Verslag EU State of the Union: “Europa moet groener, digitaler en veerkrachtiger”

Gisteren vond het State of the Union 2020 plaats. Voorzitter van de Europese Commissie (EC), Ursula von der Leyen, presenteerde haar visie en noemde de coronacrisis hét moment voor Europa om van fragiliteit naar vitaliteit te bewegen. Europa moet groener, digitaler en veerkrachtiger. Het financieringsinstrument NextGenerationEU zal hieraan bijdragen.

European Green Deal
Afgelopen maart is er door de EC een nieuwe strategie gepresenteerd, de European Green Deal. Deze strategie moet ervoor zorgen dat de economie de groene en digitale transitie kan doormaken. Door de afgelopen maanden zijn deze transities versneld, waardoor de strategie in de eerste helft van komend jaar geüpdatet zal worden. “We weten dat verandering nodig is”, aldus von der Leyen. “De European Green Deal is de blueprint voor deze verandering.”

Europa heeft de ambitie om in 2050 het eerste klimaat neutrale continent te zijn. Echter, volgens von der Leyen gaat deze ambitie niet gehaald worden als we niet versnellen. Per sector is geanalyseerd hoe deze versnelling ingezet kan worden. Allereest is het voorstel van de Commissie om de emissiereductie voor 2030 te verhogen naar 55% ten opzichte van 1990. Op dit moment zijn de reducties (ten opzichte van 1990) al met 25% gedaald. De technologie, expertise en financieren hebben dit mede mogelijk gemaakt: en deze trend moet worden voortgezet. Er zal een transitie plaatsvinden naar een circulaire economie. “We hebben bewijs dat business en klimaat elkaar niet bijten”, aldus von der Leyen.

Daarnaast roept de EC het Europees Parlement op om te helpen in het steunen van de regio’s die meer moeten doen met inzet van het Just Transition Fund. De afhankelijkheid van energie-import zal komende jaren afnemen en miljoenen banen zullen worden gecreëerd. Het plan is om volgende zomer alle klimaat- en energiewetgeven te gaan updaten om het goed te laten aansluiten bij het doel van 2050. Zo zal hernieuwbare energie een boost krijgen en zullen de energiebelastingen hervormd worden. Ook moet de consumptie van onder andere grondstoffen, water en land duurzamer. “Van chemicaliën tot vervuiling, we gaan alles aanpakken”, aldus von der Leyen.

Financiering
Het financieringsinstrument NextGenerationEU, welke uit bijna 750 miljard bestaat, zal voor 37% naar de European Green Deal gaan. Dit zal de groene financiering naar een volgend niveau trekken. Europa is goed op weg om standaarden voor groene obligaties te zetten: 30% van het geld voor NextGenerationEU moet worden opgehaald door groene obligaties. Er zal geïnvesteerd worden in renovatie, waterstof en een miljoen elektrische laadpalen. Von der Leyen: “Ik wil nieuwe Europese Hydrogen Vallies zien. De bouwsector kan transformeren tot een carbon sink als kunstmatige intelligentie wordt ingezet en bouwmaterialen worden gerecycled. Ik wil dat NextGenerationEU bijdraagt aan een ‘renovation wave’ die de circulaire enconomie zal laten draaien”.

Digitalisering
Op het gebied van digitaliseren spreekt de EC over een enorme vooruitgang wat betreft moderne technologie.  “De moderne technologie is in enkele weken meer vooruitgegaan dan de jaren daarvoor”, aldus von der Leyen. De EC roept dan ook op om doelen te gaan maken op het gebied van digitalisering voor 2030 en 2050, welke met rechten onderbouwd moeten worden. Immers zal er steeds meer industriële data beschikbaar zijn. In de energiesector bijvoorbeeld, is een gemeenschappelijke dataverzameling nodig. De EC speelt hierop in door binnen NextGenerationEU zal een Europese Cloud op te zetten. Voor technologie zetten ze in op AI, voor bijvoorbeeld precisie-landbouw. Daarnaast willen ze 5G, 6G en glasvezel (verder) ontwikkelen en 8 miljard in supercomputers die gebouwd worden in Europa investeren. Al met al zal er 20% van het Next Generation EU-budget naar de digitale transitie gaan.

Brexit
Ook de Brexit is aangestipt tijdens de EU State of the Union. Volgens de EC zijn onderhandelingen altijd mogelijk, maar maken ze weinig vooruitgang. Het Europees Parlement zal op de hoogte gehouden worden. “We zullen het Europees Parlement op de hoogte houden. Het terugtrekkingsakkoord nam 3 jaar van onze tijd in beslag. Het resultaat is ernaar. We zullen hier niet op terugkomen. Het akkoord kan niet unilateraal worden opgezegd.”, aldus von der Leyen.

 

 

Inbreng Energie-Nederland hoorzitting en debat Tweede Kamer prijsplafond

10 november 2022
Vandaag vindt er een hoorzitting plaats in de Tweede Kamer over het door minister Jetten voorgestelde prijsplafond. De CEO’s van Essent, Greenchoice en Eneco nemen hieraan deel. Aansluitend zal er een commissiedebat in de Tweede Kamer zijn over het prijsplafond.
Lees verder

Blijf inzetten op uitrol congestiemanagement en invoeren verzwaren-tenzij tenders

9 november 2022
Energie-Nederland vindt dat vol moet worden ingezet op de uitrol van congestiemanagement. Daarnaast kunnen netbeheerders “verzwaren-tenzij tenders” opzetten waarbij de netbeheerder flexibele capaciteit kan inkopen. Ook cruciaal is dat ACM kijkt naar een herziening van de transporttariefstructuur. Met name het
Lees verder

Reactie Energie-Nederland op de vijf belangrijkste maatregelen die de Europese Commissie voorstelt voor het herinrichten van de gasmarkt

8 november 2022
De Europese Commissie heeft op 18 oktober een reeks maatregelen aangekondigd, waarmee zij de hoge gasprijzen wil aanpakken en leveringszekerheid wil waarborgen. In het artikel “Reactie op voorstel Europese Commissie om in te grijpen in de gasmarkt”, worden de maatregelen
Lees verder

Energie-Nederland verwelkomt hulp aan klanten via prijsplafond

7 november 2022
Minister Jetten heeft vandaag de Tweede Kamer geïnformeerd over onder andere het tijdelijke prijsplafond. Energie-Nederland is tevreden dat het kabinet (in de brief EZK-prijsplafond) de keuze heeft gemaakt voor een prijsplafond als compensatiemaatregel voor de hoge energierekening van huishoudens en
Lees verder

Dag van het Klimaatakkoord & aanbieding routekaart waterstof

3 november 2022
Vandaag tijdens de Dag van het Klimaatakkoord is de Routekaart Waterstof aan minister Jetten overhandigd. De Routekaart Waterstof is een initiatief van het Nationaal Waterstof Programma (NWP). In deze Routekaart roepen de deelnemers, een samenwerking tussen de overheid en een
Lees verder

KEV 2022; Een klein stapje de goede kant op, maar snel aanvullend beleid nodig om klimaatdoelen te behalen

3 november 2022
Op 1 november is de Klimaat-en Energieverkenning 2022 gepubliceerd. De conclusie is dat we maar met kleine stappen de goede kant op gaan; er is dan ook snel extra kabinetsbeleid nodig om de reductiedoelen te behalen. De broeikasgasuitstoot in Nederland
Lees verder

Energie-Nederland betreurt de uitspraak over Porthos

2 november 2022
Energie-Nederland betreurt de uitspraak over Porthos, hierdoor gaat kostbare tijd verloren en wordt de energietransitie vertraagd. Projecten om CO2 te besparen, denk aan de bouw van windmolenparken, moeten snel doorgang kunnen vinden om de ambitieuze doelstellingen van 55% CO2 reductie
Lees verder

Energie-Nederland ondertekent intentieverklaring “Samen schuldregelingen redden” 

31 oktober 2022
Door de hogere energieprijzen hebben meer huishoudens moeite om hun energierekening te betalen. Bij deze groeiende groep zijn op dit moment niet altijd middelen of regelingen beschikbaar om te voorkomen dat nieuwe achterstanden ontstaan. Energie-Nederland ziet het als haar verantwoordelijkheid
Lees verder

Energie-Nederland is positief dat klanten minder snel kunnen worden afgesloten deze winter

25 oktober 2022
Vandaag heeft minister Jetten van Klimaat en Energie een tijdelijke aanscherping van de Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit, gas en warmte bekendgemaakt. Hierdoor kunnen huishoudens en andere kleinverbruikers minder snel afgesloten worden, als zij hun energierekening niet meer kunnen
Lees verder

Verplicht publiek eigendom warmtenetten vertraagt warmtetransitie

20 oktober 2022
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wil de warmte-infrastructuur verplicht in publiek eigendom brengen in de Wet collectieve warmtevoorziening (Wcw). Naar verwachting wordt hierover morgen in de ministerraad besloten. Energie-Nederland vindt dit schadelijk, want het leidt tot vertraging van
Lees verder

Reactie op voorstel Europese Commissie om in te grijpen in de gasmarkt

20 oktober 2022
De Europese Commissie heeft op 18 oktober een reeks maatregelen aangekondigd, waarmee zij de hoge gasprijzen wil aanpakken en leveringszekerheid wil waarborgen. Het voorstel bestaat onder andere uit het plan dat de EU-lidstaten gezamenlijk gas inkopen via een nieuw Europees
Lees verder

Energie-Nederland verwelkomt definitief prijsplafond

4 oktober 2022
Vandaag heeft het kabinet bekendgemaakt hoe het prijsplafond voor een basisverbruik per 1 januari 2023 ingevuld gaat worden. Energie-Nederland is blij met dit besluit; het is hard nodig om huishoudens en andere kleinverbruikers te beschermen tegen de hoge energieprijzen. “We
Lees verder