Verslag EU State of the Union: “Europa moet groener, digitaler en veerkrachtiger”

Gisteren vond het State of the Union 2020 plaats. Voorzitter van de Europese Commissie (EC), Ursula von der Leyen, presenteerde haar visie en noemde de coronacrisis hét moment voor Europa om van fragiliteit naar vitaliteit te bewegen. Europa moet groener, digitaler en veerkrachtiger. Het financieringsinstrument NextGenerationEU zal hieraan bijdragen.

European Green Deal
Afgelopen maart is er door de EC een nieuwe strategie gepresenteerd, de European Green Deal. Deze strategie moet ervoor zorgen dat de economie de groene en digitale transitie kan doormaken. Door de afgelopen maanden zijn deze transities versneld, waardoor de strategie in de eerste helft van komend jaar geüpdatet zal worden. “We weten dat verandering nodig is”, aldus von der Leyen. “De European Green Deal is de blueprint voor deze verandering.”

Europa heeft de ambitie om in 2050 het eerste klimaat neutrale continent te zijn. Echter, volgens von der Leyen gaat deze ambitie niet gehaald worden als we niet versnellen. Per sector is geanalyseerd hoe deze versnelling ingezet kan worden. Allereest is het voorstel van de Commissie om de emissiereductie voor 2030 te verhogen naar 55% ten opzichte van 1990. Op dit moment zijn de reducties (ten opzichte van 1990) al met 25% gedaald. De technologie, expertise en financieren hebben dit mede mogelijk gemaakt: en deze trend moet worden voortgezet. Er zal een transitie plaatsvinden naar een circulaire economie. “We hebben bewijs dat business en klimaat elkaar niet bijten”, aldus von der Leyen.

Daarnaast roept de EC het Europees Parlement op om te helpen in het steunen van de regio’s die meer moeten doen met inzet van het Just Transition Fund. De afhankelijkheid van energie-import zal komende jaren afnemen en miljoenen banen zullen worden gecreëerd. Het plan is om volgende zomer alle klimaat- en energiewetgeven te gaan updaten om het goed te laten aansluiten bij het doel van 2050. Zo zal hernieuwbare energie een boost krijgen en zullen de energiebelastingen hervormd worden. Ook moet de consumptie van onder andere grondstoffen, water en land duurzamer. “Van chemicaliën tot vervuiling, we gaan alles aanpakken”, aldus von der Leyen.

Financiering
Het financieringsinstrument NextGenerationEU, welke uit bijna 750 miljard bestaat, zal voor 37% naar de European Green Deal gaan. Dit zal de groene financiering naar een volgend niveau trekken. Europa is goed op weg om standaarden voor groene obligaties te zetten: 30% van het geld voor NextGenerationEU moet worden opgehaald door groene obligaties. Er zal geïnvesteerd worden in renovatie, waterstof en een miljoen elektrische laadpalen. Von der Leyen: “Ik wil nieuwe Europese Hydrogen Vallies zien. De bouwsector kan transformeren tot een carbon sink als kunstmatige intelligentie wordt ingezet en bouwmaterialen worden gerecycled. Ik wil dat NextGenerationEU bijdraagt aan een ‘renovation wave’ die de circulaire enconomie zal laten draaien”.

Digitalisering
Op het gebied van digitaliseren spreekt de EC over een enorme vooruitgang wat betreft moderne technologie.  “De moderne technologie is in enkele weken meer vooruitgegaan dan de jaren daarvoor”, aldus von der Leyen. De EC roept dan ook op om doelen te gaan maken op het gebied van digitalisering voor 2030 en 2050, welke met rechten onderbouwd moeten worden. Immers zal er steeds meer industriële data beschikbaar zijn. In de energiesector bijvoorbeeld, is een gemeenschappelijke dataverzameling nodig. De EC speelt hierop in door binnen NextGenerationEU zal een Europese Cloud op te zetten. Voor technologie zetten ze in op AI, voor bijvoorbeeld precisie-landbouw. Daarnaast willen ze 5G, 6G en glasvezel (verder) ontwikkelen en 8 miljard in supercomputers die gebouwd worden in Europa investeren. Al met al zal er 20% van het Next Generation EU-budget naar de digitale transitie gaan.

Brexit
Ook de Brexit is aangestipt tijdens de EU State of the Union. Volgens de EC zijn onderhandelingen altijd mogelijk, maar maken ze weinig vooruitgang. Het Europees Parlement zal op de hoogte gehouden worden. “We zullen het Europees Parlement op de hoogte houden. Het terugtrekkingsakkoord nam 3 jaar van onze tijd in beslag. Het resultaat is ernaar. We zullen hier niet op terugkomen. Het akkoord kan niet unilateraal worden opgezegd.”, aldus von der Leyen.

 

 

Energie-Nederland ingenomen met afgewogen aanpak biomassa kabinet

20 oktober 2020
Het kabinet heeft bekend gemaakt het advies van de Sociaal Economische Raad (SER) Biomassa in Balans te omarmen en te kiezen voor een verantwoorde inzet van biogrondstoffen. Deze stoffen zijn nodig om de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie
Lees verder

Verbeterd Verbruiks- en Kostenoverzicht geeft miljoenen huishoudens tips voor energiebesparing

13 oktober 2020
Energie-Nederland heeft TNO gevraagd de effecten van de introductie van het verbeterde Verbruiks- en Kostenoverzicht (VKO) te meten. Dit VKO is bedoeld om huishoudens, door het geven van inzicht in het eigen verbruik, aan te zetten tot energiebesparing. Daarom bevat het nu elke maand tips voor energiebesparing want goede voorlichting zet aan tot actie.
Lees verder

Klimaatdag 2020: “Voor het halen van doelen Klimaatakkoord moeten we uit onze veilige omgeving komen”

13 oktober 2020
Op veel plaatsen in ons land is al gestart met het verduurzamen van de bestaande woningen en gebouwen. Om beter te sturen naar het doel - verlagen van de CO2-uitstoot - is het nodig meer in te zetten op isolatie en hybride warmtepompen. Dat concludeert Maarten van Poelgeest na een jaar voorzitterschap van het Uitvoeringsoverleg dat de afspraken in het Klimaatakkoord over woningen en gebouwen uitvoert. Voorzitter Medy van der Laan was maandag 12 oktober te gast op de Klimaatdag 2020 bij de talkshow ‘Reflectie op één jaar uitvoering in de gebouwde omgeving’.
Lees verder

3 Vragen aan Annemieke Roobeek, commissaris Eneco

13 oktober 2020
Annemieke Roobeek, hoogleraar Strategie en Transformatiemanagement aan Nyenrode, is per 1 oktober benoemd als lid van de Raad van Commissarissen van Eneco. Energie-Nederland stelde haar in dat kader 3 vragen over haar motivatie, persoonlijke droom en kijk op het slagen van de energietransitie.
Lees verder

Medy van der Laan te gast bij Dutch Green Building Week

9 oktober 2020
Medy van der Laan was op 23 september te gast in de Green Talk ter gelegenheid van de 10e editie van de Dutch Green Building Week. Met presentator Twan Huys en DGBC-directeur Annemarie van Doorn ging zij in gesprek over hoe Nederland zijn rol als gidsland kan terugpakken op duurzaam bouwen en ontwikkelen.
Lees verder

Vanaf 1 januari 2021 Gedragscode Consument en Energieleverancier aangescherpt

9 oktober 2020
Energie-Nederland scherpt de gedragsregels voor de werving van consumenten voor energiecontracten aan in de Gedragscode Consument en Energieleverancier 2020. Zo wil de sector de kwaliteit van de verschillende wervingskanalen en de tevredenheid van consumenten verhogen. De aangescherpte Gedragscode Consument en Energieleverancier 2020 gaat op 1 januari 2021 in. 
Lees verder

Geschillencommissie biomassa: energiebedrijven voldoen aan duurzaamheidseisen

2 oktober 2020
De energiebedrijven hebben de duurzaamheid van de biomassa die zij gebruiken, voldoende aangetoond. Dat concludeert de geschillencommissie biomassa in haar advies van 1 oktober 2020. Deze commissie was door Greenpeace en andere milieuorganisaties samen met de energiebedrijven gevraagd zich hierover uit te
Lees verder

Energiesysteem van de toekomst vergt slim samenspel tussen hoofdrolspelers

29 september 2020
Het energiesysteem van de toekomst vergt een goed afgestemd samenspel tussen producenten van energie, netwerkbedrijven, gebruikers van energie en overheden. Een brede coalitie van marktpartijen, waaronder Energie-Nederland, heeft het initiatief genomen om te onderzoeken hoe dit belangrijke samenspel voor de toekomst goed georganiseerd kan worden.
Lees verder

Miljoenennota 2021: Op naar een energieneutraal Nederland. Concrete stappen en maatregelen richting de doelen van het klimaatakkoord.

16 september 2020
  Gisteren heeft het kabinet Rutte III de begroting voor 2021 gepresenteerd. Hierin werd duidelijk dat het kabinet doorgaat met het investeren in de economie. Hoewel de begroting gedomineerd wordt door de gevolgen van de coronacrisis, wil het kabinet een
Lees verder

Interessante vactures bij Energie-Nederland

15 september 2020
Energie-Nederland is op zoek naar uitbreiding van haar team met een Programmamanager Elektriciteit en Gas en een Junior Programmamanager Data & Digitalisering.
Lees verder

Energie-Nederland over ACM-advies ‘Rol netwerkbedrijven warmte’

11 september 2020
Recent heeft de ACM advies uitgebracht over een mogelijke rol van netwerkbedrijven of netbeheerders voor het leveren van warmte. Het advies sluit goed aan op de uitgangspunten die Energie-Nederland belangrijk acht voor de warmtemarkt. Echter zijn er ook nog enkele onduidelijkheden over de exacte werking van een aantal adviezen in de praktijk.
Lees verder

Naar een nieuw stelsel voor de toegang tot en uitwisseling van gereguleerde energiedata

9 september 2020
De energietransitie wordt alleen een succes als we goede afspraken maken over het delen van energiedata.  Op dit moment is de toegang tot data gekoppeld aan de systeemrollen (leverancier, netbeheerder, meetverantwoordelijke, programmaverantwoordelijke) uit de Informatiecode van de ACM, gebaseerd op
Lees verder