Manager Public Affairs & Strategische Communicatie

Erik Terheggen

Nederland staat voor een ingrijpende energietransitie. Dat is een complex proces, met veel verschillende belangen en visies. Onze leden zien voor zichzelf een leidende rol. Mijn taak is om zicht te houden op alle politieke- en wetgevingsprocessen rond het onderwerp energie, zodat we daar een heldere visie op kunnen uitdragen. Ik zorg ervoor dat het algemene publiek en de politiek goed geïnformeerd zijn zodat de beste besluiten genomen worden. Dat er zo veel tegelijkertijd gebeurt in deze sector vind ik razend interessant. Ik houd van werken in een dynamische omgeving. Hiervoor werkte ik voor de financiële toezichthouder van de corporatiewereld. Toen daar een nieuwe Woningwet moest komen, was dat ook een complex en dynamisch proces. Reputatiemanagement, issuemanagement, incidenten met maatschappelijke impact: er was van alles aan de hand. Die dynamiek zie ik ook in deze branche. Het Kompas voor de energiemarkt van de toekomst dat we met de leden hebben ontwikkeld biedt een stevige basis. Ik stel mezelf ten doel om in 2017 belangrijke delen van het kompas breed onder de aandacht te brengen zodat we met stakeholders kunnen spreken op basis van gedeelde kennis. Ik heb er zin in!