Wind meets Industry

Op 1 juli 2020 heeft Energie-Nederland samen met VEMW, NWEA en Topsector Energie ‘Wind meets Industry’ gelanceerd. Een coalitie waarbij de vraag- en aanbodzijde van wind op zee de handen ineen slaan om samen sneller en structureel duurzaam resultaat te halen. Wind op zee kan een grote bijdrage leveren aan de verduurzaming van de industrie en actieve samenwerking geeft alle betrokken partijen die zekerheden om tot winstgevende business cases te komen.

In het Energieakkoord 2013 hebben wij ons hardgemaakt voor de afspraken om tot 2023 vijf nieuwe windparken op zee te bouwen en om het nieuwe stelsel om de kavels hiervoor in de markt te zetten. Nu is die lijn doorgetrokken door afspraken te maken voor verdere groei naar ten minste 11GW op zee in 2030. Met Wind meets Industry benoemen we niet alleen de acties die nodig zijn om de mogelijkheden van wind op zee maximaal te benutten, maar gaan we ook daadwerkelijk aan de slag. Voor succesvolle elektrificatie is goede afstemming op ontwikkeling van vraag en aanbod van hernieuwbare energie nodig. Daarvoor leggen we met deze coalitie de basis.

Met Wind meets Industry zoeken we actief naar drempels en raakvlakken en zetten we in op concrete acties om samen structureel duurzaam resultaat te halen. Daarbij betrekken we zoveel mogelijk bedrijven, maar vragen we ook de overheid en bijvoorbeeld netbeheerders om aan te schuiven om deze gezamenlijke opgave tot een succes te maken.

Meer wind voor de industrie: if you build it, they will come

13 oktober 2020
Naast energiebesparing, CCS en de inzet van waterstof is elektrificatie een van de belangrijkste bouwstenen om de industrie te verduurzamen. Belangrijk is dat we de groeiende vraag naar groene elektronen en de duurzame opwekking daarvan met elkaar weten te verbinden. Maar wat is daarvoor nodig en wie durft op kop te lopen? Hierover gingen meerdere industriesessies tijdens het Springtij Forum op Terschelling.
Lees verder

Wind meets Industry legt het ontbrekende puzzelstukje

1 juli 2020
Met de lancering van de coalitie Wind Meets Industry, met bijbehorende actieagenda, werd op woensdagmiddag 1 juli een grote stap gezet om de duurzame energievoorziening te versnellen.
Lees verder

Actieagenda

Actieagenda Wind meets Industry

1 juli 2020
In de actieagenda Wind meets Industry wordt duidelijk gemaakt welke drempels de koppeling tussen vraag (de industrie) en aanbod (de windsector) en hun groeiambities in de weg staan, en hoe die volgens ons het beste kunnen worden aangepakt.
Lees verder

Event

Op 1 juli vond de officiële lancering plaats van de actieagenda van Wind meets Industry. Ruim 300 kijkers namen deel aan deze eerste stap. Zij zagen onder andere de positieve reacties vanuit het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat en TenneT, goede voorbeelden van Eneco & Crown Van Gelder en Ørsted & SDR en zijn gevraagd om ook zelf actief bij te gaan dragen aan deze nieuwe coalitie. Daarnaast hebben de voorzitters van de coalitiepartners onder leiding van Roelof Hemmen uitleg gegeven over hoe zij vorm willen geven aan de coalitie en welke rol bedrijven hierin kunnen gaan spelen. Heb je het event gemist? Geen probleem! Kijk het event hieronder terug.