Verslag EU State of the Union: “Europa moet groener, digitaler en veerkrachtiger”

Gisteren vond het State of the Union 2020 plaats. Voorzitter van de Europese Commissie (EC), Ursula von der Leyen, presenteerde haar visie en noemde de coronacrisis hét moment voor Europa om van fragiliteit naar vitaliteit te bewegen. Europa moet groener, digitaler en veerkrachtiger. Het financieringsinstrument NextGenerationEU zal hieraan bijdragen.

European Green Deal
Afgelopen maart is er door de EC een nieuwe strategie gepresenteerd, de European Green Deal. Deze strategie moet ervoor zorgen dat de economie de groene en digitale transitie kan doormaken. Door de afgelopen maanden zijn deze transities versneld, waardoor de strategie in de eerste helft van komend jaar geüpdatet zal worden. “We weten dat verandering nodig is”, aldus von der Leyen. “De European Green Deal is de blueprint voor deze verandering.”

Europa heeft de ambitie om in 2050 het eerste klimaat neutrale continent te zijn. Echter, volgens von der Leyen gaat deze ambitie niet gehaald worden als we niet versnellen. Per sector is geanalyseerd hoe deze versnelling ingezet kan worden. Allereest is het voorstel van de Commissie om de emissiereductie voor 2030 te verhogen naar 55% ten opzichte van 1990. Op dit moment zijn de reducties (ten opzichte van 1990) al met 25% gedaald. De technologie, expertise en financieren hebben dit mede mogelijk gemaakt: en deze trend moet worden voortgezet. Er zal een transitie plaatsvinden naar een circulaire economie. “We hebben bewijs dat business en klimaat elkaar niet bijten”, aldus von der Leyen.

Daarnaast roept de EC het Europees Parlement op om te helpen in het steunen van de regio’s die meer moeten doen met inzet van het Just Transition Fund. De afhankelijkheid van energie-import zal komende jaren afnemen en miljoenen banen zullen worden gecreëerd. Het plan is om volgende zomer alle klimaat- en energiewetgeven te gaan updaten om het goed te laten aansluiten bij het doel van 2050. Zo zal hernieuwbare energie een boost krijgen en zullen de energiebelastingen hervormd worden. Ook moet de consumptie van onder andere grondstoffen, water en land duurzamer. “Van chemicaliën tot vervuiling, we gaan alles aanpakken”, aldus von der Leyen.

Financiering
Het financieringsinstrument NextGenerationEU, welke uit bijna 750 miljard bestaat, zal voor 37% naar de European Green Deal gaan. Dit zal de groene financiering naar een volgend niveau trekken. Europa is goed op weg om standaarden voor groene obligaties te zetten: 30% van het geld voor NextGenerationEU moet worden opgehaald door groene obligaties. Er zal geïnvesteerd worden in renovatie, waterstof en een miljoen elektrische laadpalen. Von der Leyen: “Ik wil nieuwe Europese Hydrogen Vallies zien. De bouwsector kan transformeren tot een carbon sink als kunstmatige intelligentie wordt ingezet en bouwmaterialen worden gerecycled. Ik wil dat NextGenerationEU bijdraagt aan een ‘renovation wave’ die de circulaire enconomie zal laten draaien”.

Digitalisering
Op het gebied van digitaliseren spreekt de EC over een enorme vooruitgang wat betreft moderne technologie.  “De moderne technologie is in enkele weken meer vooruitgegaan dan de jaren daarvoor”, aldus von der Leyen. De EC roept dan ook op om doelen te gaan maken op het gebied van digitalisering voor 2030 en 2050, welke met rechten onderbouwd moeten worden. Immers zal er steeds meer industriële data beschikbaar zijn. In de energiesector bijvoorbeeld, is een gemeenschappelijke dataverzameling nodig. De EC speelt hierop in door binnen NextGenerationEU zal een Europese Cloud op te zetten. Voor technologie zetten ze in op AI, voor bijvoorbeeld precisie-landbouw. Daarnaast willen ze 5G, 6G en glasvezel (verder) ontwikkelen en 8 miljard in supercomputers die gebouwd worden in Europa investeren. Al met al zal er 20% van het Next Generation EU-budget naar de digitale transitie gaan.

Brexit
Ook de Brexit is aangestipt tijdens de EU State of the Union. Volgens de EC zijn onderhandelingen altijd mogelijk, maar maken ze weinig vooruitgang. Het Europees Parlement zal op de hoogte gehouden worden. “We zullen het Europees Parlement op de hoogte houden. Het terugtrekkingsakkoord nam 3 jaar van onze tijd in beslag. Het resultaat is ernaar. We zullen hier niet op terugkomen. Het akkoord kan niet unilateraal worden opgezegd.”, aldus von der Leyen.

 

 

Energie-Nederland moedigt maatregelen om gasconsumptie te verminderen aan en benadrukt de urgentie

20 juli 2022
De Europese Commissie publiceerde eerder vandaag nieuwe maatregelen om het gasverbruik te verminderen. Het is cruciaal dat Europa zich voorbereidt op het scenario dat Rusland de gastoevoer verder of geheel stopzet. Daadkrachtig en transparant handelen is belangrijk, zeker in een
Lees verder
Energie-Nederland

Reactie Energie-Nederland op Kamerbrief over Wcw 15 juli 2022

18 juli 2022
Goed dat wetsvoorstel Wet collectieve warmtevoorziening dit najaar naar Raad van State gaat Energie-Nederland is blij dat minister Jetten op 15 juli jl. in de kamerbrief over de Wet collectieve warmtevoorziening (Wcw) aangeeft dat hij het wetsvoorstel dit najaar aan
Lees verder

Review van Europese biedzones gestart

5 juli 2022
Vandaag heeft de kick-off plaatsgevonden van de “Bidding Zone Consultative Group”. Dat is de groep die ENTSO-E moet ondersteunen bij het uitvoeren van een analyse naar de biedzoneconfiguratie in Europa. Naar verwachting maakt ACER op 20 juli bekend welke configuraties
Lees verder
Energie-Nederland

Vanaf vandaag is de btw op de levering van energie verlaagd naar 9%

1 juli 2022
Vanaf 1 juli wordt het btw-tarief voor de levering van elektriciteit, gas en warmte verlaagd van 21% naar 9%. De verlaging is bedoeld om de gevolgen van de stijgende energieprijzen en aanhoudende inflatie voor de consument enigszins te dempen. Het
Lees verder

Europese review van de “Electricity Grid Connection Codes” gestart: Energie-Nederland pleit voor afbakening op technische aansluitvoorwaarden

28 juni 2022
Na herziening van de CACM Code (Capacity Allocation & Congestion Management Code), worden nu de twee Connection Codes aangepakt voor een mogelijke herziening. Het gaat om de Requirements for Generators Code en de Demand Connection Code. ACER heeft een policy
Lees verder

Onderzoek NEa bevestigt: in Nederland gebruikte biomassa voldoet aan de duurzaamheidseisen

27 juni 2022
De NEa (Nederlandse Emissieautoriteit) heeft op 21 juni 2022 haar onderzoek (zie pdf-bestanden onderaan bericht) gepubliceerd naar aanleiding van het SOMO-rapport uit juli 2021. Het SOMO-rapport was opgesteld in opdracht van Greenpeace en maakte melding van mogelijke misstanden in het
Lees verder

Florence Forum vraagt terecht aandacht voor grensoverdrijdende handel in de intradaymarkt

15 juni 2022
Het Florence Forum is de plaats waar de regels voor de EU elektriciteitsmarkt worden besproken door de EU Commissie met alle relevante stakeholders. Energie-Nederland is via Eurelectric bij het forum betrokken. Vorige week vond op 9 en 10 mei het
Lees verder

Nederland ondertekent verklaring voor meer windparken op zee

19 mei 2022
Gisteren hebben Nederland, Denemarken, Duitsland en België tijdens de North Sea Summit in Esjberg, Denemarken een verklaring ondertekend voor de uitbereiding van offshore wind in de Noordzee. De landen hebben afgesproken om voor 2050 windparken met een totaal vermogen van
Lees verder

Europese Commissie komt met plannen om de Europese energievoorziening toekomstbestendig te maken

19 mei 2022
De Europese Commissie wil zo snel mogelijk de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen uit Rusland terugdringen. Dit heeft de Commissie gisteren bekend gemaakt middels de presentatie van het REPowerEU plan. Zij wil de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen terugdringen door een versnelling
Lees verder
Energie-Nederland

Zienswijze Energie-Nederland op wetswijziging Wet Homologatie Onderhands Akkoord

19 mei 2022
Close-out netting wordt veel toegepast in de energiehandel. Close-out netting betekent dat als een marktpartij te maken heeft met een tegenpartij die betrokken raakt in een faillissementsprocedure, die marktpartij dan alle uitstaande transacties met de tegenpartij kan beëindigen, de waardes
Lees verder

Biomassa ingezet in elektriciteitscentrales voldeed in 2021 aan afspraken uit Convenant Duurzaamheid Biomassa

18 mei 2022
In 2015 is het Convenant Duurzaamheid Biomassa – dat gaat over de inzet van duurzame biomassa in elektriciteitscentrales – afgesloten door vijf milieuorganisaties (Greenpeace, Milieudefensie, Natuur & Milieu, de Natuur & Milieufederaties, WNF) en de energiesector (Energie-Nederland, Onyx Power, RWE,
Lees verder

ACM moet tarieven afleversets warmte 2020 aanpassen na beroep van Energie-Nederland

5 mei 2022
Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft in een beroepsprocedure bepaald dat ACM de maximumtarieven voor huur van afleversets warmte voor 2020 moet aanpassen. Energie-Nederland, die het beroep heeft aangespannen, is blij met de uitspraak. Afleversets zorgen voor
Lees verder