ook alle leden achter stonden. Daar ben ik trots op!